Студенту

Intern

Master

Аспіранту

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

    

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

    

До 1965 р. дитячі інфекційні хвороби студенти вивчали на кафедрі педіатрії. У зв’язку з відкриттям в 1965 р. педіатричного факультету, був організований окремий курс дитячих інфекційних хвороб, яким завідувала доц. М. П. Дергільова.

 

В 1971 році завідувач кафедри разом з викладачами доцентом Дергільовою М.П., асистентом Грешило М.С., Вальковою Р.П. і Чекановою С.К. доклали багато зусиль для оснащення і обладнання навчальної бази.  На базі профдезстанції була створена лабораторія кафедри (лаборанти М.Я. Тлока, Л. Галушко, препаратор В. Мулик). Кафедра розміщувалась на базі міської дитячої інфекційної лікарні, розрахованої на 100 ліжок. Спочатку вона займала лише 2 кімнати (кабінет доцента і одна навчальна кімната). Після реконструкції адміністративного відділу лікарні кількість навчальних кімнат було збільшено до 5-ти. 

          

  Дергільова М.П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1971 р. курс перетворено на кафедру. Її очолив  доктор медичних наук, професор Кириченко Дмитро Федорович.  

 

Кириченко Д.Ф.

проф. д.мед.н., Кириченко Д.Ф.

 

   Дмитро Федорович народився на Вінниччині в селянський родині. Після закінчення середньої школи в 1949 році вступив до Вінницького медичного інституту, якій закінчив у 1955 році з відзнакою. З 1956 по 1960 рр. навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі при кафедрі інфекційних хвороб Київського медичного інституту. Під керівництвом завідувача цієї кафедри професора Б.Я. Падалка у 1963 році захищена кандидатська дисертація на тему «Зміни нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна, грипі та їх клінічне значення». З 1961 року Д.Ф. Кириченко – асистент, доцент кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту. В 1970 захистив докторську дисертацію на тему: «Епідеміологічні та клінічні спостереження над холерою в Афганістані», а з 1971 – завідувач кафедри дитячих інфекцій. З 1983 році – завідувач кафедри інфекційних хвороб, з 1984 був проректором з лікувальної роботи. /За вагомий внесок у ліквідацію епідемічного спалаху холери в м. Одесі Д.Ф. Кириченко нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапору. У творчому доробку проф. Д.Ф. Кириченко більше 150 наукових праць з проблем холери вірусних гепатитів, ботулізму та ін.., співавтор довідника з дитячих інфекцій, підготовив 5-ть кандидатів наук. З 2003 року професор кафедри інфекційних хвороб.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

Далі з 1983 по 1989 р. знов був курс, послідовно очолюваний доц. М. П. Дергільовою та доц. О. К. Каблуковою. 

Каблукова О.К.

 

проф. д.м.н., Каблукова О.К. 

 

Олена Кас’янівна Каблукова в  1962 році  закінчила педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту.

В 1977 році в зв’язку з переїздом,призначена на посаду асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького медінституту, в 1988 році Олена Кас’янівна обрана на посаду доцента і завідувачем курсу дитячих інфекцій ВМУ ім. М.І. Пирогова.

Каблукова О.К. має 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. Під її керівництвом виконувалось  9 кандидатських і 1 докторська дисертація. Була Головою обласного осередку Асоціації дитячих лікарів , членом атестаційної комісії при Вінницькому Управлінні охорони здоров’я.

В 1991 році успішно захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мемебран при неосложденных и осложненных острых респираторных вирусных инфекціях у детей. Эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия»

В 1993 році призначена на посаду профессора кафедри дитячих інфекційних хвороб. Також в цьму році обрана зав. кафедри педіатрії Хмельницького факультету удосконалення лікарів.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

В 1989 р. знов відкрита кафедра, на завідування якою обрано  проф. В. А. Кириленка.


Кириленко В.А.

проф. д.мед.н., Кириленко В.А.

