Студенту

Історія кафедри

 

    

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

    

До 1965 р. дитячі інфекційні хвороби студенти вивчали на кафедрі педіатрії. У зв’язку з відкриттям в 1965 р. педіатричного факультету, був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доц. М. П. Дергільова.

          

  Дергільова М.П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1971 р. курс перетворено на кафедру. Її очолив  доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федорович.  

 

Кириченко Д.Ф.

проф. д.мед.н., Кириченко Д.Ф.

 

   Дмитро Федорович народився на Вінниччині в селянський родині. Після закінчення середньої школи в 1949 році вступив до Вінницького медичного інституту, якій закінчив у 1955 році з відзнакою. З 1956 по 1960 рр. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі інфекційних хвороб Київського медичного інституту. Під керівництвом завідувача цієї кафедри професора Б.Я. Падалка у 1963 році захищена кандидатська дисертація на тему «Зміни нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна, грипі та їх клінічне значення». З 1961 року Д.Ф. Кириченко – асистент, доцент кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту. В 1970 захистив докторську дисертацію на тему: «Епідеміологічні та клінічні спостереження над холерою в Афганістані», а з 1971 – завідувач кафедри дитячих інфекцій. З 1983 році – завідувач кафедри інфекційних хвороб, з 1984 був проректором з лікувальної роботи. /За вагомий внесок у ліквідацію епідемічного спалаху холери в м. Одесі Д.Ф. Кириченко нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору. У творчому доробку проф. Д.Ф. Кириченко більше 150 наукових праць з проблем холери вірусних гепатитів, ботулізму та ін.., співавтор довідника з дитячих інфекцій, підготовив 5-ть кандидатів наук. З 2003 року професор кафедри інфекційних хвороб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Далі з 1983 по 1989 р. знов був курс, послідовно очолюваний доц. М. П. Дергільовою та доц. О. К. Каблуковою. 

Каблукова О.К.

 

проф. д.м.н., Каблукова О.К. 

 

Олена Кас’янівна в  1962 році  закінчила педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту.

В 1977 році в зв’язку з переїздом,призначена на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького медінституту, в 1988 році Олена Кас’янівна обрана на посаду доцента і завідувачем курсу дитячих інфекцій ВМУ ім. М.І. Пирогова.

Каблукова О.К. має 119 наукових публікацій, в тому числі 3 роботи в міжнародних журналах, 8 рацпропозицій, 18 рекомендацій навчального характеру для студентів і лікарів-інтернів. Під її керівництвом виконувалось  9 кандидатських і 1 докторська дисертація. Була Головою обласного осередку Асоціації дитячих лікарів , членом атестаційної комісії при Вінницькому Управлінні охорони здоров’я.

В 1991 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мемебран при неосложденных и осложненных острых респираторных вирусных инфекціях у детей. Эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия»

В 1993 році призначена на посаду профессора кафедри дитячих інфекційних хвороб. Також в цьму році обрана зав. кафедри педіатрії Хмельницького факультету удосконалення лікарів.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

В 1989 р. знов відкрита кафедра, на завідування якою обрано  проф. В. А. Кириленка.


Кириленко В.А.

проф. д.мед.н., Кириленко В.А.

 

Вадим Арсенійович (27.07.1930, м.Жмеринка, нині Вінн.обл.) − лікар-інфекціоніст. В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клинико-эпидемиологические аспекты посттрансфузионного гепатита В”,

 професор з 1991. В 1956 році закінчив Вінницький медичний інститут, де й працює від 1957 (нині університет): у 1989-2006 рр. був завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Член-кореспондент Міжнародної Академії Інтегративної Антропології (International Integrative Academy Antropology). За внесок в охорону здоров′я включений в номінацію людини тисячоліття Біографічного Центру Кембріджу, Англія. (The Nomination for international men of the Millenium. Integrative Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England). Нагороджений відзнакою «Отличник здравохранения (1971), грамотами МОЗ України (1994, 2006). З 2017 року професор кафедри інфекційних хвороб

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

З 2006 р. кафедру очолила проф. І.І. Незгода.

 

 

Незгода І.І.

 

проф., д.мед.н., Незгода І.І.

