Студенту

Історія кафедри

1965 рік – При Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова організований курс дитячих інфекційних хвороб
Завідувач курсом доцент М.П. Дергільова ( 1965 по 1971 рр.)

1971 рік – створена кафедра дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач кафедри Кириченко Д.Ф. (1971 - 1983 рр.)

1983 рік – курс дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач курсом доцент М.П. Дергільова (1983 - 1987 рр).

1987 рік – курс дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач курсом доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989 рр).

1989 рік – створена кафедра дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач кафедри професор Кириленко В.А. (1989 - 2006 рр).

Липень 2006 рік – Завідувач кафедри професор Незгода І.І.

 

1965 рік - При Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова організований курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент М.П. Дергільова (1965 по 1971 рр.) 1971 рік - створена кафедра дитячих інфекційних болезнейЗаведующій кафедрою Кириченко Д.Ф. (1971 - 1983 рр.) 1983 рік - курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент М.П. Дергільова (1983 - 1987 рр.) .1987 рік - курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989 рр.) .1989 рік - створена кафедра дитячих інфекційних болезнейЗаведующій кафедрою професор Кириленко В.А. (1989 - 2006 рр.). Липень 2006 - завідувач кафедри професор Незгода І.І.Історія створення кафедри дитячих інфекційних болезнейК 1965 дитячі інфекційні хвороби студентами вивчалися на кафедрі педіатрії (завідувач кафедри професор Микола Борисович Царюк). В зв'язку з відкриттям у 1965р . педіатричного факультету був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доцент Дергільова Марія Петровна.В 1971 році на базі курсу дитячих інфекцій організована кафедра інфекційних хвороб у дітей. Її очолив доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федоровіч.Автор більше 150 наукових праць з проблем холери, вірусних гепатитів, ботулізму, співавтор довідника з дитячих інфекційних болезням.Заведующій кафедри разом з викладачами доцентом Дергільов М.П., ​​асистентом грішити М. С., Вальков Р.П. і Чеканов С.К. доклали багато зусиль для оснащення і устаткування навчальної бази. Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната). Після реконструкції адміністративного відділу лікарні кількість навчальних кімнат був збільшений до 5-ти. Крім того на базі профдезстанціі була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик). Кафедра постійно працювала над удосконаленням навчального процесу. З цією метою вводилися передові форми і методи викладання. Першорядне значення надавалося практичній роботі студентів, оволодіння ними нових методів діагностики та сучасного лікування. Щорічно поповнювалися і удосконалювалися методичні матеріали для викладачів і студентів, розроблялися ситуаційні задачі, тестові завдання для проведення навчання та створювалися програми для контролю знань студентів, і тому подобное.Сотруднікі кафедри брали участь у підготовці довідника дитячих інфекцій, методичних рекомендацій та інших навчальних пособій.С 1971 по 1983 рр. наукова діяльність була спрямована на "Вивчення зрушень у показниках імунологічної реактивності та обміну речовин при комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя та розробці схеми парентерального харчування". З 1983 по 1989 р. кафедра була ліквідована і був відкритий курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі педіатрії. Курс очолювали спочатку доцент Дергільова М.П. (1983 - 1987), далі доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989). В ці роки на кафедрі працювали кандидат медичних наук Рудинський В.Ф., асистенти Валькова Р.П. і Чеканова С.К. Наукова діяльність була присвячена проблемам вірусних гепатитів, респіраторних та кишкових інфекцій. З цієї тематики були розроблені і видані інформаційні листи, методичні рекомендації. О.К. Каблукова закінчила та захистила докторську дисертацію, присвячену проблемі патогенезу та лікування респіраторних вірусних захворювань у детей.В даний час завідує кафедрою педіатрії. Автор 110 наукових праць, методичних посібників, у тому числі монографії «Невідкладні стани при гострих вірусних та бактеріальних захворюваннях у дітей», Вінниця (2005). Підготувала двох кандидатів наук на очолюваної кафедре.В 1993 знову кафедра брала активну участь в організації IV з'їзду інфекціоністів України, в 1998 р. увійшла до Асоціації інфекціоністів України, в 2004 р. сприяла поновленню обласного наукового товариства інфекціоністов.Коллектів кафедри налічував 5 чоловік (доц. Дергільова М.П., ​​асистент Валькова Р.П., кандидат медичних наук Рудинський В.Ф., асистент Чеканова С.К.). Наукова діяльність кафедри була присвячена проблемам вірусних гепатитів, нефрології, вірусним інфекціям і їх ускладнення. Співробітниками кафедри розроблені інформаційні листи та методичні рекомендації щодо методів діагностики змін клітинних мембран еритроцитів при ГРВІ у дітей, а також серологічної діагностики Коксакі - В - вірусної інфекціі.В 1989 року знову створена кафедра дитячих інфекційних хвороб. Її очолив професор Кириленко В.А., автор 150 наукових праць, монографії «Посттрансфузійний вірусний гепатит» 1985р., Удостоєний диплома Інтернаціональної інтегративної Академії Антропології (International of Integrative Academy Antropology), включений у номінацію людини тисячоліття Інтернаціонального бібліографічного центру Кембриджа (International of Integrative Academy Antropology), за внесок в охорону здоров'я. З 2006 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор І.І. Незгода.
