Студенту

Історія кафедри

 

    

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

    

До 1965 р. дитячі інфекційні хвороби студенти вивчали на кафедрі педіатрії. У зв’язку з відкриттям в 1965 р. педіатричного факультету, був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доц. М. П. Дергільова.

          

  Дергільова М.П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1971 р. курс перетворено на кафедру. Її очолив  доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федорович.  

 

Кириченко Д.Ф.

проф. д.мед.н., Кириченко Д.Ф.

 

   Дмитро Федорович народився на Вінниччині в селянський родині. Після закінчення середньої школи в 1949 році вступив до Вінницького медичного інституту, якій закінчив у 1955 році з відзнакою. З 1956 по 1960 рр. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі інфекційних хвороб Київського медичного інституту. Під керівництвом завідувача цієї кафедри професора Б.Я. Падалка у 1963 році захищена кандидатська дисертація на тему «Зміни нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна, грипі та їх клінічне значення». З 1961 року Д.Ф. Кириченко – асистент, доцент кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту. В 1970 захистив докторську дисертацію на тему: «Епідеміологічні та клінічні спостереження над холерою в Афганістані», а з 1971 – завідувач кафедри дитячих інфекцій. З 1983 році – завідувач кафедри інфекційних хвороб, з 1984 був проректором з лікувальної роботи. /За вагомий внесок у ліквідацію епідемічного спалаху холери в м. Одесі Д.Ф. Кириченко нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору. У творчому доробку проф. Д.Ф. Кириченко більше 150 наукових праць з проблем холери вірусних гепатитів, ботулізму та ін.., співавтор довідника з дитячих інфекцій, підготовив 5-ть кандидатів наук. З 2003 року професор кафедри інфекційних хвороб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Далі з 1983 по 1989 р. знов був курс, послідовно очолюваний доц. М. П. Дергільовою та доц. О. К. Каблуковою. 

Каблукова О.К.

 

проф. д.м.н., Каблукова О.К. 

 

Олена Кас’янівна Каблукова в  1962 році  закінчила педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту.

В 1977 році в зв’язку з переїздом,призначена на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького медінституту, в 1988 році Олена Кас’янівна обрана на посаду доцента і завідувачем курсу дитячих інфекцій ВМУ ім. М.І. Пирогова.

Каблукова О.К. має 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. Під її керівництвом виконувалось  9 кандидатських і 1 докторська дисертація. Була Головою обласного осередку Асоціації дитячих лікарів , членом атестаційної комісії при Вінницькому Управлінні охорони здоров’я.

В 1991 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мемебран при неосложденных и осложненных острых респираторных вирусных инфекціях у детей. Эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия»

В 1993 році призначена на посаду профессора кафедри дитячих інфекційних хвороб. Також в цьму році обрана зав. кафедри педіатрії Хмельницького факультету удосконалення лікарів.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

В 1989 р. знов відкрита кафедра, на завідування якою обрано  проф. В. А. Кириленка.


Кириленко В.А.

проф. д.мед.н., Кириленко В.А.

 

Вадим Арсенійович Кириленко (27.07.1930, м.Жмеринка, нині Вінн.обл.) − лікар-інфекціоніст. В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клинико-эпидемиологические аспекты посттрансфузионного гепатита В”,

 професор з 1991. В 1956 році закінчив Вінницький медичний інститут, де й працює від 1957 (нині університет): у 1989-2006 рр. був завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Член-кореспондент Міжнародної Академії Інтегративної Антропології (International Integrative Academy Antropology). За внесок в охорону здоров′я включений в номінацію людини тисячоліття Біографічного Центру Кембріджу, Англія. (The Nomination for international men of the Millenium. Integrative Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England). Нагороджений відзнакою «Отличник здравохранения (1971), грамотами МОЗ України (1994, 2006). З 2017 року професор кафедри інфекційних хвороб

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

З 2006 р. кафедру очолила проф. І.І. Незгода.

 

 

Незгода І.І.

 

проф., д.мед.н., Незгода І.І.

 

Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних робіт, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, ВНМУ ім.М.І.Пирогова 18.06.1960 року народження (пгт. Літин, Вінницька область), українка. В 1983 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: " Соматотип, дерматогліфіка та антитіла крові у дітей  хворих на стенозуючий ларинготрахеїт." В 2002 році захистила докторську дисертацію на тему:   “Сальмонельозна інфекція у дітей. Клініко-генетична, морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування”

Віхи професійної діяльності:

 

Незгода Ірина Іванівна народилась 18 червня 1960 року в смт. Літин Вінницької області.

З 1977 по 1983 р. навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова на педіатричному факультеті.

З 1983 по 1984 роки працювала лікарем-інтерном у Хмільницькій центральній районній лікарні. З 1984 по 1985 р. – дільничим лікарем-педіатром. З 1985 по 1988 р. – лікарем ординатором дитячого відділення.

З 1988 по 1990 р. навчалась у клінічній ординатурі при Вінницькому медичному інституті.

З 1990 - 2000 рр. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

01.05.2000-2004 рр. – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

26.11.2004 р. - професор кафедри, а з 01.07.2006 року і по сьогодні завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 1991 по 1995 р. Ірина Іванівна займалася проблемою гострих респіраторно-вірусних інфекцій, ускладнених розвитком гострого стенозуючого ларинготрахеїту. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у хворих на стенозуючий ларинготрахеїт». 

З 1996 по 2003 р. працювала над темою сальмонельозу у дітей раннього віку. Вивчала патоморфогенез, особливості клінічної маніфестації септичних форм сальмонельозу, а також сучасні методи діагностики та лікування. В 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Сальмонельозна інфекція у дітей – клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування». Вставка скану дисерт

Ірина Іванівна активний член Асоціації інфекціоністів України з 2000 року. З 2008 року є членом European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), з 2015 року - European Association for the stady of the live.

Ірина Іванівна являється обласним позаштатним дитячим інфекціоністом з 2000 року. Входить до робочих груп МОЗ України по розробці клінічних протоколів щодо діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів В, С у дітей.