 

Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних робіт, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, ВНМУ ім.М.І.Пирогова 18.06.1960 року народження (пгт. Літин, Вінницька область), українка. В 1983 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: " Соматотип, дерматогліфіка та антитіла крові у дітей  хворих на стенозуючий ларинготрахеїт." В 2002 році захистила докторську дисертацію на тему:   “Сальмонельозна інфекція у дітей. Клініко-генетична, морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування”

Віхи професійної діяльності:

01.08.83 – 01.08.84 - проходила інтернатуру по педіатрії в Хмільницькій ЦРЛ.

01.08.84- 10.12.85 рр.  - дільничий педіатр.

10.12.85 – 13.06.88 рр. Лікар-педіатр дитячого відділення Хмільникської ЦРЛ.

З 13.06.88 рр. – виконуюча обов´язки завідувача дитячим відділенням

01.09.88-90 рр.- клінічний ординатор при кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

З 01.09.90-2000 рр. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб.

01.05.2000- 2004 рр. доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб.

26.11.2004 рр. – професор кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 01.07.2006 рр. – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 2000 року являється обласним позаштатним дитячим інфекціоністом  Вінницької області. З 2008 року є членом Європейського товариства дитячих інфекціоністів. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

     Поряд з  проф. І.І. Незгодою на кафедри, доценти Л.М. Станіславчук, О.С. Онофрійчук, к. мед. н., Науменко О. М., асистенти Левицька Л.І., О.В. Нікульченко, С.В. Бобрук,Асауленко А.А. ст. лаборант Сковлюк І.В., лаборант Мінкіна К.І.


     Кафедра співпрацює зі створеною в 1998 р. Асоціацією інфекціоністів України. Приймає активну участь у пленумах, конференціях, з'їздах, у тому числі з’їздах проведених у 1992 та 2010 роках.

     Базою кафедри є Обласна дитяча міська клінічна інфекційна лікарня на 60 ліжок та 6 ліжок у відділенні інтенсивної терапії. Яка складається з приймально-діагностичного відділення, відділень респіраторних, кишкових інфекцій, вірусних гепатитів та інтенсивної терапії. Лікарня та кафедра виконують функції обласного лікувально-діагностичного центру, у якому щорічно отримують допомогу понад 4000 хворих дітей міста та області. В клініці проходять підвищення кваліфікації лікарі міських та районних лікарень, проводяться семінари, клініко анатомічні конференції. Співробітники кафедри очолюють спеціалізовану допомогу, ведуть консультативну роботу, беруть участь в атестації лікарів, виконують експертні завдання МОЗ України.

     На кафедрі навчаються студенти V курсу педіатричного та медичного факультету, вітчизняні та іноземні студенти, субординатори, інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти. Основна форма навчання полягає в клініко-епідеміологічному обстеженні хворих, цілеспрямованому призначенні лікувальних та профілактичних заходів. Одночасно застосовуються методи програмованого навчання та контролю, тестові завдання, наочні матеріали у вигляді таблиць, слайдів, учбових фільмів, біопрепаратів (вакцин, сироваток) та ін. На лекціях головна увага приділяється питанням стратегії та тактики боротьби з інфекційними хворобами, поглибленому вивченню етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених захворювань. Належне місце займають питання етики та деонтології, свідомого 

ставлення молодих спеціалістів до своїх професійних та громадських обов’язків.                             

Слід відмітити, що студентська молодь виявляє значний інтерес до предмету. На кафедрі працює студентський науковий гурток, члени якого регулярно виступають з підсумковими доповідями на вузівських та міжвузівських конференціях.

     Наукова тематика кафедри спрямована на практичне вирішення проблем інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка “Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані”, М. С. Грешила “Сальмонельози у дітей та дорослих”(1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського “Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену”(1987 р.), докторських В. А. Кириленка “Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В” (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка “Посттрансфузійний вірусний гепатит” (Київ, Здоров’я, 1981 р.).

     Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії»

 Наукова діяльність кафедри з 2006 по теперішній час.

      Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної “Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової “Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії” (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди “Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом” (1995 р.), а також кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою»(2007). Зростаюча актуальність рота вірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вірусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011.  

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди “Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)” (2002 р.).

     Виключно небезпечна ситуація складається у зв’язку  із сальмонельозом дітей раннього віку. Почастішали генералізовані форми інфекції: септичні, менінгеаль-ні, обумовлені госпітальними штамами S.Typhimurium. Цій  проблемі присвячена док-торська дисертація доц. І.І.Незгоди. Неухильно зростає загроза ВІЛ/СНІДу в дітей. Ця тематика також знаходиться у колі інтересів кафедри. Погіршення епідеміологічного стану при малярії та поява окремих випадків в дітей, викликало необхідність випуску методичного посібника про діагностику та лікування цієї інвазії у дитячому віці.

Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах плену-мів Асоціації інфекціоністів України, у журналі “Інфекційні хвороби”, у інших журна-лах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені ме-тодам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, вірусних гепати-тів, ВІЛ-інфекції, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

     При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними за-хворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних  вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

    Проводиться апробація та впровадження в практику нових лікарських засобів: антибіотиків фторхінолонового ряду, препаратів: “Лаферон”, “Альтан”, “Оптисмект”, “Хофітол”, адаптованої суміші “NAN - кисломолочний”, “Симбітер”, “Німесулід”, “Креон”, “Віферон”, “Гевіран”, “Флавамед”, “Цефутіл”. З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

     На кафедрі працює студентський науковий гурток, члени якого виступають з доповідями на вузівських та міжвузівських конференціях, олімпіадах. Щорічно займають призові місця.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

    Вивчається етіологічна структура ГКІ у дітей, секреторна діарея: етіологія, структура, поширення, особливості клінічного перебігу. Вдосконалюються сучасні методи діагностики та розробка ефективних методів лікування. Також кафедра займається проблемою хронічних гепатитів В і С у дітей. Вивчає особливості клінічного перебігу хронічних гепатитів. Використовує сучасні методи діагностики та лікування гепатитів. Кафедра постійно працює над удосконаленням навчального процесу. 

 

1965 рік – При Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова організований курс дитячих інфекційних хвороб
Завідувач курсом доцент М.П. Дергільова ( 1965 по 1971 рр.)

1971 рік – створена кафедра дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач кафедри Кириченко Д.Ф. (1971 - 1983 рр.)

1983 рік – курс дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач курсом доцент М.П. Дергільова (1983 - 1987 рр).

1987 рік – курс дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач курсом доцент Каблукова О.К. (1987 - 1989 рр).

1989 рік – створена кафедра дитячих інфекційних хвороб 
Завідувач кафедри професор Кириленко В.А. (1989 - 2006 рр).

Липень 2006 рік – Завідувач кафедри професор Незгода І.І.

 

         

 

Штат кафедри

Незгода Ірина Іванівна


Завідувач кафедри, професор, Доктор медичних наук

Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук. З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.

Станіславчук Лариса Михайлівна


Доцент, Кандидат медичних наук

(1975-1981) - студентка педіатричного факультету
Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова
(1982-1986) - педіатр в Хмельницький ЦРЛ
(1986-1988) - клінічний ординатор при кафедрі педіатрії ФУЛ Вінницького медичного інституту.
1994 рік - асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
з 2002 року - доцент кафедри.

Онофрійчук Олена Сергіївна


Зав. навч. ч., Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінницька обл.) – к. мед. н., ph.D., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб з2012р. Лікарську освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-1990).
Віхи проф. роботи:
1990-92 – клінічна ординатура по дитячих інфекційних хворобах при ВДМІ ім. М.І. Пирогова;
1992 - 2000 – ординатор дит. інфекційної лікарні м. Вінниці;
з 2000 – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
з 2012р - доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Канд. дис. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестінальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування» (2007, н. керівник проф. д.мед.н. І.І. Незгода).

Науменко Ольга Миколаївна


Асистент, Кандидат медичних наук

Науменко Ольга Миколаївна у 2010 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рік навчалась в інтернатурі при кафедрі педіатрії № 1. В 2012 році здобула кваліфікацію магістра медицини з відзнакою. 3 2012 по 2014 роки проходила навчання в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділенні ВОКДІЛ.
В 2014 році запланувала та 2017 році захистила дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» під керівництвом д. мед. наук., проф. Незгоди І. І.
Автор та співавтор 24 друкованих робіт: 9 статей та 12 тез, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

Асауленко Алла Анатоліївна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І Пирогова в 2007р. за спеціальністю «Педіатрія», з 01.08.2007р. по 30.06.2009р. пройшла інтернатуру по спеціальності «Педіатрія» на базі ВОДКЛ, кафедра педіатрії №1. З 10.08.2009р. зарахована на посаду лікаря-інфекціоніста дитячого Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, де працювала 31.08.2013р. У 2013 році закінчила курси первинної спеціалізації на базі кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 01.09.2013р. вступила до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2015р. була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І Пирогова та за сумісництвом працювала лікарем інфекціоністом дитячим боксового відділення Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні. У період з 15.02.2016р. по 29.02.2016р. пройшла курси тематичного удосконалення «TORCH-інфекції у дітей». Автор та співавтор 4 друкованих робіт: 3 статей та 1 тези.