1965 рік - При Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова організований курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент М.П. Дергільова (1965 по 1971 рр.)
1971 рік - створена кафедра дитячих інфекційних болезнейЗаведующій кафедрою Кириченко Д.Ф. (1971 - 1983 рр.)
1983 рік - курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент М.П. Дергільова (1983 - 1987 рр.).
1987 рік - курс дитячих інфекційних болезнейЗаведующій курсом доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989 рр.).
1989 рік - створена кафедра дитячих інфекційних болезнейЗаведующій кафедрою професор Кириленко В.А. (1989 - 2006 рр.).
Липень 2006 - завідувач кафедри професор Незгода І.І.
Історія створення кафедри дитячих інфекційних хвороб
  До 1965 р. дитячі інфекційні хвороби студентами вивчалися на кафедрі педіатрії (завідувач кафедри професор Микола Борисович Царюк).
  У зв'язку з відкриттям у 1965р. педіатричного факультету був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доцент Дергільова Марія Петрівна.
  У 1971 році на базі курсу дитячих інфекцій організована кафедра інфекційних хвороб у дітей. Її очолив доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федоровіч.Автор більше 150 наукових праць з проблем холери, вірусних гепатитів, ботулізму, співавтор довідника з дитячих інфекційних хвороб.
  Завідувач кафедри разом з викладачами доцентом Дергільова М.П., ​​асистентом грішити М.С., Валькова Р.П. і Чеканова С.К. доклали багато зусиль для оснащення і устаткування навчальної бази. Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната). Після реконструкції адміністративного відділу лікарні кількість навчальних кімнат було збільшено до 5-ти. Крім того на базі санепідемстанції була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик).
  Кафедра постійно працювала над удосконаленням навчального процесу. З цією метою вводилися передові форми і методи викладання. Першорядне значення надавалося практичній роботі студентів, оволодіння ними нових методів діагностики та сучасного лікування. Щорічно поповнювалися і удосконалювалися методичні матеріали для викладачів і студентів, розроблялися ситуаційні задачі, тестові завдання для проведення навчання студентів. Створювалися програми для контролю знань студентів.
  Співробітники кафедри брали участь у підготовці довідника дитячих інфекцій, методичних рекомендацій та інших навчальних посібників.
  З 1971 по 1983 рр. наукова діяльність була спрямована на "Вивчення зрушень у показниках імунологічної реактивності та обміну речовин при комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя та розробці схеми парентерального харчування".
 З 1983 по 1989 р. кафедра була ліквідована і був відкритий курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі педіатрії. Курс очолювали спочатку доцент Дергільова М.П. (1983 - 1987), далі доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989).
 Колектив кафедри налічував 5 чоловік (доц. Дергільова М.П., ​​асистент Валькова Р.П., кандидат медичних наук Рудинський В.Ф., асистент Чеканова С.К.). Наукова діяльність кафедри була присвячена проблемам вірусних гепатитів, нефрології , вірусним інфекціям і їх ускладнення. Співробітниками кафедри розроблені інформаційні листи та методичні рекомендації щодо методів діагностики змін клітинних мембран еритроцитів при ГРВІ у дітей, а також серологічної діагностики Коксакі - В - вірусної інфекції.
  О.К. Каблукова закінчила та захистила докторську дисертацію, присвячену проблемі патогенезу та лікування респіраторних вірусних захворювань у детей.В даний час професор кафедри педіатрії № 1. Автор 110 наукових праць, методичних посібників, у тому числі монографії «Невідкладні стани при гострих вірусних та бактеріальних захворюваннях у дітей», Вінниця (2005). Підготувала 3 кандидатів наук. У 1993 р. знову кафедра брала активну участь в організації IV з'їзду інфекціоністів України, в 1998 р. увійшла до Асоціації інфекціоністів України, в 2004 р. сприяла поновленню обласного наукового товариства інфекціоністів.
 У 1989 році знову створена кафедра дитячих інфекційних хвороб. Її очолив професор Кириленко В.А., автор 150 наукових праць, монографії «Посттрансфузійний вірусний гепатит» 1985р., Удостоєний диплома Інтернаціональної інтегративної Академії Антропології (International of Integrative Academy Antropology), включений у номінацію людини тисячоліття Інтернаціонального бібліографічного центру Кембриджа (International of Integrative Academy Antropology), за внесок в охорону здоров'я. З 2006 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор І.І. Незгода.
 Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографії "Вірусні діареї у дітей", 2010 р. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук. З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.
 Наукова діяльність кафедри з 2006 по теперішній час. Вивчається етіологічна структура ГКІ у дітей, секреторна діарея: етіологія, структура, поширення, особливості клінічного перебігу. Вдосконалюються сучасні методи діагностики та розробка ефективним методів лікування. Також кафедра займається проблемою хронічних гепатитів В і С у дітей. Вивчає особливості клінічного перебігу хронічних гепатитів. Використовує сучасні методи діагностики гепатиту та лікування. Кафедра постійно працює над удосконаленням навчального процесу.