 

Вадим Арсенійович Кириленко (27.07.1930- 03.11.2018, м.Жмеринка, нині Вінн.обл.) − лікар-інфекціоніст. В 1989 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клинико-эпидемиологические аспекты посттрансфузионного гепатита В”,

 професор з 1991. В 1956 році закінчив Вінницький медичний інститут, де й працює від 1957 (нині університет): у 1989-2006 рр. був завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб. Член-кореспондент Міжнародної Академії Інтегративної Антропології (International Integrative Academy Antropology). За внесок в охорону здоров′я включений в номінацію людини тисячоліття Біографічного Центру Кембріджу, Англія. (The Nomination for international men of the Millenium. Integrative Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England). Нагороджений відзнакою «Отличник здравохранения (1971), грамотами МОЗ України (1994, 2006).

До 2018 року - професор кафедри інфекційних хвороб.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

З 2006 р. кафедру очолила проф. І.І. Незгода.

 

 

Незгода І.І.

 

проф., д.мед.н., Незгода І.І.

 

Незгода Ірина Іванівна, доктор медичних робіт, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, ВНМУ ім.М.І.Пирогова 18.06.1960 року народження (пгт. Літин, Вінницька область), українка. В 1983 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: " Соматотип, дерматогліфіка та антитіла крові у дітей  хворих на стенозуючий ларинготрахеїт." В 2002 році захистила докторську дисертацію на тему:   “Сальмонельозна інфекція у дітей. Клініко-генетична, морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування”

Віхи професійної діяльності:

 

Незгода Ірина Іванівна народилась 18 червня 1960 року в смт. Літин Вінницької області.

З 1977 по 1983 р. навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова на педіатричному факультеті.

З 1983 по 1984 роки працювала лікарем-інтерном у Хмільницькій центральній районній лікарні. З 1984 по 1985 р. – дільничим лікарем-педіатром. З 1985 по 1988 р. – лікарем ординатором дитячого відділення.

З 1988 по 1990 р. навчалась у клінічній ординатурі при Вінницькому медичному інституті.

З 1990 - 2000 рр. – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

01.05.2000-2004 рр. – доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб;

26.11.2004 р. - професор кафедри, а з 01.07.2006 року і по сьогодні завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб.

З 1991 по 1995 р. Ірина Іванівна займалася проблемою гострих респіраторно-вірусних інфекцій, ускладнених розвитком гострого стенозуючого ларинготрахеїту. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у хворих на стенозуючий ларинготрахеїт». 

З 1996 по 2003 р. працювала над темою сальмонельозу у дітей раннього віку. Вивчала патоморфогенез, особливості клінічної маніфестації септичних форм сальмонельозу, а також сучасні методи діагностики та лікування. В 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Сальмонельозна інфекція у дітей – клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування». Вставка скану дисерт

Ірина Іванівна активний член Асоціації інфекціоністів України з 2000 року. З 2008 року є членом European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), з 2015 року - European Association for the stady of the live.

Ірина Іванівна являється обласним позаштатним дитячим інфекціоністом з 2000 року. Входить до робочих груп МОЗ України по розробці клінічних протоколів щодо діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів В, С у дітей.

Є членом спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій: Д 05.600.03 та Д 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

Іриною Іванівною було підготовлено 5 кандидати медичних наук:

o             Рикало Н.А. «Особливості перебігу та лікування сальмонельозу та клебсієльозу у дітей в залежності від характеру мікрофлори біотопів» 2005 рік;

o             Онофрійчук О.С. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастро-інтестинальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенною мікрофорою, сучасні підходи до лікування» 2008 рік;

o             Боднарюк О.В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» 2013 рік;

o             Науменко О.М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування», 2017рік.

o              Бобрук С.В. "Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони." 2018 рік.

Ірина Іванівна очолює науково-дослідну роботу кафедри: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції», по вивченню ротавірусної, норовірусної інфекцій, вірусних гепатитів, Епштейн-Барр вірусної інфекції, вітряної віспи у дітей.

Незгода Ірина Іванівна є автором 253 друкованих робіт, з них 2 монографій:"Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. та «Вирусные диареи», 2010 р. м. Харків, є співавтором 2 підручників:«Трудный диагноз ( мертвые учат живых)» І.В. Богадєльніков, А.В. Кубишкіна, І.І.Незгода та " Інфекційні хвороби у дітей "М. Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р.