Є членом спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій: Д 05.600.03 та Д 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

Іриною Іванівною було підготовлено 5 кандидати медичних наук:

o             Рикало Н.А. «Особливості перебігу та лікування сальмонельозу та клебсієльозу у дітей в залежності від характеру мікрофлори біотопів» 2005 рік;

o             Онофрійчук О.С. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастро-інтестинальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенною мікрофорою, сучасні підходи до лікування» 2008 рік;

o             Боднарюк О.В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» 2013 рік;

o             Науменко О.М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування», 2017рік.

o              Бобрук С.В. "Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони." 2018 рік.

Ірина Іванівна очолює науково-дослідну роботу кафедри: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції», по вивченню ротавірусної, норовірусної інфекцій, вірусних гепатитів, Епштейн-Барр вірусної інфекції, вітряної віспи у дітей.

Незгода Ірина Іванівна є автором 253 друкованих робіт, з них 2 монографій:"Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. та «Вирусные диареи», 2010 р. м. Харків, є співавтором 2 підручників:«Трудный диагноз ( мертвые учат живых)» І.В. Богадєльніков, А.В. Кубишкіна, І.І.Незгода та " Інфекційні хвороби у дітей "М. Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р.

 з інфекційних хвороб у дітей, атласів: «Атлас інфекційних хвороб» під ред. М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін.., довідників та методичних рекомендацій. Володіє 8 патентами на корисні моделі.

Ірина Іванівна неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками від Вінницької міської та обласної Рад за значний внесок у розвиток охорони здоров’я. В 2015 Асоціацією інфекціоністів України

нагороджена медаллю Агапіта Печерського «За внесок у боротьбу з інфекційними хворобами».

Історія  створення кафедри  дитячих  інфекційних  хвороб

     

     В 1971 році завідувач кафедри разом з викладачами доцентом Дергільовою М.П., асистентом Грешило М.С., Вальковою Р.П. і Чекановою С.К. доклали багато зусиль для оснащення і обладнання навчальної бази.  На базі профдезстанції була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик). Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната). Після реконструкції адміністративноговідділу лікарні кількість навчальних кімнат було збільшено до 5-ти. На даний час кафедра розташувалася на базі Вінницікої обласної дитячої інфекційної лікарні, яка складається з боксового відділеня, ррозраховано на 60 ліжок та відділення інтенсивної терапії розраховано на 6 ліжок. База кафедри дитячих інфекційних хвороб складається з кабінета завідувача кафедри, кабінета доцента та 6 навчальних кімнат. Яка складається з приймально-діагностичного відділення, відділень респіраторних, кишкових інфекцій, вірусних гепатитів та інтенсивної терапії. Лікарня та кафедра виконують функції обласного лікувально-діагностичного центру, у якому щорічно отримують допомогу понад 4000 хворих дітей міста та області. В клініці проходять підвищення кваліфікації лікарі міських та районних лікарень, проводяться семінари, клініко анатомічні конференції. Співробітники кафедри очолюють спеціалізовану допомогу, ведуть консультативну роботу, беруть участь в атестації лікарів, виконують експертні завдання МОЗ України.

 

 


      Поряд з  проф. І.І. Незгодою на кафедрі працюють, доценти Л.М. Станіславчук, О.С. Онофрійчук, к. мед. н., Науменко О. М., асистенти Левицька Л.І., О.В. Нікульченко,  Бобрук С.В., Асауленко А.А., ст. лаборант Сковлюк І.В., лаборант Мінкіна К.І. Кафедра співпрацює зі створеною в 1998 р. Асоціацією інфекціоністів України. Приймає активну участь у пленумах, конференціях, з'їздах, у тому числі з’їздах проведених у 1992, 2010 та 2015 роках.

      Наукова тематика кафедри спрямована на практичне вирішення проблем інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка “Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані”, М. С. Грешила “Сальмонельози у дітей та дорослих”(1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського “Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену”(1987 р.), докторських В. А. Кириленка “Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В” (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка “Посттрансфузійний вірусний гепатит” (Київ, Здоров’я, 1981 р.).


  

  

    Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії»

На кафедрі навчаються студенти V та VI курсу педіатричного та медичного факультету, вітчизняні та іноземні студенти, субординатори, інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти. Основний підхід у навчанні полягає в клініко-епідеміологічному обстеженні хворих, цілеспрямованому призначенні лікувальних та профілактичних заходів. Одночасно застосовуються методи програмованого навчання та контролю, тестові завдання, наочні матеріали у вигляді таблиць, слайдів, учбових фільмів, біопрепаратів (вакцин, сироваток) та ін. На лекціях головна увага приділяється питанням стратегії та тактики боротьби з інфекційними хворобами, поглибленому вивченню етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених захворювань. Належне місце займають питання етики та деонтології, свідомого ставлення молодих спеціалістів до своїх професійних та громадських обов’язків.

Слід відмітити, що студентська молодь виявляє значний інтерес до предмету. На кафедрі працює студентський науковий гурток, члени якого регулярно виступають з підсумковими доповідями на вузівських та міжвузівських конференціях, щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіпади.

   

 Наукова діяльність кафедри з 2006 по теперішній час.

Наукова діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Виконується дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей», а зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування».

Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів. Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами, проводить специфічну етіотропну терапію противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. Зростання питомої ваги хронічних гепатитів в онкохворих дітей сприяло початку нового дисертаційного дослідження асистента Сінгха Ш. «Механізми фіброзоутворення печінки у дітей, хворих на вірусний гепатит В, на тлі гострого лейкозу: особливості прогнозу та лікування»

Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

 

 

 

Штат кафедри

Незгода Ірина Іванівна


Завідувач кафедри, професор, Доктор медичних наук

Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук.
З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.

Станіславчук Лариса Михайлівна


Доцент, Кандидат медичних наук

(1975-1981) - студентка педіатричного факультету
Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова
(1982-1986) - педіатр в Хмельницький ЦРЛ
(1986-1988) - клінічний ординатор при кафедрі педіатрії ФУЛ Вінницького медичного інституту.
1994 рік - асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
з 2002 року - доцент кафедри.

Онофрійчук Олена Сергіївна


Зав. навч. ч., Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінницька обл.) – к. мед. н., ph.D., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб з2012р. Лікарську освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-1990).
Віхи проф. роботи:
1990-92 – клінічна ординатура по дитячих інфекційних хворобах при ВДМІ ім. М.І. Пирогова;
1992 - 2000 – ординатор дит. інфекційної лікарні м. Вінниці;
з 2000 – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
з 2012р - доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Канд. дис. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестінальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування» (2007, н. керівник проф. д.мед.н. І.І. Незгода).