Історія створення кафедри дитячих інфекційних хвороб

К 1965 р.  дитячі інфекційні хвороби студентами вивчалися на кафедрі педіатрії (завідувач кафедри професор Микола Борисович Царюк).

В зв'язку з відкриттям у 1965р . педіатричного факультету був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доцент Дергільова Марія Петровна.

В 1971 році на базі курсу дитячих інфекцій організована кафедра інфекційних хвороб у дітей. Її очолив доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федоровіч.Автор більше 150 наукових праць з проблем холери, вірусних гепатитів, ботулізму, співавтор довідника з дитячих інфекційних болезням.

Заведующій кафедри разом з викладачами доцентом Дергільовою М.П., ​​асистентом Грішко М. С., Вальковою Р.П. і Чекановою С.К. доклали багато зусиль для оснащення і устаткування навчальної бази. Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната).

Після реконструкції адміністративного відділу лікарні кількість навчальних кімнат був збільшений до 5-ти. Крім того на базі профдезстанціі була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик). Кафедра постійно працювала над удосконаленням навчального процесу. З цією метою вводилися передові форми і методи викладання.

Першорядне значення надавалося практичній роботі студентів, оволодіння ними нових методів діагностики та сучасного лікування. Щорічно поповнювалися і удосконалювалися методичні матеріали для викладачів і студентів, розроблялися ситуаційні задачі, тестові завдання для проведення навчання та створювалися програми для контролю знань студентів, і тому подобное.

Співробіткики кафедри брали участь у підготовці довідника з дитячих інфекцій, методичних рекомендацій та інших навчальних пособників.

С 1971 по 1983 рр. наукова діяльність була спрямована на "Вивчення зрушень у показниках імунологічної реактивності та обміну речовин при комплексному лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя та розробці схеми парентерального харчування".

З 1983 по 1989 р. кафедра була ліквідована і був відкритий курс дитячих інфекційних хвороб при кафедрі педіатрії. Курс очолювали спочатку доцент Дергільова М.П. (1983 - 1987), далі доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989). В ці роки на кафедрі працювали кандидат медичних наук Рудинський В.Ф., асистенти Валькова Р.П. і Чеканова С.К. Наукова діяльність була присвячена проблемам вірусних гепатитів, респіраторних та кишкових інфекцій. З цієї тематики були розроблені і видані інформаційні листи, методичні рекомендації.