 з інфекційних хвороб у дітей, атласів: «Атлас інфекційних хвороб» під ред. М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін.., довідників та методичних рекомендацій. Володіє 8 патентами на корисні моделі.

Ірина Іванівна неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками від Вінницької міської та обласної Рад за значний внесок у розвиток охорони здоров’я. В 2015 Асоціацією інфекціоністів України

нагороджена медаллю Агапіта Печерського «За внесок у боротьбу з інфекційними хворобами».

 

     На даний час кафедра розташувалася на базі Вінницікої обласної дитячої інфекційної лікарні, яка складається з боксового відділеня, ррозраховано на 60 ліжок та відділення інтенсивної терапії розраховано на 6 ліжок. База кафедри дитячих інфекційних хвороб складається з кабінета завідувача кафедри, кабінета доцента та 6 навчальних кімнат. Яка складається з приймально-діагностичного відділення, відділень респіраторних, кишкових інфекцій, вірусних гепатитів та інтенсивної терапії. Лікарня та кафедра виконують функції обласного лікувально-діагностичного центру, у якому щорічно отримують допомогу понад 4000 хворих дітей міста та області. В клініці проходять підвищення кваліфікації лікарі міських та районних лікарень, проводяться семінари, клініко анатомічні конференції. Співробітники кафедри очолюють спеціалізовану допомогу, ведуть консультативну роботу, беруть участь в атестації лікарів, виконують експертні завдання МОЗ України.

      

 


      Поряд з  проф. І.І. Незгодою на кафедрі працюють, доценти Л.М. Станіславчук, О.С. Онофрійчук, к. мед. н., Науменко О. М., асистенти Левицька Л.І., О.В. Нікульченко,  Бобрук С.В., Асауленко А.А., ст. лаборант Сковлюк І.В., лаборант Мінкіна К.І. Кафедра співпрацює зі створеною в 1998 р. Асоціацією інфекціоністів України. Приймає активну участь у пленумах, конференціях, з'їздах, у тому числі з’їздах проведених у 1992, 2010 та 2015 роках.

      Наукова тематика кафедри спрямована на практичне вирішення проблем інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка “Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані”, М. С. Грешила “Сальмонельози у дітей та дорослих”(1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського “Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену”(1987 р.), докторських В. А. Кириленка “Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В” (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка “Посттрансфузійний вірусний гепатит” (Київ, Здоров’я, 1981 р.).

  Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії»

На кафедрі навчаються студенти V та VI курсу педіатричного та медичного факультету, вітчизняні та іноземні студенти, субординатори, інтерни, магістранти, клінічні ординатори, аспіранти. Основний підхід у навчанні полягає в клініко-епідеміологічному обстеженні хворих, цілеспрямованому призначенні лікувальних та профілактичних заходів. Одночасно застосовуються методи програмованого навчання та контролю, тестові завдання, наочні матеріали у вигляді таблиць, слайдів, учбових фільмів, біопрепаратів (вакцин, сироваток) та ін. На лекціях головна увага приділяється питанням стратегії та тактики боротьби з інфекційними хворобами, поглибленому вивченню етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики найбільш поширених захворювань. Належне місце займають питання етики та деонтології, свідомого ставлення молодих спеціалістів до своїх професійних та громадських обов’язків.

Слід відмітити, що студентська молодь виявляє значний інтерес до предмету. На кафедрі працює студентський науковий гурток, члени якого регулярно виступають з підсумковими доповідями на вузівських та міжвузівських конференціях, щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіпади.

Діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Виконується дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей», а зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування».

Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів. Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами, проводить специфічну етіотропну терапію противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. Зростання питомої ваги хронічних гепатитів в онкохворих дітей сприяло початку нового дисертаційного дослідження асистента Сінгха Ш. «Механізми фіброзоутворення печінки у дітей, хворих на вірусний гепатит В, на тлі гострого лейкозу: особливості прогнозу та лікування»

Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

 

 

 

Штат кафедри

Незгода Ірина Іванівна


Завідувач кафедри, професор, Доктор медичних наук

Проф. Незгода І.І. автор 85 наукових праць, співавтор монографій: "Вирусные диареи", 2010 р., м. Харьков, "Вирусные диареи у детей и взрослых", 2011 р., м. Москва. З 2008 року - член Европейського товариства дитячих інфекціоністів, член асоціації інфекціоністів України. Підготувала 3 кандидатів медичних наук.
З 2000 року І.І. Незгода виконує функції обласного дитячого інфекціоніста Вінницької області. Ірина Іванівна учасник багатьох Європейських та міжнародних конференцій.