Бобрук Світлана Володимирівна


Асистент

1984 р.н. У 2007 р. закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. З 2010 р. працює асистентом кафедри. Виконує лікувально - профілактичну роботу у боксовому відділенні ВОКДІЛ . Віковий стаж 8 років. Має ІІ лікарську категорію. Є автором 10 друкованих робіт, 1 патентну на корисну модель. Виконується робота над кандидатською дисертацією:"Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу у дітей в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони."

Мінкіна Катерина Іванівна


Лаборант

У 2002 році закінчила ВІРЄУ, правознавчий факультет.
у 2005-2010 рр. навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв, при факультеті " Інформаційних технологій. Діловодство". З 2007 року лаборант кафедри.

Нікульченко Олег Володимирович


Асистент

Нікульченко Олег Володимирович народився 1970 р. В 1987 р. закінчив Вінницьке медичне училище. В 2002 р. закінчив ВНМУ ім.. М.І.Пирогова за спеціальністю "педіатрія". З 2004 р. працював ст.. лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 2006 р. працює асистентом кафедри. Займаюсь кетоацидозом у дітей на тлі інфекційної патології. Автор 25 наукових праць.

Сковлюк Інна Василівна


Ст. лаборант

Сінгх Шайлендра


Асистент

Асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Сінгх Шайлендра народився в 1980 році в м.Біканер, Республіка Індія. У 2007 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2007-2009 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2009 році пройшов первинну спеціалізацію з педіатрії. З 2010 року працював лікарем ординатором у Вінницькій обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні. У 2011 році пройшов первинну спеціалізацію з дитячих інфекційних хвороб. З 2011 року працював дитячим інфекціоністом у Вінницькій обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні. З 2014 року працює асистентом кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має 3 наукових публікацій.

Левицька Лідія Ігорівна


Асистент

Левицька Лідія Ігорівна закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2006 році за спеціальністю "педіатрія"з відзнакою. З 2006 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №1 м. Вінниці. З вересня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2013 - асистент кафедри. Лікувальний стаж 9 років. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у боксовому відділенні на базі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні.Кількість публікацій -5.

Новини

Науково-практична конференція інфекціоністів 29.03.2017
04.04.2017
Конференція 24.03.2017
03.04.2017
Результати олімпіади
24.02.2017
Студентська олімпіада на кафедрі дитячих інфекційних хвороб 2017 р.
17.02.2017
15.02.17 Олімпіада
27.01.2017
Перший крок в науку 2016 р.
12.04.2016
Студенський науковий гурток 20.09.17 р. о 17.30 год.
02.03.2016
Післядипломна освіта
27.03.2015

Наукова діяльність

Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, на базі якої працює кафедра дитячих інфекційних хвороб, розрахована на 60 ліжок, знаходиться в двохповерховій типовій будівлі і складається з двох відділень (боксованого та реанімаційного).

Лікувальна робота

Заклад створений з метою здійснення медичної практики по організації та наданню кваліфікованої консультативної і стаціонарної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію та проведення комплексу профілактичних заходів серед населення, акредитований на вищу категорію. В лікарні функціонують фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, обладнанні згідно з вимогами, клінічна біохімічна лабораторія. Щорічно в умовах стаціонару лікується близько 2 тисяч дітей, переважна більшість яких молодшого віку. В структурі захворюваності переважають гострі кишкові інфекції.

Співробітники кафедри надають практичну допомогу лікарні, по обслуговуванню хворих з різноманітною інфекційною патологією, а також забезпечують надання консультативної допомоги як в лікарні, так і в дитячих поліклініках міста. Всі працівники кафедри здійснюють виїзди в райони області з метою надання термінової консультативної та лікувальної допомоги, чергуючи у відділенні екстреної та невідкладної допомоги медицини катастроф обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Завідувач кафедри І.І. Незгода з 2000 року виконує функції обласного позаштатного дитячого інфекціоніста. Всі працівники кафедри є дитячими інфекціоністами вищої кваліфікаційної категорії.