О.К. Каблукова закінчила та захистила докторську дисертацію, присвячену проблемі патогенезу та лікування респіраторних вірусних захворювань у детей.В даний час завідує кафедрою педіатрії. Автор 110 наукових праць, методичних посібників, у тому числі монографії «Невідкладні стани при гострих вірусних та бактеріальних захворюваннях у дітей», Вінниця (2005). Підготувала двох кандидатів наук на очолюванії кафедрі.

В 1993 знову кафедра брала активну участь в організації IV з'їзду інфекціоністів України, в 1998 р. увійшла до Асоціації інфекціоністів України, в 2004 р. сприяла поновленню обласного наукового товариства інфекціоністов.Коллектів кафедри налічував 5 чоловік (доц. Дергільова М.П., ​​асистент Валькова Р.П., кандидат медичних наук Рудинський В.Ф., асистент Чеканова С.К.). Наукова діяльність кафедри була присвячена проблемам вірусних гепатитів, нефрології, вірусним інфекціям і їх ускладнення. Співробітниками кафедри розроблені інформаційні листи та методичні рекомендації щодо методів діагностики змін клітинних мембран еритроцитів при ГРВІ у дітей, а також серологічної діагностики Коксакі - В - вірусної інфекціі.

В 1989 року знову створена кафедра дитячих інфекційних хвороб. Її очолив професор Кириленко В.А., автор 150 наукових праць, монографії «Посттрансфузійний вірусний гепатит» 1985р., Удостоєний диплома Інтернаціональної інтегративної Академії Антропології (International of Integrative Academy Antropology), включений у номінацію людини тисячоліття Інтернаціонального бібліографічного центру Кембриджа (International of Integrative Academy Antropology), за внесок в охорону здоров'я. З 2006 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор І.І. Незгода.

 Проф. Незгода І.І. автор 150 наукових праць, співавтор монографії "Вірусні діареї у дітей", 2010 р. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3-х кандидатів медичних наук.

З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій. 

 Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії»

Наукова діяльність кафедри з 2006 по теперішній час.

Вивчається етіологічна структура ГКІ у дітей, секреторна діарея: етіологія, структура, поширення, особливості клінічного перебігу. Вдосконалюються сучасні методи діагностики та розробка ефективних методів лікування. Також кафедра займається проблемою хронічних гепатитів В і С у дітей. Вивчає особливості клінічного перебігу хронічних гепатитів. Використовує сучасні методи діагностики та лікування гепатитів. Кафедра постійно працює над удосконаленням навчального процесу.

Штат кафедри

Незгода Ірина Іванівна


Завідувач кафедри, професор, Доктор медичних наук

Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук. З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.

Станіславчук Лариса Михайлівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна


Зав. навч. ч., Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінницька обл.) – к. мед. н., ph.D., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб з2012р. Лікарську освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-1990).
Віхи проф. роботи:
1990-92 – клінічна ординатура по дитячих інфекційних хворобах при ВДМІ ім. М.І. Пирогова;
1992 - 2000 – ординатор дит. інфекційної лікарні м. Вінниці;
з 2000 – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
з 2012р - доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Канд. дис. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестінальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування» (2007, н. керівник проф. д.мед.н. І.І. Незгода).

Боднарюк Олена Володимирівна


Асистент, Кандидат медичних наук

Автор 21 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва.

Сінгх Шайлендра


Асистент

Асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Сінгх Шайлендра народився в 1980 році в м.Біканер, Республіка Індія. У 2007 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2007-2009 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2009 році пройшов первинну спеціалізацію з педіатрії. З 2010 року працював лікарем ординатором у Вінницькій обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні. У 2011 році пройшов первинну спеціалізацію з дитячих інфекційних хвороб. З 2011 року працював дитячим інфекціоністом у Вінницькій обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні. З 2014 року працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має 3 наукових публікацій.

Асауленко Алла Анатоліївна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 2007 році з відзнакою. Асистент кафедри з 2015 року викладач-стажист кафедри дитячих інфекційних хвороб.

