Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

    

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

    

До 1965 р. дитячі інфекційні хвороби студенти вивчали на кафедрі педіатрії. У зв’язку з відкриттям в 1965 р. педіатричного факультету, був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доц. М. П. Дергільова.

 

В 1971 році завідувач кафедри разом з викладачами доцентом Дергільовою М.П., асистентом Грешило М.С., Вальковою Р.П. і Чекановою С.К. доклали багато зусиль для оснащення і обладнання навчальної бази.  На базі профдезстанції була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик). Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната). Після реконструкції адміністративного відділу лікарні кількість навчальних кімнат було збільшено до 5-ти. 

          

  Дергільова М.П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1971 р. курс перетворено на кафедру. Її очолив  доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федорович.  

 

Кириченко Д.Ф.

проф. д.мед.н., Кириченко Д.Ф.

 

   Дмитро Федорович народився на Вінниччині в селянський родині. Після закінчення середньої школи в 1949 році вступив до Вінницького медичного інституту, якій закінчив у 1955 році з відзнакою. З 1956 по 1960 рр. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі інфекційних хвороб Київського медичного інституту. Під керівництвом завідувача цієї кафедри професора Б.Я. Падалка у 1963 році захищена кандидатська дисертація на тему «Зміни нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна, грипі та їх клінічне значення». З 1961 року Д.Ф. Кириченко – асистент, доцент кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту. В 1970 захистив докторську дисертацію на тему: «Епідеміологічні та клінічні спостереження над холерою в Афганістані», а з 1971 – завідувач кафедри дитячих інфекцій. З 1983 році – завідувач кафедри інфекційних хвороб, з 1984 був проректором з лікувальної роботи. /За вагомий внесок у ліквідацію епідемічного спалаху холери в м. Одесі Д.Ф. Кириченко нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору. У творчому доробку проф. Д.Ф. Кириченко більше 150 наукових праць з проблем холери вірусних гепатитів, ботулізму та ін.., співавтор довідника з дитячих інфекцій, підготовив 5-ть кандидатів наук. З 2003 року професор кафедри інфекційних хвороб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Далі з 1983 по 1989 р. знов був курс, послідовно очолюваний доц. М. П. Дергільовою та доц. О. К. Каблуковою. 

Каблукова О.К.

 

проф. д.м.н., Каблукова О.К. 

 

Олена Кас’янівна Каблукова в  1962 році  закінчила педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту.

В 1977 році в зв’язку з переїздом,призначена на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького медінституту, в 1988 році Олена Кас’янівна обрана на посаду доцента і завідувачем курсу дитячих інфекцій ВМУ ім. М.І. Пирогова.

Каблукова О.К. має 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. Під її керівництвом виконувалось  9 кандидатських і 1 докторська дисертація. Була Головою обласного осередку Асоціації дитячих лікарів , членом атестаційної комісії при Вінницькому Управлінні охорони здоров’я.

В 1991 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мемебран при неосложденных и осложненных острых респираторных вирусных инфекціях у детей. Эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия»

В 1993 році призначена на посаду профессора кафедри дитячих інфекційних хвороб. Також в цьму році обрана зав. кафедри педіатрії Хмельницького факультету удосконалення лікарів.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

В 1989 р. знов відкрита кафедра, на завідування якою обрано  проф. В. А. Кириленка.


Кириленко В.А.

проф. д.мед.н., Кириленко В.А.

 

Вадим Арсенійович Кириленко (27.07.1930- 03.11.2018, м.Жмеринка, нині Вінн.обл.) − лікар-інфекціоніст. В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клинико-эпидемиологические аспекты посттрансфузионного гепатита В”,

 професор з 1991. В 1956 році закінчив Вінницький медичний інститут, де й працює від 1957 (нині університет): у 1989-2006 рр. був завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Член-кореспондент Міжнародної Академії Інтегративної Антропології (International Integrative Academy Antropology). За внесок в охорону здоров′я включений в номінацію людини тисячоліття Біографічного Центру Кембріджу, Англія. (The Nomination for international men of the Millenium. Integrative Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England). Нагороджений відзнакою «Отличник здравохранения (1971), грамотами МОЗ України (1994, 2006).

До 2018 року - професор кафедри інфекційних хвороб.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

З 2006 р. кафедру очолила проф. І.І. Незгода.

 

 

Незгода І.І.

 

проф., д.мед.н., Незгода І.І.

 

Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних робіт, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, ВНМУ ім.М.І.Пирогова 18.06.1960 року народження (пгт. Літин, Вінницька область), українка. В 1983 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: " Соматотип, дерматогліфіка та антитіла крові у дітей  хворих на стенозуючий ларинготрахеїт." В 2002 році захистила докторську дисертацію на тему:   “Сальмонельозна інфекція у дітей. Клініко-генетична, морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування”

Віхи професійної діяльності:

 

Незгода Ірина Іванівна народилась 18 червня 1960 року в смт. Літин Вінницької області.

З 1977 по 1983 р. навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова на педіатричному факультеті.

З 1983 по 1984 роки працювала лікарем-інтерном у Хмільницькій центральній районній лікарні. З 1984 по 1985 р. – дільничим лікарем-педіатром. З 1985 по 1988 р. – лікарем ординатором дитячого відділення.

З 1988 по 1990 р. навчалась у клінічній ординатурі при Вінницькому медичному інституті.