Науменко Ольга Миколаївна


Асистент, Кандидат медичних наук

Науменко Ольга Миколаївна у 2010 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рік навчалась в інтернатурі при кафедрі педіатрії № 1. В 2012 році здобула кваліфікацію магістра медицини з відзнакою. 3 2012 по 2014 роки проходила навчання в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділенні ВОКДІЛ.
В 2014 році запланувала та 2017 році захистила дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» під керівництвом д. мед. наук., проф. Незгоди І. І.
Автор та співавтор 24 друкованих робіт: 9 статей та 12 тез, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

Бобрук Світлана Володимирівна


Асистент, Кандидат медичних наук

1984 р.н. У 2007 р. закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. З 2010 р. працює асистентом кафедри. Виконує лікувально - профілактичну роботу у боксовому відділенні ВОКДІЛ. Лікувальний стаж 11 років. Має ІІ лікарську категорію. Є автором 25 друкованих робіт, 3
деклараційні патенти. Захистила кандидатську дисертацію на тему:"Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони."

Асауленко Алла Анатоліївна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І Пирогова в 2007р. за спеціальністю «Педіатрія», з 01.08.2007р. по 30.06.2009р. пройшла інтернатуру по спеціальності «Педіатрія» на базі ВОДКЛ, кафедра педіатрії №1. З 10.08.2009р. зарахована на посаду лікаря-інфекціоніста дитячого Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, де працювала 31.08.2013р. У 2013 році закінчила курси первинної спеціалізації на базі кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 01.09.2013р. вступила до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2015р. була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І Пирогова та за сумісництвом працювала лікарем інфекціоністом дитячим боксового відділення Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні. У період з 15.02.2016р. по 29.02.2016р. пройшла курси тематичного удосконалення «TORCH-інфекції у дітей». Автор та співавтор 4 друкованих робіт: 3 статей та 1 тези.

Нікульченко Олег Володимирович


Асистент

Нікульченко Олег Володимирович народився 1970 р. В 1987 р. закінчив Вінницьке медичне училище. В 2002 р. закінчив ВНМУ ім.. М.І.Пирогова за спеціальністю "педіатрія". З 2004 р. працював ст.. лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 2006 р. працює асистентом кафедри. Займаюсь кетоацидозом у дітей на тлі інфекційної патології. Автор 25 наукових праць.

Левицька Лідія Ігорівна


Асистент

Левицька Лідія Ігорівна закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2006 році за спеціальністю "педіатрія"з відзнакою. З 2006 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №1 м. Вінниці. З вересня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2013 - асистент кафедри. Лікувальний стаж 9 років. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у боксовому відділенні на базі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні.Кількість публікацій -5.

Демчишин Ярослав Михайлович


Ст. лаборант

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. Рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова залишений на наукову роботу на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. Протягом 2017-2018 навчального року працював лаборантом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ. У 2015 році стажувався у м. Кельце (Польща) за спеціальностями «Хірургія» та «Педіатрія». Наукових публікацій у журналах, акредитованих ВАК – 1. Публікацій у матеріалах наукових конференцій (тези) - 28.

Сковлюк Інна Василівна


Ст. лаборант

Закінчила Вінницький медичний коледж ім. Заболотного Д.К. в 1998 році. Здобула спеціальніть "Медична сестра"
У 1999 році вступила у ВДПУ ім. М.І. Коцюбинського та 2004 здобула спеціальність "Біолог". З 2013 року працює на кафедрі ст. лаборантом.

Мінкіна Катерина Іванівна


Лаборант

У 2002 році закінчила ВІРЄУ, правознавчий факультет.
у 2005-2010 рр. навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв, при факультеті " Інформаційних технологій. Діловодство". З 2007 року лаборант кафедри.

Новини

Перездача 6.12.18 о 15:00
28.11.2018
Конференція “ Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб” 08.11.18
16.11.2018
Конференція 08.11. 18
06.11.2018
ЗВІТ про проведення студентського наукового гуртка.
06.11.2018
Післядиплопна підготовка лікарів 2018-2019 рр.
19.10.2018
Підготовка студентів до "КРОК-2"
16.05.2018
Перездача 22.05.18 о 11:00
16.05.2018
Здобутки кафедри.
02.05.2018
XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2018"
02.05.2018
КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТОRCH-ІНФЕКЦІЙ»
26.03.2018
Студентський науковий гурток 2018
26.03.2018
Здобутки студентів 2018 року.
27.02.2018
Всеукраїнська студентська олімпіада з дитячих інфекційних хвороб 2017 - 2018 н.р.
12.02.2018
ПЕРЕЗДАЧА для 5,6 курса 27.11.18 р. о 15.00
26.12.2017
Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб» 25 жовтня 2017
27.10.2017
Науково-практична конференція інфекціоністів 29.03.2017
04.04.2017
Конференція 24.03.2017
03.04.2017
Післядипломна освіта 2018
27.03.2015

Наукова діяльність

Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, на базі якої працює кафедра дитячих інфекційних хвороб, розрахована на 60 ліжок, знаходиться в двохповерховій типовій будівлі і складається з двох відділень (боксованого та реанімаційного).

Заклад створений з метою здійснення медичної практики по організації та наданню кваліфікованої консультативної і стаціонарної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію та проведення комплексу профілактичних заходів серед населення, акредитований на вищу категорію. В лікарні функціонують фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, обладнанні згідно з вимогами, клінічна біохімічна лабораторія. Щорічно в умовах стаціонару лікується близько 2 тисяч дітей, переважна більшість яких молодшого віку. В структурі захворюваності переважають гострі кишкові інфекції.

Співробітники кафедри надають практичну допомогу лікарні, по обслуговуванню хворих з різноманітною інфекційною патологією, а також забезпечують надання консультативної допомоги як в лікарні, так і в дитячих поліклініках міста. Всі працівники кафедри здійснюють виїзди в райони області з метою надання термінової консультативної та лікувальної допомоги, чергуючи у відділенні екстреної та невідкладної допомоги медицини катастроф обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Завідувач кафедри І.І. Незгода з 2000 року виконує функції обласного позаштатного дитячого інфекціоніста. Всі працівники кафедри є дитячими інфекціоністами вищої кваліфікаційної категорії.