З метою надання консультативної та методичної допомоги за співробітниками кафедри та лікарями дитячої інфекційної лікарні закріплені райони області.

За дорученням обласного управління охорони здоров’я працівники кафедри неодноразово виїжджали в райони області (Тульчинський, Тиврівський, Шаргородський Чернівецький та інші) в складі комісії на спалахи кишкових (дизентерії, сальмонельозу, вірусного гепатиту) та крапельних інфекцій.

Працівники кафедри проводять рецензування історій хвороб летальних випадків дітей з районів області. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №322-АДМ від 7.10.2004 року “Про рецензування медичної документації дітей, що померли від менінгококової інфекції” співробітниками кафедри прорецензовано 25 історій хвороб з різних регіонів України (Київська обл., м. Київ, Черкаська обл., Сумська обл.).

Працівники кафедри беруть участь у проведенні паталого-анатомічних конференцій, що проводяться на базі дитячої інфекційної лікарні, а також на міських та обласних виїзних конференціях в Центрі матері та дитини, Калинівському, Гайсинському, Козятинському РТМО.

Починаючи із 2000 року, на клінічній базі двічі на рік для лікарів-інфекціоністів, педіатрів та сімейних лікарів організовані курси стажування та інформатики, де розглядаються найбільш актуальні проблеми дитячої інфектології. Протягом 2000 – 2005 років підвищили свій професійний рівень 186 лікарів.

Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінарські заняття з питань інфекційної патології для лікарів різного профілю області та міста. Висвітлювались теми: “Гострі кишкові інфекції, клініка, діагностика, лікування”, “Епштейн-Барр вірусна інфекція”, “Гострі респіраторно-вірусні інфекції”, “Стенозуючий ларинготрахеїт”, “Важкі форми гепатиту А у дітей. Клінічні спостереження”, “ВІЛ-СНІД у дітей” “Сучасні аспекти перебігу сальмонельозної інфекції у дітей”, “Ефективність застосування препарату хофітол в комплексному лікуванні дітей з гострою кишковою інфекцією з проявами кетоацидозу”, “Кисломолочний NAN при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей”, “Менінгококова інфекція як тригерний фактор генералізації туберкульозного процесу” та інші.

У 2004 році відновлено роботу товариства інфекціоністів Вінницької області. За участю провідних фахівців України в області інфекційних хвороб проводяться засідання, обговорюються важливі питання сучасної інфектології. Співробітники кафедри беруть активну участь в підготовці конференцій і постійно виступають з науковими доповідями.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

Проводиться апробація та впровадження в практику нових лікарських засобів: антибіотиків фторхінолонового ряду, препаратів: “Лаферон”, “Альтан”, “Оптисмект”, “Хофітол”, адаптованої суміші “NAN - кисломолочний”, “Симбітер”, “Німесулід”, “Креон”, “Віферон”, “Гевіран”, “Флавамед”, “Цефутіл”. З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Здійснюється активне впровадження підготовлених за участю кафедри протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, згідно з наказом МОЗ України №354 від 09.07.2004 р.

 

Література, що видана кафедрою

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

       1.

 

 

 

 

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

М.В. Лобода

В.А. Кириленко

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

 

Киев, Симферополь, 2008 р. -  276 с.

 

 

 

2.

В.А. Кириленко(колектив авторів)

 

 

Довідник VADEMECUM Доктор Сімейний лікар.

Київ, ТОВ «ПРА Здоров’я України», 2009, 372с., друк.арк.16, тираж 5000

 

3.

 

 

 

В.М. Южаніна

Менингококковая инфекция

Вінниця, 2000

 

4.

 

 

 

 

В.А. Кириленко (колектив авторів)

 

 

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

 

Симферополь, «Н.Орианда»,2010, 302с. друк. арк.15, тираж 2000

 

 

5.

В.П. Малий

І.І. Незгода,

О.В. Боднарюк

 

Вирусные диареи

 

 

 

Харьков, ООО «ЭДЭНА», 2010р.,110с, друк. арк.6, тираж 400

 

     6.

Кириленко В.А.

Малярия

Справочник по инфекционным  болезням у детей, Симферополь, Н.Оріанда, 2010.

с.146-151

7.

 

 


       8.

 

Кириленко В.А.

 

 


 За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

 

ВИЧ/СПИД у детей.

 

 


Інфекційні хвороби у дітей 

 

Винница. „ФармаМед”, 2011, 47с.

 

 


Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 с.