Нікульченко Олег Володимирович


Асистент

Нікульченко Олег Володимирович народився 1970 р. В 1987 р. закінчив Вінницьке медичне училище. В 2002 р. закінчив ВНМУ ім.. М.І.Пирогова за спеціальністю "педіатрія". З 2004 р. працював ст.. лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 2006 р. працює асистентом кафедри. Займаюсь кетоацидозом у дітей на тлі інфекційної патології. Автор 25 наукових праць.

Бобрук Світлана Володимирівна


Асистент

1984 р.н. У 2007 р. закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. З 2010 р. працює асистентом кафедри. Виконує лікувально - профілактичну роботу у боксовому відділенні ВОКДІЛ . Віковий стаж 8 років. Має ІІ лікарську категорію. Є автором 10 друкованих робіт, 1 патентну на корисну модель. Виконується робота над кандидатською дисертацією:"Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу у дітей в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони."

Левицька Лідія Ігорівна


Асистент

Левицька Лідія Ігорівна закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2006 році за спеціальністю "педіатрія"з відзнакою. З 2006 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №1 м. Вінниці. З вересня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2013 - асистент кафедри. Лікувальний стаж 9 років. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у боксовому відділенні на базі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні.Кількість публікацій -5.

Мінкіна Катерина Іванівна


Лаборант

Науменко Ольга Миколаївна


Асистент

Науменко Ольга Миколаївна у 2010 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рік навчалась в інтернатурі при кафедрі педіатрії № 1. В 2012 році здобула кваліфікацію магістра медицини з відзнакою. 3 2012 по 2014 роки проходила навчання в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділенні ВОКДІЛ.
В 2014 році запланувала дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» під керівництвом д. мед. наук., проф. Незгоди І. І.
Автор та співавтор 22 друкованих робіт: 7 статей та 12 тез, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

Сковлюк Інна Василівна


Ст. лаборант

Новини

dif.exam 2017
24.05.2017
Науково-практична конференція інфекціоністів 29.03.2017
04.04.2017
Конференція 24.03.2017
03.04.2017
Перездача 5-6 курс 2017
28.02.2017
Результати олімпіади
24.02.2017
Студентська олімпіада на кафедрі дитячих інфекційних хвороб 2017 р.
17.02.2017
15.02.17 Олімпіада
27.01.2017
Перездача 30.01.2017 о 17.00
25.01.2017
Оголошення 24.05.17 р. Перездача ПМК
18.10.2016
Перший крок в науку 2016 р.
12.04.2016
Студенський науковий гурток 3.04.17 р. о 17.30 год.
02.03.2016
Післядипломна освіта
27.03.2015

Наукова діяльність

Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, на базі якої працює кафедра дитячих інфекційних хвороб, розрахована на 60 ліжок, знаходиться в двохповерховій типовій будівлі і складається з двох відділень (боксованого та реанімаційного).

Лікувальна робота

Заклад створений з метою здійснення медичної практики по організації та наданню кваліфікованої консультативної і стаціонарної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію та проведення комплексу профілактичних заходів серед населення, акредитований на вищу категорію. В лікарні функціонують фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, обладнанні згідно з вимогами, клінічна біохімічна лабораторія. Щорічно в умовах стаціонару лікується близько 2 тисяч дітей, переважна більшість яких молодшого віку. В структурі захворюваності переважають гострі кишкові інфекції.

Співробітники кафедри надають практичну допомогу лікарні, по обслуговуванню хворих з різноманітною інфекційною патологією, а також забезпечують надання консультативної допомоги як в лікарні, так і в дитячих поліклініках міста. Всі працівники кафедри здійснюють виїзди в райони області з метою надання термінової консультативної та лікувальної допомоги, чергуючи у відділенні екстреної та невідкладної допомоги медицини катастроф обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Завідувач кафедри І.І. Незгода з 2000 року виконує функції обласного позаштатного дитячого інфекціоніста. Всі працівники кафедри є дитячими інфекціоністами вищої кваліфікаційної категорії.

З метою надання консультативної та методичної допомоги за співробітниками кафедри та лікарями дитячої інфекційної лікарні закріплені райони області.