З метою надання консультативної та методичної допомоги за співробітниками кафедри та лікарями дитячої інфекційної лікарні закріплені райони області.

За дорученням обласного управління охорони здоров’я працівники кафедри неодноразово виїжджали в райони області (Тульчинський, Тиврівський, Шаргородський Чернівецький та інші) в складі комісії на спалахи кишкових (дизентерії, сальмонельозу, вірусного гепатиту) та крапельних інфекцій.

Працівники кафедри проводять рецензування історій хвороб летальних випадків дітей з районів області. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №322-АДМ від 7.10.2004 року “Про рецензування медичної документації дітей, що померли від менінгококової інфекції” співробітниками кафедри прорецензовано 25 історій хвороб з різних регіонів України (Київська обл., м. Київ, Черкаська обл., Сумська обл.).

Працівники кафедри беруть участь у проведенні паталого-анатомічних конференцій, що проводяться на базі дитячої інфекційної лікарні, а також на міських та обласних виїзних конференціях в Центрі матері та дитини, Калинівському, Гайсинському, Козятинському РТМО.

Починаючи із 2000 року, на клінічній базі двічі на рік для лікарів-інфекціоністів, педіатрів та сімейних лікарів організовані курси стажування та інформатики, де розглядаються найбільш актуальні проблеми дитячої інфектології. Протягом 2000 – 2005 років підвищили свій професійний рівень 186 лікарів.

Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінарські заняття з питань інфекційної патології для лікарів різного профілю області та міста. Висвітлювались теми: “Гострі кишкові інфекції, клініка, діагностика, лікування”, “Епштейн-Барр вірусна інфекція”, “Гострі респіраторно-вірусні інфекції”, “Стенозуючий ларинготрахеїт”, “Важкі форми гепатиту А у дітей. Клінічні спостереження”, “ВІЛ-СНІД у дітей” “Сучасні аспекти перебігу сальмонельозної інфекції у дітей”, “Ефективність застосування препарату хофітол в комплексному лікуванні дітей з гострою кишковою інфекцією з проявами кетоацидозу”, “Кисломолочний NAN при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей”, “Менінгококова інфекція як тригерний фактор генералізації туберкульозного процесу” та інші.

У 2004 році відновлено роботу товариства інфекціоністів Вінницької області. За участю провідних фахівців України в області інфекційних хвороб проводяться засідання, обговорюються важливі питання сучасної інфектології. Співробітники кафедри беруть активну участь в підготовці конференцій і постійно виступають з науковими доповідями.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

Здійснюється активне впровадження підготовлених за участю кафедри протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, згідно з наказом МОЗ України №354 від 09.07.2004 р.

Наукова діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Виконується дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей», а зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування».

Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів. Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами, проводить специфічну етіотропну терапію противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. Зростання питомої ваги хронічних гепатитів в онкохворих дітей сприяло початку нового дисертаційного дослідження асистента Сінгха Ш. «Механізми фіброзоутворення печінки у дітей, хворих на вірусний гепатит В, на тлі гострого лейкозу: особливості прогнозу та лікування»

Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

 


НДР, що планується виконуватися на кафедрі у 2016

  

Тема: Метаболічні  та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій та сучасні методи корекції

УДК: 616.34-008.314.4-053.2:616.98

Керівник НДР: Проф., д.мед.н Незгода І.І

Строки виконання: 2014-2019

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження:

-вперше при РВІ будуть визначені кишкові метаболіти – ЛЖК, оцінена їх динаміка при призначенні різних схем лікування

 -вперше при РВІ буде діагностовано первинну лактазну недостатність у дітей шляхом аналізу  генотипів поліморфізму С<Т в позиції 13910 гена лактази (LCT),

 -вперше буде виявлятись взаємозв’язок показників метаболічної активності мікрофлори кишечника з встановленими генотипами за  поліморфізмом С >Т в позиції 13910 гена лактази (LСT) у дітей з РВІ.

-вперше будуть застосовані нові, удосконалені схеми лікування вірусних діарей з застосуванням безлактозних сумішей та препаратів на основі Saccharomyces boulardii, щодасть можливість скоротити терміни інтоксикаційного синдрому у вигляді  блювання та діареї і таким чином скоротити терміни стаціонарного лікування.

     

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет

 

 

 

        Кафедра                  дитячих  інфекційних  хвороб              .        

       Факультет                       м е д и ч н и й                                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХХВОРОБ

ЗА 2016 РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

 

 

 проф.   Незгода І.І.                                     _______________

                           ПІБ                                                      Підпис

 

Відповідальний за звіт                                       ас.   Науменко О.М.

                                                                                   (096)7401416     

 

 

Вінниця 2016

 

 

 

ЗМІСТ

 

№ з/п

Назва розділу

Стор.

1

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

3-4

2

Перелік НДР, виконуваних на кафедрі

4-6

3

Інформація про отримані гранти

6

4

Участь у доклінічних та  клінічних випробуваннях фармпрепаратів

6

5

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри

6-7

6

Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2013 рік 

7

7

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри 

7

8

Інформація про підготовку наукових кадрів

7-10

9

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

11-12

10

Видавнича діяльність кафедри

12-15

11

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

17

12

Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські)

18

13

Студентська наука

18

14

Основні показники наукової діяльності кафедри

19-20

15

Пропозиції  щодо  підвищення  ефективності  наукової  роботи  в університеті

20

 

 


1. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

1.1.      Дані про наукові кадри

 

     Кількість співробітників, які виконують НДР (всього/ з них жінок) -  7/ 5,

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                  докторів наук                                     - _1 /1

1.1.2.                  кандидатів наук                                  -   3 /3

1.1.3.                  без ступеня                                          -   6 /4

1.1.4.                  пенсійного віку                                   -   1 / 1

1.1.5.                  керівників                                            -   1 /1

1.1.6.                  доцентів                                               -   2 / 2

1.1.7.                  асистентів                                            -   7 /5

1.1.8.                  старших лаборантів                            -   -  / -

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років      -   - / - 

1.1.10.                докторів наук молодших 40 років      -   -  / -                                               

 

Таблиця 1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1

Незгода І.І.

Зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб, професор

 

Д 05.600.03 при Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова

2.

Незгода І.І.