З 1990 - 2000 рр. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

01.05.2000-2004 рр. – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

26.11.2004 р. - професор кафедри, а з 01.07.2006 року і по сьогодні завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 1991 по 1995 р. Ірина Іванівна займалася проблемою гострих респіраторно-вірусних інфекцій, ускладнених розвитком гострого стенозуючого ларинготрахеїту. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у хворих на стенозуючий ларинготрахеїт». 

З 1996 по 2003 р. працювала над темою сальмонельозу у дітей раннього віку. Вивчала патоморфогенез, особливості клінічної маніфестації септичних форм сальмонельозу, а також сучасні методи діагностики та лікування. В 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Сальмонельозна інфекція у дітей – клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування». Вставка скану дисерт

Ірина Іванівна активний член Асоціації інфекціоністів України з 2000 року. З 2008 року є членом European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), з 2015 року - European Association for the stady of the live.

Ірина Іванівна являється обласним позаштатним дитячим інфекціоністом з 2000 року. Входить до робочих груп МОЗ України по розробці клінічних протоколів щодо діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів В, С у дітей.

Є членом спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій: Д 05.600.03 та Д 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

Іриною Іванівною було підготовлено 5 кандидати медичних наук:

o             Рикало Н.А. «Особливості перебігу та лікування сальмонельозу та клебсієльозу у дітей в залежності від характеру мікрофлори біотопів» 2005 рік;

o             Онофрійчук О.С. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастро-інтестинальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенною мікрофорою, сучасні підходи до лікування» 2008 рік;

o             Боднарюк О.В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» 2013 рік;

o             Науменко О.М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування», 2017рік.

o              Бобрук С.В. "Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони." 2018 рік.

Ірина Іванівна очолює науково-дослідну роботу кафедри: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції», по вивченню ротавірусної, норовірусної інфекцій, вірусних гепатитів, Епштейн-Барр вірусної інфекції, вітряної віспи у дітей.

Незгода Ірина Іванівна є автором 253 друкованих робіт, з них 2 монографій:"Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. та «Вирусные диареи», 2010 р. м. Харків, є співавтором 2 підручників:«Трудный диагноз ( мертвые учат живых)» І.В. Богадєльніков, А.В. Кубишкіна, І.І.Незгода та " Інфекційні хвороби у дітей "М. Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р.

 з інфекційних хвороб у дітей, атласів: «Атлас інфекційних хвороб» під ред. М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін.., довідників та методичних рекомендацій. Володіє 8 патентами на корисні моделі.

Ірина Іванівна неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками від Вінницької міської та обласної Рад за значний внесок у розвиток охорони здоров’я. В 2015 Асоціацією інфекціоністів України

нагороджена медаллю Агапіта Печерського «За внесок у боротьбу з інфекційними хворобами».

 

     На даний час кафедра розташувалася на базі Вінницікої обласної дитячої інфекційної лікарні, яка складається з боксового відділеня, ррозраховано на 60 ліжок та відділення інтенсивної терапії розраховано на 6 ліжок. База кафедри дитячих інфекційних хвороб складається з кабінета завідувача кафедри, кабінета доцента та 6 навчальних кімнат. Яка складається з приймально-діагностичного відділення, відділень респіраторних, кишкових інфекцій, вірусних гепатитів та інтенсивної терапії. Лікарня та кафедра виконують функції обласного лікувально-діагностичного центру, у якому щорічно отримують допомогу понад 4000 хворих дітей міста та області. В клініці проходять підвищення кваліфікації лікарі міських та районних лікарень, проводяться семінари, клініко анатомічні конференції. Співробітники кафедри очолюють спеціалізовану допомогу, ведуть консультативну роботу, беруть участь в атестації лікарів, виконують експертні завдання МОЗ України.

      

 


      Поряд з  проф. І.І. Незгодою на кафедрі працюють, доценти Л.М. Станіславчук, О.С. Онофрійчук, к. мед. н., Науменко О. М., асистенти Левицька Л.І., О.В. Нікульченко,  Бобрук С.В., Асауленко А.А., ст. лаборант Сковлюк І.В., лаборант Мінкіна К.І. Кафедра співпрацює зі створеною в 1998 р. Асоціацією інфекціоністів України. Приймає активну участь у пленумах, конференціях, з'їздах, у тому числі з’їздах проведених у 1992, 2010 та 2015 роках.

      Наукова тематика кафедри спрямована на практичне вирішення проблем інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка “Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані”, М. С. Грешила “Сальмонельози у дітей та дорослих”(1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського “Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену”(1987 р.), докторських В. А. Кириленка “Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В” (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка “Посттрансфузійний вірусний гепатит” (Київ, Здоров’я, 1981 р.).

  Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії»

На кафедрі навчаються студенти V та VI курсу педіатричного та медичного факультету, вітчизняні та іноземні студенти, субординатори, інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти. Основний підхід у навчанні полягає в клініко-епідеміологічному обстеженні хворих, цілеспрямованому призначенні лікувальних та профілактичних заходів. Одночасно застосовуються методи програмованого навчання та контролю, тестові завдання, наочні матеріали у вигляді таблиць, слайдів, учбових фільмів, біопрепаратів (вакцин, сироваток) та ін. На лекціях головна увага приділяється питанням стратегії та тактики боротьби з інфекційними хворобами, поглибленому вивченню етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених захворювань. Належне місце займають питання етики та деонтології, свідомого ставлення молодих спеціалістів до своїх професійних та громадських обов’язків.

Слід відмітити, що студентська молодь виявляє значний інтерес до предмету. На кафедрі працює студентський науковий гурток, члени якого регулярно виступають з підсумковими доповідями на вузівських та міжвузівських конференціях, щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіпади.

Діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Виконується дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей», а зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування».

Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів. Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами, проводить специфічну етіотропну терапію противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. Зростання питомої ваги хронічних гепатитів в онкохворих дітей сприяло початку нового дисертаційного дослідження асистента Сінгха Ш. «Механізми фіброзоутворення печінки у дітей, хворих на вірусний гепатит В, на тлі гострого лейкозу: особливості прогнозу та лікування»

Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

 

 

 

Штат кафедри

Незгода Ірина Іванівна


Завідувач кафедри, професор, Доктор медичних наук

Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук.
З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.

Станіславчук Лариса Михайлівна


Доцент, Кандидат медичних наук

(1975-1981) - студентка педіатричного факультету
Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова
(1982-1986) - педіатр в Хмельницький ЦРЛ
(1986-1988) - клінічний ординатор при кафедрі педіатрії ФУЛ Вінницького медичного інституту.
1994 рік - асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
з 2002 року - доцент кафедри.

Онофрійчук Олена Сергіївна


Зав. навч. ч., Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінницька обл.) – к. мед. н., ph.D., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб з2012р. Лікарську освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-1990).
Віхи проф. роботи:
1990-92 – клінічна ординатура по дитячих інфекційних хворобах при ВДМІ ім. М.І. Пирогова;
1992 - 2000 – ординатор дит. інфекційної лікарні м. Вінниці;
з 2000 – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
з 2012р - доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Канд. дис. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестінальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування» (2007, н. керівник проф. д.мед.н. І.І. Незгода).

Науменко Ольга Миколаївна


асистент, кандидат медичних наук, Ph.D.

Науменко Ольга Миколаївна у 2010 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».
З 2010 по 2012 рік навчалась в інтернатурі при кафедрі педіатрії № 1.
В 2012 році здобула кваліфікацію магістра медицини з відзнакою.
3 2012 по 2014 роки проходила навчання в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб.
З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділенні КНП "ВОКДІЛ ВОР".
В 2014 році запланувала та у 2017 році захистила дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» під керівництвом д.м.н., проф. Незгоди І.І., присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Автор та співавтор 30 друкованих робіт: 16 статей та 8 тез, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа. Співавтор 2 монографій, в тому числі закордонної колективної монографії.
Член асоціації інфекціоністів України та European Academy of Pediatrics (EAP).

Асауленко Алла Анатоліївна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І Пирогова в 2007р. за спеціальністю «Педіатрія», з 01.08.2007р. по 30.06.2009р. пройшла інтернатуру по спеціальності «Педіатрія» на базі ВОДКЛ, кафедра педіатрії №1. З 10.08.2009р. зарахована на посаду лікаря-інфекціоніста дитячого Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, де працювала 31.08.2013р. У 2013 році закінчила курси первинної спеціалізації на базі кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 01.09.2013р. вступила до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2016р. була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І Пирогова та за сумісництвом працювала лікарем інфекціоністом дитячим боксового відділення Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні. У 2019р. стажувалася в м. Люблін (Польща) на тему: "Нові та інноваційні методи навчання в медицині". Автор та співавтор 6 друкованих робіт.
Є дійсний членом УАПС, ЦУАП, ПСП та Подільської Асоціації Лікарів ЗПСМ.

Левицька Лідія Ігорівна


Асистент

Левицька Лідія Ігорівна закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2006 році за спеціальністю "педіатрія"з відзнакою. З 2006 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №1 м. Вінниці. З вересня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2013 - асистент кафедри. Лікувальний стаж 9 років. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у боксовому відділенні на базі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні.Кількість публікацій -5.

Нікульченко Олег Володимирович


Асистент

Нікульченко Олег Володимирович народився 1970 р. В 1987 р. закінчив Вінницьке медичне училище. В 2002 р. закінчив ВНМУ ім.. М.І.Пирогова за спеціальністю "педіатрія". З 2004 р. працював ст.. лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 2006 р. працює асистентом кафедри. Займаюсь кетоацидозом у дітей на тлі інфекційної патології. Автор 25 наукових праць.

Гончарук Анна Михайлівна


Асистент

У 2016 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педіатрія". З 2016 по 2018 рр. навчалася в інтернатурі при кафедрі Педіатрії №1.
З вересня 2018 року працює на посаді викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділені ВОКДІЛ.

Демчишин Ярослав Михайлович


Асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. Рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова залишений на наукову роботу на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. Протягом 2017-2018 навчального року працював лаборантом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ. У січні 2020 року здобув первинну спеціалізацію "Інфекційні хвороби", в червні 2020 року - "Дитячі інфекційні хвороби". У 2015 році стажувався у м. Кельце (Польща) за спеціальностями «Хірургія» та «Педіатрія». У 2019 році стажувався у м. Варшава ("Менеджмент системи охорони здоров'я"). Лікувальну роботу проводить в ІБВ КНП "ВОКДІЛ ВОР".

Сковлюк Інна Василівна


Ст. лаборант

Закінчила Вінницький медичний коледж ім. Заболотного Д.К. в 1998 році. Здобула спеціальніть "Медична сестра"
У 1999 році вступила у ВДПУ ім. М.І. Коцюбинського та 2004 здобула спеціальність "Біолог". З 2013 року працює на кафедрі ст. лаборантом.