За дорученням обласного управління охорони здоров’я працівники кафедри неодноразово виїжджали в райони області (Тульчинський, Тиврівський, Шаргородський Чернівецький та інші) в складі комісії на спалахи кишкових (дизентерії, сальмонельозу, вірусного гепатиту) та крапельних інфекцій.

Працівники кафедри проводять рецензування історій хвороб летальних випадків дітей з районів області. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №322-АДМ від 7.10.2004 року “Про рецензування медичної документації дітей, що померли від менінгококової інфекції” співробітниками кафедри прорецензовано 25 історій хвороб з різних регіонів України (Київська обл., м. Київ, Черкаська обл., Сумська обл.).

Працівники кафедри беруть участь у проведенні паталого-анатомічних конференцій, що проводяться на базі дитячої інфекційної лікарні, а також на міських та обласних виїзних конференціях в Центрі матері та дитини, Калинівському, Гайсинському, Козятинському РТМО.

Починаючи із 2000 року, на клінічній базі двічі на рік для лікарів-інфекціоністів, педіатрів та сімейних лікарів організовані курси стажування та інформатики, де розглядаються найбільш актуальні проблеми дитячої інфектології. Протягом 2000 – 2005 років підвищили свій професійний рівень 186 лікарів.

Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінарські заняття з питань інфекційної патології для лікарів різного профілю області та міста. Висвітлювались теми: “Гострі кишкові інфекції, клініка, діагностика, лікування”, “Епштейн-Барр вірусна інфекція”, “Гострі респіраторно-вірусні інфекції”, “Стенозуючий ларинготрахеїт”, “Важкі форми гепатиту А у дітей. Клінічні спостереження”, “ВІЛ-СНІД у дітей” “Сучасні аспекти перебігу сальмонельозної інфекції у дітей”, “Ефективність застосування препарату хофітол в комплексному лікуванні дітей з гострою кишковою інфекцією з проявами кетоацидозу”, “Кисломолочний NAN при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей”, “Менінгококова інфекція як тригерний фактор генералізації туберкульозного процесу” та інші.

У 2004 році відновлено роботу товариства інфекціоністів Вінницької області. За участю провідних фахівців України в області інфекційних хвороб проводяться засідання, обговорюються важливі питання сучасної інфектології. Співробітники кафедри беруть активну участь в підготовці конференцій і постійно виступають з науковими доповідями.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

Проводиться апробація та впровадження в практику нових лікарських засобів: антибіотиків фторхінолонового ряду, препаратів: “Лаферон”, “Альтан”, “Оптисмект”, “Хофітол”, адаптованої суміші “NAN - кисломолочний”, “Симбітер”, “Німесулід”, “Креон”, “Віферон”, “Гевіран”, “Флавамед”, “Цефутіл”. З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Здійснюється активне впровадження підготовлених за участю кафедри протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, згідно з наказом МОЗ України №354 від 09.07.2004 р.

 

Література, що видана кафедрою

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

       1.

 

 

 

 

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

М.В. Лобода

В.А. Кириленко

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

 

Киев, Симферополь, 2008 р. -  276 с.

 

 

 

2.

В.А. Кириленко(колектив авторів)

 

 

Довідник VADEMECUM Доктор Сімейний лікар.

Київ, ТОВ «ПРА Здоров’я України», 2009, 372с., друк.арк.16, тираж 5000

 

3.

 

 

 

В.М. Южаніна

Менингококковая инфекция

Вінниця, 2000

 

4.

 

 

 

 

В.А. Кириленко (колектив авторів)

 

 

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

 

Симферополь, «Н.Орианда»,2010, 302с. друк. арк.15, тираж 2000

 

 

5.

В.П. Малий

І.І. Незгода,

О.В. Боднарюк

 

Вирусные диареи

 

 

 

Харьков, ООО «ЭДЭНА», 2010р.,110с, друк. арк.6, тираж 400

 

     6.

Кириленко В.А.

Малярия

Справочник по инфекционным  болезням у детей, Симферополь, Н.Оріанда, 2010.

с.146-151

7.

 

 


       8.

 

Кириленко В.А.

 

 


 За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

 

ВИЧ/СПИД у детей.

 

 


Інфекційні хвороби у дітей 

 

Винница. „ФармаМед”, 2011, 47с.

 

 


Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 с.

 

 

Міністерство охорони здоров'я
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2017