Зав. кафедрою дитячих інфекційних хвороб, професор

 

К 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності                                                 
                                                                                                                                   Таблиця 2
 

 

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася

при виконанні НДР

№ з/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки

1.

Електрофотоколориметр КФК-2МП

2010

09.2015р.

2.

Імуноферментний аналізатор StatFax303Plus

2009

04.2015 р.

3.

Біохімічний аналізатор “Specific Basic”

2005

04.2014 р.

4.

Ваги аналітичні WA-21

2010

10. 2015 р.

 

Набір гир Г2-210

1990

11. 2014 р.

 

Термометр ртутний лабораторний ТЛ-4

1999

04.2013 р.

 

Ваги РП-150

1999

10.2015 р.

 

Секундомір СДС

 пр-1-2-000

2007

10.2014 р.

 

 

 

 

 

 

 


 

2.       Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2016 р.

 

№ з/п 

 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, кепівник НДР

 

Строки

виконан-

ня

Наукові результати (наукова продукція) НДР(перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т. ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

1.

Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції 

№ держреєстраціії 0115v004044

Керівник: проф., д.мед.н Незгода І.І

2015-2019 рр.

Отримано патенти:

1. Науменко О. М., Незгода І. І., Макух Г. В., Тиркус М. Я. Спосіб діагностики первинної лактазної недостатності у дітей раннього віку з ротавірусною інфекцією/ Патент на корисну модель № 85751 від 25. 11.2013.

2. Науменко О. М., Незгода І. І., Обертюх Ю. В. Спосіб діагностики дисбіотичних порушень у дітей раннього віку / Патент на корисну модель № 66906 від 25.01.2012

Опубліковано: 7 наукових статей у журналах, в тому числі 2 статті в зарубіжному виданні

Результати НДР будуть впроваджені у лікувально-профілактичні установи МОЗУ та матимуть соціальну, медичну та економічну ефективність.

 

2.1 Перелік НДР, що планується виконуватися на кафедрі у 2016

Таблиця 3.1

 

№ з/п 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

 

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення)

Отримані результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

1.

Метаболічні  та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій та сучасні методи корекції

УДК: 616.34-008.314.4-053.2:616.98

 

Керівник НДР: Проф., д.мед.н Незгода І.І

 

 

2014-2019

 

-Вперше при РВІ будуть визначені кишкові метаболіти – ЛЖК, оцінена їх динаміка при призначенні різних схем лікування

 -вперше при РВІ буде діагностовано первинну лактазну недостатність у дітей шляхом аналізу  генотипів поліморфізму С<Т в позиції 13910 гена лактази (LCT),

 -вперше буде виявлятись взаємозв’язок показників метаболічної активності мікрофлори кишечника з встановленими генотипами за  поліморфізмом С >Т в позиції 13910 гена лактази (LСT) у дітей з РВІ.

-Вперше будуть застосовані нові, удосконалені схеми лікування вірусних діарей з застосуванням безлактозних сумішей та препаратів на основі Saccharomyces boulardii, щодасть можливість скоротити терміни інтоксикаційного синдрому у вигляді  блювання та діареї і таким чином скоротити терміни стаціонарного лікування.

 

3.       Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

 

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

-

-

-

-

-

-

 

 

4. Участь у доклінічних та  клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2016 р.

 

№ п/п

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма замовник

1.

Ефективність препарату «Гідрасек» при секреторних діареях у дітей

 

2014-2016 рр.

 

Abbot

2.

Випробування терапевтичної еквівалентості препарату «Ніфуроксазид», суспензія оральна 220 мг/5 мл, виробництва ПАТ НВУ «Борщагівський ХФЗ» і препарату «Ніфуроксазид Ріхтер», суспензія оральна 220 мг/5 мл, виробництва «Gedeon Richter» у дітей з гострими кишковими інфекціями (код клінічного випробовування BHFZ 1402 від 01.04.2014)

 

2015-2016 рр.

 

ПАТ НВУ «Борщагівський ХФЗ»

3.

Клінічна ефективність препарату «Пробіо-Ре» у лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей.

2015-2016 рр.

Farmasierra  Manufacturing, S. L

 

5.     Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2016 рік (обсягом до 1 стор.)

         -  Виконується НДР кафедри на тему: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції»

           - В 2016 р. співробітниками кафедри продовжена робота по удосконаленню діагностики та лікування хворих з хронічними гепатитами В та С.

     - Доповнено та удосконалено електронний реєстр хворих  на хронічний гепатит В та С .

            -Згідно національної програми розробленої МОЗ України проводиться безкоштовне лікування 8 дітей з хронічним гепатитом С препаратом ПЕГінтрон та пегасіс в поєднанні з рибавірином.

          - Ведеться робота по вивченню етіологічної структури гострих кишкових інфекцій у дітей Вінницької області з використанням сучасних методів діагностики (ІХА, ІФА, ПЛР).

          - В 2016 році співробітниками кафедри продовжується робота по вивченню особливостей метаболічних порушень в просвіті кишечника при кишкових інфекціях вірусної етіології у дітей

          - використовуючи сучасний метод хроматографії випорожнень вивчаються низькомолекулярні метаболіти – леткі жирні кислоти у випорожненнях дітей, встановлюється їх роль у розвитку патологічного процесу при ротавірусній інфекції.

          -  Вивчається епідеміологія та клінічний перебіг норовірусної інфекції у дітей.

          - Продовжується робота по вивченню особливостей перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей та особливостей  враження підшлункової залози та гепатобіліарної системи при ротавірусному гастроентероколіту.

          - Продовжує вивчатись вплив антропогенних аерополютантів на частоту стенозуючого ларинготрахеїту у дітей. 

 

6. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2016 рік (якщо патенти за 2014 р., 2015 р, 2016 р.)

Таблиця 6

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2015 рік.

 

№ з/п

Назва

Автори

-

-

-

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2016 рік

Таблиця 7

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2016 р.

 

Перелік поданих заявок на об’єкти промисловості власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об’єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назв, 3 договору, дата ускладнення, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об’єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення)

-

-

-

-

-

-

 

 

8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

(Прикласти автореферат та ксерокопію диплома, якщо вже отримали )

 

8.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 8

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

 

Дисер-тації

Виконує-ться на кафедрі

З них:

Заплано-вано у 2016 році

Захищені у 2016 році за планом або із випереджен-ням плану

Затвер-джено ВАК України

Знаходяться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Доктор-ські

1

-

-

-

-

-

1

Канди-датські

4

1

-

-

-

1

-

 

8.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

Таблиця 9

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

 

 • докторські

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Станіславчук Лариса Михайлівна

Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування

 2010-2015

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.10

 

 • кандидатські

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

 

 

Шифр спеціальності

 

1.