Лобортас Юліана Ігорівна


Ст. лаборант

Закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2020 році за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. Проходить інтернатуру по спеціальності "Педіатрія" на базі ВОКДІЛ та ВОДКЛ.
Працювали на кафедрі

Бобрук Світлана Володимирівна


Роки роботи на кафедрі: 2007 - 2020

Доцент, Кандидат медичних наук, Ph.D.

1984 р.н. У 2007 р. закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. З 2010 р. працює асистентом кафедри. Виконує лікувально - профілактичну роботу у боксовому відділенні ВОКДІЛ. Лікувальний стаж 11 років. Має ІІ лікарську категорію. Є автором 25 друкованих робіт, 3
деклараційні патенти. Захистила кандидатську дисертацію на тему:"Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони."

Новини

Увага! Відпрацювання на кафедрі дитячих інфекційних хвороб для лікарів-інтернів!
19.05.2020
77

Шановні лікарі-інтерни!


Увага! Відпрацювання на кафедрі дитячих інфекційних хвороб в період карантину!
01.04.2020
77

Шановні студенти!


1. Ві

Підсумки І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб 2019-2020 навчального року
24.01.2020
77

6 лютого 2020 року о 17.30 на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Дитячі інфекційні хв

Перездача 11/03/2020
05.11.2019
77

Увага!


На кафедрі дитячих інфекційних хворо

СТУДЕНТЬСЬКА ОЛІМПІАДА 2018-2019 н.р.
01.02.2019

Шановне студентство!

 


6 лютого 2019 року на

Конференція “ Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб” 08.11.18
16.11.2018

08.11.18 відбулась регіональна науково-практична конференція “Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб”, у м. Вінниця, за адресою:  Хмельницьке шосе, 108,

Конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ІНФЕКТОЛОГІЇ" 20.03.19
06.11.2018

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 

«АКТУАЛЬНІ

Післядиплопна підготовка лікарів 2018-2019 рр.
19.10.2018

На кафедрі «Дитячих інфекційних хвороб»  здійснюється післядипломна підготовка лікарів у вигляді курсів тематич

Здобутки кафедри.
02.05.2018

На кафедрі Дитячих інфекційних хвороб активно працює "Студентській науковий гурток", який в цьому році отримав д

XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
02.05.2018

19 квітня 2018 року в ВНМУ відбулась XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих

КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТОRCH-ІНФЕКЦІЙ»
26.03.2018

21 березня 2018 року в м. Вінниця в конференцзалі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні о 1000

Здобутки студентів 2018 року.
27.02.2018

               

Післядипломна освіта 2018
27.03.2015

 

 

На кафедрі дитячих

Наукова діяльність

 

НАУКОВА та ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

 

Наукова діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей, яка продовжує виконуватись.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Захищена у 2017 році дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей». Зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування», яка на данний час виконується.

 

Захищені дисертаційні роботи 2017-2020 рр.


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

 

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

 

 

 

 

 1.

Бобрук Світлана Володимирівна

 «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної  зони у дітей»

 

2012-2016

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

 

 

 

 

 2.

Науменко Ольга Миколаївна

 «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування»

2014-2018 

Д 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

                 

 

 

 

 

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            Докторські 

1.

Станіславчук Лариса Михайлівна

Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування

 2010-2015

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.10

Кандидатські

1.

Нікульченко

Олег

Володимирович

«Клініко-функціональний стан  гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей з ротавірусною інфекцією на тлі кетоацидозу та методи їх корекції»

2015-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

2.

 

Левицька

Лідія

Ігорівна

«Клініко-патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей. Сучасні підходи до лікування»

2016-2021

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

3.

Асауленко

Алла

Анатоліївна

 

«Корова інфекція у дітей: клініко – генетична та імунологічна характеристика. Сучасні підходи до ранньої діагностики ускладнень»

2019-2024

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

222Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів.

Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами. На сьодняшній день на диспансерному огляді знаходиться 145 хворих на хронічні вірусні гепатити В та С. Дітям проводиться специфічна етіотропна терапія противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. 


Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

(Інформаційні листи)

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.


З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

Враховуючи те, що останнім часом зявилась велика кількість хворих на кір, розпочата наукова робота по вивченню особливості перебігу кору у дітей на сучасному етапі. Роботою займається асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Асауленко А.А.

 


Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Незгода І.І.

Швейцарія

м. Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член товариства з 2008

2.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Academy of Pediatrics (EAP)

Член асоціації з 2014

3.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член асоціації з 2014

4.

Незгода І.І.

Швейцарія,

Женева

European Association for the stady of the live

Член асоціації з 2015

5.

Науменко О.М.

Швейцарія,

Женева

European Academy of Pediatrics (EAP)

Член асоціації з 2018

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві 2018-2019 рр.

  • стажування науковців за кордоном

 

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад  

Тематика

Терміни

1.

Онофрійчук О.С.

Польща

Fundacja ADD, EUST

Healthcare management

01 – 11. 07. 2019р.

2.

Асауленко А.А.

Польща

Medical University of Lublin

New and innovative teaching methods in medicine

 13 – 31.05 2019р.

3.

Нікульченко О.В

Польща, Швеція,

Норвегія,

Данія

Гетерборзький університет, Гданський медичний університет

Північноєвропейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я

10-18.08.2019р.

4.

Демчишин Я.М.

Польща

Fundacja ADD, EUST

Healthcare management

01 – 11. 07. 2019р.

5.

Бобрук С.В.

Польща

Higer School of Social and Economic in Pryeworsk

 

Modern teaching methods and organizationof educational process at the universities of the Europen Union

29-30.06;

01-03.07.2019р.