Онофрійчук Олена Сергіївна


Зав. навч. ч., Доцент, Кандидат медичних наук

Онофрійчук Олена Сергіївна
(09.07.1965, с. Городківка, Вінницька обл.) – к. мед. н., ph.D., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб з2012р. Лікарську освіту здобула у ВДМІ ім. М.І. Пирогова (1984-1990).
Віхи проф. роботи:
1990-92 – клінічна ординатура по дитячих інфекційних хворобах при ВДМІ ім. М.І. Пирогова;
1992 - 2000 – ординатор дит. інфекційної лікарні м. Вінниці;
з 2000 – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ
ім. М.І. Пирогова;
з 2012р - доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб.
Канд. дис. «Клініко-мікробіологічні особливості перебігу гастроінтестінальної форми сальмонельозу у дітей на тлі колонізації кишечника умовно-патогенними мікроорганізмами, сучасні підходи до лікування» (2007, н. керівник проф. д.мед.н. І.І. Незгода).

Станіславчук Лариса Михайлівна


Доцент, Кандидат медичних наук

(1975-1981) - студентка педіатричного факультету
Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова
(1982-1986) - педіатр в Хмельницький ЦРЛ
(1986-1988) - клінічний ординатор при кафедрі педіатрії ФУЛ Вінницького медичного інституту.
1994 рік - асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб
з 2002 року - доцент кафедри.

Бобрук Світлана Володимирівна


Доцент, Кандидат медичних наук

1984 р.н. У 2007 р. закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Була направлена на роботу на кафедру дитячих інфекційних хвороб старшим лаборантом. З 2010 р. працює асистентом кафедри. Виконує лікувально - профілактичну роботу у боксовому відділенні ВОКДІЛ. Лікувальний стаж 11 років. Має ІІ лікарську категорію. Є автором 25 друкованих робіт, 3
деклараційні патенти. Захистила кандидатську дисертацію на тему:"Особливості перебігу та удосконалення лікування інфекційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоцинозу та місцевого імунітету слизових оболонок орофарингеальної зони."

Науменко Ольга Миколаївна


Асистент, Кандидат медичних наук

Науменко Ольга Миколаївна у 2010 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія». З 2010 по 2012 рік навчалась в інтернатурі при кафедрі педіатрії № 1. В 2012 році здобула кваліфікацію магістра медицини з відзнакою. 3 2012 по 2014 роки проходила навчання в клінічній ординатурі при кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З вересня 2014 року працює на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділенні ВОКДІЛ.
В 2014 році запланувала та 2017 році захистила дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» під керівництвом д. мед. наук., проф. Незгоди І. І.
Автор та співавтор 25 друкованих робіт: 10 статей та 12 тез, 2 деклараційних патентів на корисну модель, 1 інформаційного листа.

Асауленко Алла Анатоліївна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І Пирогова в 2007р. за спеціальністю «Педіатрія», з 01.08.2007р. по 30.06.2009р. пройшла інтернатуру по спеціальності «Педіатрія» на базі ВОДКЛ, кафедра педіатрії №1. З 10.08.2009р. зарахована на посаду лікаря-інфекціоніста дитячого Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні, де працювала 31.08.2013р. У 2013 році закінчила курси первинної спеціалізації на базі кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 01.09.2013р. вступила до клінічної ординатури за спеціальністю «Педіатрія» на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2015р. була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І Пирогова та за сумісництвом працювала лікарем інфекціоністом дитячим боксового відділення Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні. У період з 15.02.2016р. по 29.02.2016р. пройшла курси тематичного удосконалення «TORCH-інфекції у дітей». Автор та співавтор 4 друкованих робіт: 3 статей та 1 тези.