Бобрук Світлана Володимирівна

 «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної  зони у дітей»

 

2012-2016

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

 

14.01.13

2.

Науменко Ольга Миколаївна

«Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування»

2014-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

3.

Нікульченко

Олег

Володимирович

«Клініко-функціональний стан  гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей з ротавірусною інфекцією на тлі кетоацидозу та методи їх корекції»

2015-2019

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

4.

Сінгх Шайлендра

Механізми фіброзоутворення печінки у дітей, хворих на вірусний гепатит В, на тлі гострого лейкоза: особливості прогнозу та лікування

 

2016-2020

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

14.01.13

 

 

8.3. Перелік захищених у 2016 році дисертаційних робіт:

Таблиця 10

Захищені у 2016 році дисертаційні роботи

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

 

Шифр спеціальності

-

-

-

-

-

-

-

 • докторські
 • кандидатські

 

 

8.4. Перелік затверджених у 2016 році ВАК України дисертаційних робіт:

Таблиця 11

Затверджені ВАК України у 2016 р. дисертаційні роботи

 • кандидатські

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

 

Шифр спеціальності

-

-

-

-

-

-

-

 • докторські

 

8.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2016 році:

Таблиця 12

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2016 році

 

 • кандидатські

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Науменко Ольга Миколаївна

«Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування»

2014-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

14.01.13

 

 

8.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 13

Боржники за дисертаційними роботами

 

 • за докторськими дисертаціями

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Станіславчук Лариса Михайлівна

Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування

 2010-2015

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.10

 

 

 

8.7. Магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

 

                                                                                                                               Таблиця 14

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі клінічній ординатурі протягом року

 • клінічні ординатори

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

-

-

-

-

 

Таблиця 15

 

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

 

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження ВАК України

-

-

-

-

--

 

 

Таблиця 16

8.8 План підготовки докторів та кандидатів наук

Докторів наук

Шифр спеціальності

Спеціальності

Термін виконання

 

Примітка

Початок у 2016 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2016 році

 

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.01.10

Педіатрія

-

1

-

1

-

-

 

 

Таблиця 17

Кандидатів наук

Шифр спеціальності

Спеціальності

Термін виконання

 

Примітка

Початок у 2016 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2016 році

 

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.01.13

інфекційні хвороби

1

3

-

1

-

-

8.9 Перелік первинної документації, що зберігається на кафедрі

На кафедрі зберігається первинна документація докторської дисертації проф., д.мед. наук Незгоди І.І. та кандидатської дисертації ас. к.мед.наук Боднарюк О. В.

 

9. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

        

9.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 18

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

 

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

 

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 

 1.  

Веб – конференція з міжнародною участю «Іноваційні підходи в корекції мікробіому в педіатричній практиці» м. Вінниця

 

 

5

31.03.16 р.

2.

 «Педіатрична практика в системі громадського здоров’я» м. Вінниця.

 

 

 

1

20.04.16 р

3.

«Товариство педіатрів» м. Черкаси

 

 

1

22.04.16 р.

4.

 «Актуальні проблеми епідеміології, інфекційні та паразитарні захворювання», м. Львів

 

 

3

12-13.05.16 р.

5.

 «Актуальні питання дитячої гематології» м. Київ

 

 

 

1

19.05.16 р.

6.

Науково – практична республіканська конференція ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів України

“Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях

надання медичної допомоги”, м. Вінниця

 

 

 

5

29-30.09.16 р

7.

ІІ Міжнародний дисциплінарний конгрес, м. Київ.

 

1

 

 

4.10.16 р.

 

Таблиця 19 

 

9.2. Перелік наукових форумів:

наукові форуми, які були проведені на базі кафедри

 

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до реєстру з’їздів, конгресів

1.

«Правець, особливості перебігу» м.Вінниця ВОДКІЛ 

20 вересня 2016 р. 

4

-

2.

Науково – практична республіканська конференція ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів України

“Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях

надання медичної допомоги”, м. Вінниця

 

28-30 вересня 2016р.

8

1

3.

«Кишковий ієрсиніоз у дітей» м.Вінниця ВОДКІЛ

06 жовтня 2016 р. 

4

-

 

 

 

10. Видавнича діяльність кафедри

          Таблиця 20

10.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

 

Монографії

Підручники, посібники*

Статті

Тези

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

-

1**

13

8

-

1

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ

** -з грифом МОН

 

10.2. Перелік  публікацій

Таблиця 21

Перелік публікацій

 • Монографії

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

-

-

-

-

 

 • Посібник

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

1

За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

Інфекційні хвороби у дітей

Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 ст.

 

 • Статті

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

1.

Науменко О.М.

Патогенетичні підходи до лікування ротавірусної інфекції у дітей

Інфекційні хвороби. – 2016. – №1. – С.27-31

2.

 

 

 

Незгода І.І., Науменко О.М.

Изменения общего уровня микробных метаболитов и концентраций отдельных летучих жирных кислот у детей с ротавирусной инфекцией

http://emch.mn/rotavirus  (Монголія)

 

3.

Незгода І.І., Науменко О.М.

Перебіг ротавірусної інфекції у дітей з різними варіантами алельного поліморфізму С >Т 13910 гена лактази. 

Journal of Education, Health and Sport – 2016. – № 6(7). – Р.566-578. (Польща) 

4.

Незгода І.І., Науменко О.М.

Перебіг ротавірусної інфекції у дітей на сучасному етапі

Профілактична медицина. – 2016. – №1-2. – С.73-77

 

5.

Станіславчук Л.М.              

Циклічні варіації стенозуючого ларинготрахеїту у дітей 

Лікарська справа. - 2015. - № 3/4. - С. 71-76.   

 

6.

 

 

 

Станіславчук Л.М., Дністрянська А.П.