  • участь у форумах за кордоном

 

        Участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Незгода І.І.

Польща

XVII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Warsaw, Poland

30.09.2019р.

2.

Незгода І.І.

Польща

The international research and practical conference «Medical sciences: history, the present time, the future, eu experience», Wloclawek, Poland

27-28.09.2019р.

3.

Онофрійчук О.С.

Польща

XVII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Warsaw, Poland

30.09.2019р.

4.

Бобрук С.В.

Польща

The international research and practical conference «Medical sciences: history, the present time, the future, eu experience», Wloclawek, Poland

27-28.09.2019р.

5.

Науменко О.М.

Польща

The international research and practical conference «Medical sciences: history, the present time, the future, eu experience», Wloclawek, Poland

27-28.09.2019р.

6

Левицька Л.І.

Польща

The international research and practical conference «Medical sciences: history, the present time, the future, eu experience», Wloclawek, Poland

27-28.09.2019р.

7.

Демчишин Я.М.

Польща

XVII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» Warsaw, Poland

30.09.2019р.

 

Статті в журналах за 2019 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Медичний факультет №1

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

I.I. Nezgoda, A.O. Havryliuk, O.M. Naumenko, A.А. Asaulenko, L.P. Kholod, L.I. Levytska, O.S. Onofriichuk

Clinical-laboratory and morphological features of the intestinal yersiniosis in children

10.26724/2079-8334-2019-3-69-203-209

https://womab.com.ua/smb-2019-03/8068

Світ медицини та біології. 2019. № 3 (69): 203-209

Медичний факультет №1

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Dnistriańska A.,

Vergeles K., Stanislavczuk L.

Оkreślenie częstości powikłańaborcji

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31175723

Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXIІ, № 6: 1175-1177

Медичний факультет №1

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Stanislavchuk L.M

Професійні шкідливості матері в період вагітності і алергія на першому році життя як фактори ризику  рецидивування стенозуючого ларинготрахеїту у дітей.

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448793

Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 7,  1254-1258

 

Разом: n=3


Таблиця рейтингового списку співробітників за кількістю публікацій – статей, монографій, підручників (без тез), та індексом Хірша (за базою Google Scholar)

ПІП

посада

Кількість публікацій

Індекс Хірша

Незгода Ірина Іванівна

Професор, зав.кафедрою

55

4

Онофрійчук Олена Сергіївна

Доцент кафедри

20

2

Станіславчук Лариса Михайлівна

Доцент кафедри

17

1

Науменко Ольга Миколаївна

Асистент кафедри

10

1

 

Наукові форуми, які були проведені за участю співробітників кафедри у 2019 році:

 

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників-співробітників кафедри

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

1.

Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб, м. Вінниця

20.03. 2019р.

 

7

ні

2.

Фахова тематична школа Doctor Thinking Groups Проблема TORCH-інфекції в педіатрії, м. Вінниця

26.10.2019р.

5

так

3.

Круглий стіл «Проблемні питання: діареї у дітей та підлітків»

Учасники м. Вінниця

28.05.2019р.

7

ні

4.

Конференція для сімейних лікарів

м. Вінниця

 

20.05.2019р.

1

ні

5.

Круглий стіл «Подолай кір вакцинуйся»

м. Вінниця

28.08.2019р.

1

ні

 

НДР, що виконувалася на кафедрі

Тема: Метаболічні  та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій та сучасні методи корекції

УДК: 616.34-008.314.4-053.2:616.98

Керівник НДР: проф., д.мед.н Незгода І.І

Строки виконання: 2015-2019

 

Галузеві нововведення:

«Спосіб визначення ступеня фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В на тлі онкопатології» (отримано експертне заключення стосовно внесення нововведення  в Реєстр галузевих нововведень на 2019 рік)

Інформаційні листи:

Діагностика первинної лактазної недостатності у дітей з ротавірусною інфекцією шляхом молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму С>Т в позиції 13910 гена лактази: інформаційний лист / І.І. Незгода, О.М. Науменко, Г.В. Макух, М.Я Тиркус. Укрмедпатентінформ. Київ, 2015. №127, протокол №1.

Отримано патенти:

–      Пат. № 85751 Спосіб діагностики первинної лактазної недостатності у дітей раннього віку з ротавірусною інфекцією / Незгода І.І., Науменко О.М., Макух Г.В., Тиркус М.Я., опубл. 25.11.2013. Не діє;

–      Пат. № 66906 Спосіб діагностики дисбіозу кишечника у дітей раннього віку / Незгода І.І., Науменко О.М., Обертюх Ю.В., опубл. 25.01.2012. Не діє;

–      Пат. № 69854 Антисептичний засіб для санації слизових оболонок / Ковальчук В.П., Палій Г.К., Гріжимальська К.Ю., Андрушкова О.О., Фоміна Н.С., Бобрук С.В., Трет’яков М.С., Палій Д.В.,  опубл. 10.05.2012. Не діє;

–     Пат.   № 123783 Спосіб неінвазивного визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів А, М, G / Незгода І.І., Дизик Г.М., Авер’янов Є.В., Бобрук С.В., опубл. 12.03.2018. Дія припинена, але може бути поновлена;

–      Пат. № 133044 Спосіб визначення ступеня фіброзу печінки у дітей з хронічним вірусним гепатитом В на тлі онкопатології / Незгода І.І., Сінгх Ш., опубл. 25.03.2019. Діє.

Посібники: 

–      Інфекційні хвороби у дітей. За ред. Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві) [та ін.]. Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 ст.