Левицька Лідія Ігорівна


Асистент

Левицька Лідія Ігорівна закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2006 році за спеціальністю "педіатрія"з відзнакою. З 2006 по 2011 рік працювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №1 м. Вінниці. З вересня 2011 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри дитячих інфекційних хвороб Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2013 - асистент кафедри. Лікувальний стаж 9 років. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у боксовому відділенні на базі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні.Кількість публікацій -5.

Нікульченко Олег Володимирович


Асистент

Нікульченко Олег Володимирович народився 1970 р. В 1987 р. закінчив Вінницьке медичне училище. В 2002 р. закінчив ВНМУ ім.. М.І.Пирогова за спеціальністю "педіатрія". З 2004 р. працював ст.. лаборантом на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. З 2006 р. працює асистентом кафедри. Займаюсь кетоацидозом у дітей на тлі інфекційної патології. Автор 25 наукових праць.

Гончарук Анна Михайлівна


Асистент-стажист

У 2016 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педіатрія". З 2016 по 2018 рр. навчалася в інтернатурі при кафедрі Педіатрії №1.
З вересня 2018 року працює на посаді викладача-стажиста кафедри дитячих інфекційних хвороб. Займається лікувальною роботою в інфекційно-боксовому відділені ВОКДІЛ.

Демчишин Ярослав Михайлович


Ст. лаборант, асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2018 році за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. Рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова залишений на наукову роботу на кафедрі дитячих інфекційних хвороб. Протягом 2017-2018 навчального року працював лаборантом кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ. У січні 2019 року здобув первинну спеціалізацію "Інфекційні хвороби". У 2015 році стажувався у м. Кельце (Польща) за спеціальностями «Хірургія» та «Педіатрія». У 2019 році стажувався у м. Варшава ("Менеджмент системи охорони здоров'я"). Лікувально-консультативну роботу проводить в ІБВ КНП "ВОКДІЛ ВОР".

Сковлюк Інна Василівна


Ст. лаборант

Закінчила Вінницький медичний коледж ім. Заболотного Д.К. в 1998 році. Здобула спеціальніть "Медична сестра"
У 1999 році вступила у ВДПУ ім. М.І. Коцюбинського та 2004 здобула спеціальність "Біолог". З 2013 року працює на кафедрі ст. лаборантом.

Новини

Підсумки І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дитячих інфекційних хвороб 2019-2020 навчального року
24.01.2020
77
Студентський науковий гурток 5.02.2020
16.12.2019
77
Перездача 03/02/2020
05.11.2019
77
Студентська накуково - практична конференція 18.04.19 р. о 13:00
16.04.2019
СТУДЕНТЬСЬКА ОЛІМПІАДА 2018-2019 н.р.
01.02.2019
Конференція “ Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб” 08.11.18
16.11.2018
Конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧОЇ ІНФЕКТОЛОГІЇ" 20.03.19
06.11.2018
Післядиплопна підготовка лікарів 2018-2019 рр.
19.10.2018
Підготовка студентів до "КРОК-2"
16.05.2018
Здобутки кафедри.
02.05.2018
XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
02.05.2018
КОНФЕРЕНЦІЯ «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТОRCH-ІНФЕКЦІЙ»
26.03.2018
Здобутки студентів 2018 року.
27.02.2018
Післядипломна освіта 2018
27.03.2015