Ostre zapalenie krtani i tchawicy, nawracające zapalenie krtani i tchawicy i astma oskrzelowa u dzieci: cechy ontogenezy i żywienia  w pierwszych miesiącach życia. - Wiadomości Lekarskie

Wiadomości Lekarskie. - 2016, tom LXIX, Nr 3,cz.1, 339-342

(Польща)

 

7.

Станіславчук Л.М.

Анализ сопряженности

между атмосферными загрязнениями

и развитием ларинготрахеита у детей

 Молекулярная медицина. – 2016. -№2. - С. 50-55 (Росія)

 

8.

 

 

 

Станіславчук Л.М.

Распространенность стенозирующего ларинготрахеита  среди детей, проживающих на улицах с разной транспортной нагрузкой

 

Проблемы здоровья и экологии. – 2016. – №3. - С. 48-52 (Білорусь)

 

9.

 

Станіславчук Л.М.

Ефективність використання електрофорезу з аміназином в комплексній терапії дітей зі стенозуючим ларинготрахеїтом 

Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия – 2015. - №2. - С.42-44

 

Станіславчук Л.М.

Роль алергії в генезі стенозного ларинготрахеїту і рецидивного стенозного ларинготрахеїту у дітей 

Інфекційні хвороби  – 2016. – №1. - С.41-43

10.

Станіславчук Л.М.

 Сатурація кисню і кислотно-основний стан у дітей зі стенозуючим ларинготрахеїтом

Вісник наукових досліджень- 2015. -  № 3. - С. 39-41

11.

Станіславчук Л.М.

Стенозуючий ларинготрахеїт і рецидивуючий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: сімейний анамнез алергії і бронхіальної астми

 

Сучасна педіатрія. – 2016. -  №2(74). – 109 - 111

12.

Станіславчук Л.М.

Динаміка рівнів IЛ-1В, ІЛ-4 та ІЛ-8 при стенозуючому ларинготрахеїті у дітей 

Проблеми клінічної педіатрії. - 2015. - № 4. - С. 24-27.

13.

Незгода І.І., Бобрук С.В.

Клініко-лабораторна характеристика проявів ін- фекційного мононуклеозу у дітей

Інфекційні хвороби– 2016. – №2. - С.35-40

 

 

 • Тези

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

1.

Науменко О. М., Незгода І. І.

Дієтичне харчування в комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології». – 2016, Київ. – С. 74-77

2.

Науменко О.М.

Зміни метаболічної активності кишкової мікрофлори при ротавірусній інфекції у дітей

Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку—2016». – 2016, Вінниця. – С.259

3.

Nezgoda I., Singh S. 

Results of pegylated interferon alfa-2b treatment in children with chronic hepatitis C 

34th Annual meeting of the ESPID, Brighton, UK, 10-14 may 2016, р.246 

4.

Мороз Л.В., Сінгх Ш. 

Особливості перебігу хронічного гепатиту В у дітей на тлі онкогематологічної патології 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю створення кафедри епідеміології Львівського національного  медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів, 12-13 травня 2016 року, с. 146-147.

 

5.

Станіславчук Л.М.

Family history of croup, asthma, and allergy in children with croup and children with asthma

 

34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Brighton, UK, May 10-14, 2016

6.

Станіславчук Л.М.

Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей як фактор ризику бронхіальної астми

Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях

надання медичної допомоги: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Вінниця, 29-30 вересня) /Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2016. – С. 146-147  

 

7.

Асауленко А.А., Бойчук Д.В.

Specifics of viral Hepatitis C in children with acute lymphoblastic leukemia

6 Міжнародний конгрес студентів та молодих лікарів Medespa, 12-14 травня, м. Кишинів, Молдова. С.43

8.

Онофрійчук О.С., Гончарук А.О., Онофрійчук Д.С.

Проблема лептоспірозу у дітей

Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку—2016». – 2016, Вінниця. – С.192-193

 

 • Методичні рекомендації

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

-

-

-

-

 

 • Інформаційні листи

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

1.

Незгода І.І., Науменко О.М., Макух Г.В., Тиркус М.Я.

Діагностика первинної лактазної недостатності у дітей з ротавірусною інфекцією шляхом молекулярно-генетичного аналізу поліморфізму С>Т в позиції 13910 гена лактази

Інф. лист №127, 2015, Київ Укрмедпатентінформ

 

Перелік опублікованих статей (тез), що входять до наукометричної бази даних

                                                                                                                                                    Таблиця 21.1

Назва статті

назва журналу 

П.І.Б

авторів

Посада

Назва науково метричної

бази

Індекс

цитування

журналу

рік

видання

№ISSN

Обсяг

друк.арк.

(тираж)

1.

Циклічні варіації стенозуючого ларинготрахеїту у дітей. - Лікарська справа.  

Станіславчук Л.М.

доцент

Scopus

 

2015. - № 3/4 

10195297

 71-76. 

2.

Ostre zapalenie krtani i tchawicy, nawracające zapalenie krtani i tchawicy i astma oskrzelowa u dzieci: cechy ontogenezy i żywienia  w pierwszych miesiącach życia. - Wiadomości Lekarskie

 

Станіславчук Л.М., Дністрянська А.П.

доцент

 

  Scopus, PubMed/Medline, EBSCO, MNISW (11 pkt), Index Copernicus, PBL

 

2016, tom LXIX, Nr 3,cz.1

0043-5147

339-342

 

 

 

11. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 22

Дані про стажування за кордоном

 

з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

Онофрійчук О.С., Нікульченко О.В.,

Асауленко А.А.

Польща, Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Естонська Республіка

-

Гуманітарно-медична співпраця, «Серце до серця»

19-26 червня 2016

2.

Онофрійчук О.С.

Словаччина, Австрія, Італія, Словенія, Угорщина

-

Гуманітарно-медична співпраця, «Серце до серця»

17-25 жовтня 2016

 

 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 23

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

 з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

 

 

Сінгх Ш.

Іспанія, Барселона

EASL, Конгрес гепатологів

13-17 квітня 2016

2.

Станіславчук Л.М.

Великобританія, Брайтон

34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases

10-14 травня 2016

 

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 24

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

 

 

з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Незгода І.І.

Швейцарія

м. Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член товариства з 2008

2.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Academy of Pediatrics (EAP)

Член асоціації з 2014

3.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член асоціації з 2014

4.

Незгода І.І.

Швейцарія,

Женева

European Association for the stady of the live

Член асоціації з 2015

5.