–      Атлас інфекційних хвороб. За ред. М. А. Андрейчина, Незгода І.І. (у співавторстві) [та ін.]. 2-е вид., випр. і допов.  Тернопіль. 2017. 287 с. іл. Бібліогр.: с. 287.

Монографії: 

–      Nezgoda І., Naumenko О. Rotavirus infection in children: features of clinical symptoms, depending on the established version of the allelic polymorphism of the gene LCT-13910. Chellenges and Prospects for the development of the medical sphere in Ukraine and EU Counties: comperative analysis. Riga. 2019. 200-220 (колективна монографія, що видана в країнах ЄС)

Опубліковано:

–      6 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus;

–      32 статті у фахових виданнях України;

–      10 статей в інших наукових періодичних виданнях;

–      20 публікацій у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України;

 

Результати дослідження впроваджено в практику Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, Харківської обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні, Хмельницької обласної дитячої клінічної лікарні, Хмельницької міської інфекційної лікарні, Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні, Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, Коростишівської, Андрушівської та Любарської центральних районних лікарень, Васильківский районний центр медико-санітарної допомоги.

Результати НДР використовуються в навчальному процесі кафедри дитячих інфекційних хвороб, інфекційних хвороб з курсом епідеміології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Львівського медичного університету ім. Д. Галицького, на курсах ТУ  з дитячих інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова для районних, міських та обласних спеціалістів, на курсах спеціалізації та перепідготовки сімейних лікарів з циклу «Дитячі інфекційні хвороби».


Найбільшвагомі досягнення на кафедрі за 2018-2019 роки:


 Продовжуються дослідження по темі НДР кафедри на тему: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції».

  - В 2018 р. співробітниками кафедри продовжена робота по удосконаленню діагностики та лікування хворих з хронічними гепатитами В та С. Вперше у Вінницькій області вивчено особливості поширеності гепатитів В і С, зокрема визначено рівень інфікування вірусом гепатиту В пацієнтів з онкопатологією.

 - Проведено вивчення остеопонтіну сироватки крові у дітей, хворих на ХГВ в ремісії лімфобластного лейкозу (ЛБЛ) та визначенено його діагностично-практичне значення щодо оцінки ступеня фіброзу печінки. Встановлення межового рівня ОПН дасть можливість практичному лікарю оптимізувати діагностику фібротичних змін в печінці, як альтернативу біопсії печінки. Його визначення дозволить вчасно виділити групу дітей, які потребують адекватного лікування, а отже, попередити розвиток серйозних ускладнень, таких як цироз і гепатоцелюлярна карцинома.


 -Науково обгрунтована та запропонована удосконалена схема лікування хворих з ХГВ в ремісії ЛБЛ шляхом застосування аргінін-бетаїнового засобу, що дозволить покращити клінічні та параклінічні показники основних біохімічних синдромів хронічного гепатиту.


 -Співробітниками кафедри проведене вивчення стану місцевого імунітету ротової порожнини у дітей з інфекційним мононуклеозом (моно- та асоційовані форми) з визначенням лактоферрину,α-інтерферону –І, ФНП, IgА та  sIgА в орофарингеальному секреті.


  - Проведений моніторинг чутливості мікрофлори орофарингеальної зони при інфекційному мононуклеозі.


 -  Вивчається епідеміологія та клінічний перебіг норовірусної інфекції у дітей.


 - Продовжується робота по вивченню особливостей  враження підшлункової залози та гепатобіліарної системи при ротавірусному гастроентероколіті.


 - Продовжує вивчатись вплив антропогенних аерополютантів на частоту стенозуючого ларинготрахеїту у дітей.


 - Співробітниками кафедри ведеться робота по вивченню особливостей перебігу вітряної віспи у дітей, досліджується ендотеліальна дисфункція при даному захворюванні.


- У2018 році на кафедрі досліджувалась терапевтична ефективність противірусного препарату «Новірин» в комплексному лікуванні ГРВІ у дітей.


Один раз в півроку співробітники кафедри проводять, на чолі з завідувачем кафедри дитячих інфекційних хвороб, обласним дитячим інфекціоністом, проф. Незгодою І.І. конференцію  на тему: "Актуальні питання дитячої інфектології".

Зокрема, 21 березня 2018 була проведена науково-практична конференція на тему: «Міждисциплінарий підхід до вирішення проблеми TORCH інфекцій»

 

,

а 8 листопада 2018 року відбулась Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб». В конференції прийняло участь близько 250 лікарів різних спеціальностей та лікарів-інтернів, було представлено 8 доповідей, присвячених  актуальним питанням інфекційної патології у дітей. Роботу конференції висвітлювало регіональне телебачення та інтернет-ресурси.

 

 

 

 

 

20.03.2019

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»

 

20 березня 2019 року на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, за сприяння керівництва Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри дитячих інфекційних хвороб, Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації відбулася регіональна науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб». Спонсорами конференції виступили наступні фірми: PharmUnion, Zdravo, Berlin-Chemi, Biocodex, Вiofarmа, Delta Medical.

 

 

 

На фото – учасники конференції.

 


 

  

На фото – учасники конференції.

 

Відкриття конференції відбулося о 10.00 із урочистого привітання учасників обласним дитячим інфекціоністом, завідувачем кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ, проф. Незгодою Іриною Іванівною та представником ДОЗ ОДА Бевз Ларисою Іванівною, які звернули увагу на актуальні питання, які будуть підніматися доповідачами на конференції, акцентовано увагу на проблеми інфекційної патології, які є актуальними, як в Україні, так й у Вінницькій області.

 

На фото – президія регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб» - обласний дитячий інфекціоніст, завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб, проф. Незгода І.І., представник ДОЗ Вінницької ОДА Бевз Л.І.

В конференції взяли участь значна кількість лікарів. Було зареєстровано понад 250 учасників, серед яких були практикуючі лікарі різних спеціальностей (педіатри, інфекціоністи, сімейні лікарі, хірурги, неонатологи та ін.) із районів області та лікувально-профілактичних закладів м. Вінниці, лікарі-інтерни та студенти денної форми навчання ВНМУ.

 

З доповідями виступили завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб ВНМУ, проф. Незгода І.І., завідувач кафедрою педіатрії №1, проф. Яблонь О.С., та доценти кафедри дитячих інфекційних хвороб: Онофрійчук О.С., Бобрук С.В., асистенти кафедри: к.мед.н. Науменко О.М., Левицька Л.І. та Асауленко А.А. та асистент кафедри дитячої хірургії ВНМУ, к.мед.н. Сасюк А.І.

 

Доповідачі у своїх виступах робили акцент на практичну направленість матеріалу.

 

Проф. Незгода Ірина Іванівна акцентувала увагу на поліморфність ураження підшлункової залози у дітей на інфекційну патологію, розглянула проблему замісної ферментної терапії при екзокринній панкератичній недостатності, порівняла підходи у лікуванні недостатності підшлункової залози у дітей, як в Україні, так й за кордоном.

 

 

На фото – проф. Незгода І.І. під час доповіді про ураження підшлункової залози у дітей на тлі інфекційної патології

 

Проф. Яблонь Ольга Степанівна своєю доповіддю звернула увагу на проблему імунітету у дітей, роль вигодовування, режиму дня, дефіциту вітаміну Д у формуванні імунного статусу дитини на сучасному етапі.

 

На фото – проф. Яблонь О.С. під час виступу, який стосувався актуальних проблем зміцнення імунітету у дітей.

 

Доповіді доц. Бобрук Світлани Володимирівни, ас. Асауленко Алли Анатоліївни, ас., к.мед.н. Сасюка Анатолія Івановича були присвячені проблемі кору, яка наразі є дуже актуальною, як в Україні, так й у Вінницькій області.

 

Доцент Бобрук Світлана Володимирівна представила летальний випадок від кору 8-ми місячної дитини, дефекти надання медичної допомоги, навела результати інструментальних методів, проведених даній дитині.

 

 

На фото – доц. Бобрук С.В., ас., к.мед.н. Науменко О.М. за кілька хвилин перед виступом перед зацікавленою аудиторією слухачів.

 

Асистент Асауленко Алла Анатоліївна проаналізувала епідемічну ситуацію щодо кору у світі, Європейському регіоні ВООЗ, Україні та Вінницькій області, зокрема. У доповіді були висвітлені особливості маніфестації симптомів у дітей різних вікових груп, набутий колективний досвід ведення хворих із інтерстиціальними пневмоніями.

 

 

На фото – ас. Асауленко А.А. із доповіддю: «Особливості перебігу кору у дітей та сучасні підходи до лікування в умовах сьогодення».

Асистент, к.мед.н. Сасюк Анатолій Іванович у своїй доповіді навів власний напрацьований досвід лікування інтерситціальних пневмоній, їх ускладнень у дітей хворих на кір Вінницької області.

 

Асистент Левицька Лідія Ігорівна звернула увагу на особливості перебігу вітряної віспи у дітей Вінницької області, а також розповіла про нові підходи до лікування таких хворих, а саме обгрунтувала доцільність застосування L-аргініну та ацикловіру у лікуванні хворих на герпетичну інфекцію, викликаною герпесвірусом-ІІІ типу.

 

Доцент Онофрійчук Олена Сергіївна у своїй доповіді акцентувала увагу на проблемі зростання захворюваності серед дітей на стрептококову інфекцію, особливості маніфестації проявів залежно від збудника захворювання, особливості лабораторних методів обстеження та підходи до лікування.

 

 

На фото – доц. Онофрійчук О.С. активно доносить інформацію про актуальність такої проблеми, як стрептококова інфекція на сучасному етапі.

 

 

 

Асистент Науменко Ольга Миколаївна проаналізувала особливості перебігу ротавірусних гастроентероколітів у дітей, особливості диференційної діагностики та підходів до лікування з урахуванням сучасних принципів доказової медицини.

 

 

 

На фото – ас., к.мед.н. Науменко О.М. із доповіддю: «Ротавірусна інфекція у дітей: діагностика та лікування».На фото – ас. Левицька Л.І. із доповіддю: «Ускладнення вітряної віспи. Сучасні підходи до патогенетичного лікування».

 

 

Усі учасники конференції отримали масу позитивних емоцій та по закінченню конференції отримали сертифікати учасників.

 

Організаційний комітет конференції, колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб вдячний усім учасникам конференції за активну участь у роботі під час секційних засідань.

 

 

На фото (зліва направо) – доц. Бобрук Світлана Володимирівна, головний лікар Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні Бровінська Людмила Миколаївна, доц. Онофрійчук О.С., проф. Незгода І.І., ас., к.мед.н. Науменко О.М.

 

 

 Лікувальна робота

 

 

Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, на базі якої працює кафедра дитячих інфекційних хвороб, розрахована на 60 ліжок, знаходиться в двохповерховій типовій будівлі і складається з двох відділень (боксованого та реанімаційного).