Сінгх Шайлендра

Швейцарія,

Женева

European Association for the stady of the live

Член асоціації з 2015

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

Таблиця 25

Дані про виконанні співробітниками кафедри

міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

 

з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

-

-

-

-

-

 

 

 

12. Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські) (перелічити).

 

 

 

13.             Студентська наука

 

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

Таблиця 26

Студенти - члени студентського наукового гуртка

 

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1.

Гаврилюк А.В.

5 курс 2б група, медичний факультет 1

2.

Коваленко 0.В.

5 курс 10б група, медичний факультет 1

3.

Моспан В.І.

5 курс 10б група, медичний факультет 1

4.

Прем Кумар Принсі

5 курс   83а група, іноземний факультет

5.

Бойчук Д.В.

5 курс 25а група, медичний факультет 1

6.

Токарчук О.О.

5 курс 8а група, медичний факультет 1

7.

Струц С.В.

6 курс 27 група, медичний факультет 1

8.

Кельман В.В.

5 курс 10а група, медичний факультет 1

9.

Гнатюк М.О.,

6 курс, 15 група медичний факультет 1

10.

Прилипко Н.М.

6 курс 15 група медичний факультет 1

11.

Семко О.М.

5 курс 2 а група медичний факультет 1

12.

Мельниченко М.В.

5 курс 9 а група медичний факультет 1

13.

Секрет Т.В.

5 курс 8 а група медичний факультет 1

14.

Мошенська А.В.

6 курс 33 група медичний факультет 1

15.

Стаєва О. В.

6 курс 29 група медичний факультет 1

16.

Перун К.В.

6 курс 14 група медичний факультет 1

17.

Пурій М.В.

5 курс 19б група медичний факультет 1

18.

Ренкас Н. В.

6 курс 45 група медичний факультет 2

19.

Мосьпак І.М.

6курс 29 група медичний факультет 1

20.

Чернятинська А.Ю.

6курс 29 група медичний факультет 1

21.

Опанесенко О.М.

6курс 29 група медичний факультет 1

22.

Степанюк О.О

5 курс 1а група медичний факультет 1

23.

Степанюк А.М. 

6 курс  36 група медичний факультет 1

 

            Список студентів-гуртовців, які брали участь  в зарубіжних студентських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах

Таблиця 27

Студенти, які брали участь в зарубіжних студентських

олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, в якому брали участь студенти

Місце, яке посів

1.

 

 

 

 

 

 

 

            Список студентів, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни.

Таблиця 28

Студенти, брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді,

Всеукраїнському конкурсі студентських робіт

із відповідної дисципліни

 

№  з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, в якому брали участь студенти

1.

Струц С.

6 курс, 27 група медичний факультет 1

 І тур Всеукраїнської студентської олімпіади 

2.

Лунковська С.

6 курс, 40 група медичний факультет 1

 І тур Всеукраїнської студентської олімпіади

3.

Ващук О.

6 курс, 40 група медичний факультет 1

 І тур Всеукраїнської студентської олімпіади

4.

Левчунець А.

6 курс, 33 група медичний факультет 1

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади

5.

Мусієць А.

6 курс, 40 група медичний факультет 1

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади

6.

Перун К.

6 курс, 14 група медичний факультет 1

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади

 

14. Основні показники наукової діяльності кафедри:

Таблиця 29

Основні показники наукової діяльності кафедри:

№ з/п

Показники

Кількість

1

Заявок на винахід

-

2

Авторських свідоцтв

-

3

Рац. пропозицій

-

4

Статті в центральній пресі

13

5

Статті в збірках

-

6

Публікації тез

8

7

Монографії

-

8

Учбові видання – посібник

1

9

Методичні рекомендації

-

10

Методичні вказівки

-

11

Інформаційні листи

1

12

Участь у роботі конгресів, з’їздів та конференцій

17

13

Участь у виставках

-

14

Надано до захищення дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

                           -

1

15

Захищено дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

-

-

16

Членів СНТ

23

17

Представлено доповідей студентами

9

18

Нагородження преміями:

 • I премія
 • II премія
 • III премія

 

1

1

1

19

Диплом НАН

-

20

Опубліковано статей студентами разом із співробітниками

1

21

Доповідей на ХНМТ

-

 

 

 

15.                  Пропозиції  щодо  підвищення ефективності  наукової  роботи  в університеті 

Сприяти покращенню зв’язків з підрозділами науково-дослідного центру (НДЦ) університету, суміжними кафедрами (патанатомії, мікробіології, інфекційних хвороб) та практичними органами охорони здоров’я.

 

      До звіту додаються протоколи перехідних НДР (форма попереднього року) та акти впровадження по дисертаційним роботам, які захищені та підготовлені до захисту в 2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література, що видана кафедрою

СПИСОК ВИДАНЬ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ у період 2000-2017 рр.

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

       1.

 

 

 

В.М. Южаніна

Менингококковая инфекция

Вінниця, 2000

2.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

І.І.Незгода

Трудный диагноз ( мертвые учат живых)

Симферополь, ООО « Издательский дом «РИЧ ФОКС», 2004.-44с.

3.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

М.В. Лобода

В.А. Кириленко

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Киев, Симферополь, 2008 р. -  276 с.

 

 

 

4.

 

 

В.А. Кириленко(колектив авторів)

 

Довідник VADEMECUM Доктор Сімейний лікар.

Київ, ТОВ «ПРА Здоров’я України», 2009, 372с., друк.арк.16, тираж 5000

5.

 

В.А. Кириленко (колектив авторів)

 

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Симферополь, «Н.Орианда»,2010, 302с. друк. арк.15, тираж 2000

 

     6.

В.П. Малий

І.І. Незгода,

О.В. Боднарюк

Вирусные диареи

 

 

Харьков, ООО «ЭДЭНА», 2010р.,110с, друк. арк.6, тираж 400

7.

 

Кириленко В.А.

Малярия

Справочник по инфекционным  болезням у детей, Симферополь, Н.Оріанда, 2010.

с.146-151

 

8.

Кириленко В.А.

ВИЧ/СПИД у детей.

Винница. „ФармаМед”, 2011, 47с.

 

9.

За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

Інфекційні хвороби у дітей 

Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 с.

 

10.

М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін..

Атлас інфекційних хвороб

Тернопіль, 2-е видання, 2017.- 288 с.