Заклад створений з метою здійснення медичної практики по організації та наданню кваліфікованої консультативної і стаціонарної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію та проведення комплексу профілактичних заходів серед населення, акредитований на вищу категорію. В лікарні функціонують фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, обладнанні згідно з вимогами, клінічна біохімічна лабораторія. Щорічно в умовах стаціонару лікується близько 3 тисяч дітей, переважна більшість яких молодшого віку. В структурі захворюваності переважають гострі кишкові інфекції.

Співробітники кафедри надають практичну допомогу лікарні, по обслуговуванню хворих з різноманітною інфекційною патологією, а також забезпечують надання консультативної допомоги як в лікарні, так і в дитячих поліклініках міста. Всі працівники кафедри здійснюють виїзди в райони області з метою надання термінової консультативної та лікувальної допомоги, чергуючи у відділенні екстреної та невідкладної допомоги медицини катастроф обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Завідувач кафедри І.І. Незгода з 2000 року виконує функції обласного позаштатного дитячого інфекціоніста. Всі працівники кафедри є дитячими інфекціоністами вищої, І та ІІ кваліфікаційної категорії.

З метою надання консультативної та методичної допомоги за співробітниками кафедри та лікарями дитячої інфекційної лікарні закріплені райони області.

За дорученням обласного управління охорони здоров’я працівники кафедри неодноразово виїжджали в райони області (Тульчинський, Тиврівський, Шаргородський Чернівецький та інші) в складі комісії на спалахи кишкових (дизентерії, сальмонельозу, вірусного гепатиту) та крапельних інфекцій.

Кафедрали проводять рецензування історій хвороб летальних випадків дітей з районів області. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №322-АДМ від 7.10.2004 року “Про рецензування медичної документації дітей, що померли від менінгококової інфекції” співробітниками кафедри прорецензовано 25 історій хвороб з різних регіонів України (Київська обл., м. Київ, Черкаська обл., Сумська обл.).

Працівники кафедри беруть участь у проведенні паталого-анатомічних конференцій, що проводяться на базі дитячої інфекційної лікарні, а також на міських та обласних виїзних конференціях в Центрі матері та дитини, Калинівському, Гайсинському, Козятинському РТМО.

Починаючи із 2000 року, на клінічній базі двічі на рік для лікарів-інфекціоністів, педіатрів та сімейних лікарів організовані курси стажування та інформатики, де розглядаються найбільш актуальні проблеми дитячої інфектології. Протягом 2000 – 2005 років підвищили свій професійний рівень 186 лікарів.

 

Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінарські заняття з питань інфекційної патології для лікарів різного профілю області та міста. Висвітлювались теми: “Гострі кишкові інфекції, клініка, діагностика, лікування”, “Епштейн-Барр вірусна інфекція”, “Гострі респіраторно-вірусні інфекції”, “Стенозуючий ларинготрахеїт”, “Важкі форми гепатиту А у дітей. Клінічні спостереження”, “ВІЛ-СНІД у дітей” “Сучасні аспекти перебігу сальмонельозної інфекції у дітей”, “Ефективність застосування препарату хофітол в комплексному лікуванні дітей з гострою кишковою інфекцією з проявами кетоацидозу”, “Кисломолочний NAN при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей”, “Менінгококова інфекція як тригерний фактор генералізації туберкульозного процесу” та інші.

У 2004 році відновлено роботу товариства інфекціоністів Вінницької області. За участю провідних фахівців України в області інфекційних хвороб проводяться засідання, обговорюються важливі питання сучасної інфектології. Співробітники кафедри беруть активну участь в підготовці конференцій і постійно виступають з науковими доповідями.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

Здійснюється активне впровадження підготовлених за участю кафедри протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, згідно з наказом МОЗ України №354 від 09.07.2004 р.

 

 

Література, що видана кафедрою

СПИСОК ВИДАНЬ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ у період 2000-2019 рр.

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

       1.

 

 

 

В.М. Южаніна

Менингококковая инфекция

Вінниця, 2000

2.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

І.І.Незгода

Трудный диагноз ( мертвые учат живых)

Симферополь, ООО « Издательский дом «РИЧ ФОКС», 2004.-44с.

3.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

М.В. Лобода

В.А. Кириленко

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Киев, Симферополь, 2008 р. -  276 с.

 

 

 

4.

 

 

В.А. Кириленко(колектив авторів)

 

Довідник VADEMECUM Доктор Сімейний лікар.

Київ, ТОВ «ПРА Здоров’я України», 2009, 372с., друк.арк.16, тираж 5000

5.

 

В.А. Кириленко (колектив авторів)

 

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Симферополь, «Н.Орианда»,2010, 302с. друк. арк.15, тираж 2000

 

     6.

В.П. Малий

І.І. Незгода,

О.В. Боднарюк

Вирусные диареи

 

 

Харьков, ООО «ЭДЭНА», 2010р.,110с, друк. арк.6, тираж 400

7.

 

Кириленко В.А.

Малярия

Справочник по инфекционным  болезням у детей, Симферополь, Н.Оріанда, 2010.

с.146-151

 

8.

Кириленко В.А.

ВИЧ/СПИД у детей.

Винница. „ФармаМед”, 2011, 47с.

 

9.

За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

Інфекційні хвороби у дітей 

Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 с.

 

10.

М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін..

Атлас інфекційних хвороб

Тернопіль, 2-е видання, 2017.- 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Кафедра дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова знаходиться за адресою: вул. Київська, 68. Контактний телефон: 0432-690-240

Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2020