Наукова діяльність

НАУКОВА та ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

 Наукова діяльність кафедри спрямована на практичне вирішення проблем сучасної інфектології, зокрема гострих інфекційних захворювань у дітей. Про це свідчать теми планових праць та дисертацій, присвячених вивченню кишкових і респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу, сальмонельозу. На основі отриманих даних запропоновані удосконалені методи обстеження, лікування і профілактики. Захищені докторські дисертації Д. Ф. Кириченка «Епідеміологічні та клінічні спостереження за холерою в Афганістані», М. С. Грешила «Сальмонельози у дітей та дорослих» (1973 р.). Наукові інтереси проф. Кириленка, д.м.н. В. В. Гавури, к.м.н. В. Ф. Рудинського, к.м.н. П. П. Іванова були зосереджені на проблемі вірусних гепатитів. Вони відображені в темах дисертацій: к.м.н. В. Ф. Рудинського «Клініко-патогенетичні особливості вірусного гепатиту А у хворих з персистуючим носійством НВ-антигену» (1987 р.), докторських В. А. Кириленка «Клініко-епідеміологічні аспекти посттрансфузійного вірусного гепатиту В» (1987 р.), а також в монографії В. А. Кириленка «Посттрансфузійний вірусний гепатит» (Київ, Здоров’я, 1981 р.). Не лишалися поза увагою респіраторні інфекції. Їм присвячена кандидатська дисертація В. М. Южаніної «Антибіотикотерапія гострих пневмоній при грипі та інших гострих респіраторних інфекціях» (1989 р.), докторська дисертація О. К. Каблукової «Зміни клітинних мембран при неускладнених та ускладнених респіраторних вірусних захворюваннях у дітей та ефективність препаратів мембраностабілізуючої дії» (1991 р.), кандидатська дисертація І. І. Незгоди «Соматотип, пальцева дерматогліфіка та антигени крові у дітей з стенозуючим ларинготрахеїтом» (1995 р.), а також докторська дисертація к.мед.наук Станіславчук Л. М. «Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування» присвячена проблемі рецидивуючих ларинготрахеїтів у дітей, яка продовжує виконуватись.

Проблемі кишкових інфекцій присвячена докторська дисертація доц. І. І. Незгоди «Сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку (клініко-морфологічна та генетична характеристика, сучасні підходи до лікування)» (2002 р.)., кандидацька дисертація О.С. Онофрійчук «Клініко- мікробіологічні особливості перебігу сальмонельозу у дітей на тлі колонізації  кишечника умовно-патогенною мікрофлорою» (2007). Зростаюча актуальність ротавірусної інфекції продемонстрована в монографіях «Вирусные диареи» В.П. Малого, І.І. Незгоди та О.В. Боднарюк та «Вирусные диареи у детей и взрослых» И.И. Незгоды и Е.В. Боднарюк. Санкт-Петербург, 2011. Захищено дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук Боднарюк О. В. «Ротавірусна інфекція у дітей: клініко-патогенетична характеристика, шляхи удосконалення лікування» (2013 рік) та Науменко О. М. «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування» (2017 рік). Продовжує виконуватись дисертаційне дослідження асистента Нікульченко О. В., що стосується враженням гепато-біліарного тракту та підшлункової звлози у дітей, хворих на ротавірусну інфекцію. Крім того, вивчаються нові етіологічні чинники секреторних діарей, а саме: норовіруси. Досліджується їх питома вага в загальній структурі гострих кишкових інфекцій у дітей за допомогою сучасних методів діагностики: імунохроматографічного аналізу (ІХА) та ІФА, вивчаються особливості клінічного перебігу та розробляються сучасні підходи до лікування.

На сьогодні гостро постало питання поширеності герпетичних інфекцій у дітей, які в силу своєї імуносупресивної дії та тривалої персистенції в організмі створюють неабияку проблему в дитячій інфектології, та педіатрії в цілому. Вивченням даної тематики кафедра дитячих інфекційних хвороб займається й на цей час. Захищена у 2017 році дисертаційна робота Бобрук С. В. «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної зони у дітей». Зростання захворюваності та ускладнений перебіг вітряної віспи на сучасному етапі дало поштовх до планування дисертації Левицької Л. І. «Патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей, сучасні підходи до лікування», яка на данний час виконується.

 

Захищені дисертаційні роботи 2017-2019 рр.


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

 

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

 

 

 

 

 1.

Бобрук Світлана Володимирівна

 «Особливості перебігу та лікування інфекційного мононуклеозу, в залежності від мікробіоцинозу та імунології орофарингеальної  зони у дітей»

 

2012-2016

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

 

 

 

 

 2.

Науменко Ольга Миколаївна

 «Патогенетичні механізми розвитку ротавірусної інфекції у дітей, сучасні підходи до лікування»

2014-2018 

Д 05.600.04 при Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова

 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

                 

 

 

 

 

Перелік дисертаційних робіт, що виконуються  співробітниками кафедри


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            докторські 

1.

Станіславчук Лариса Михайлівна

Стенозуючий ларинготрахеїт у дітей: особливості епідеміології та патогенезу, диференційовані підходи до лікування

 2010-2015

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.10

кандидатські

1.

Нікульченко

Олег

Володимирович

«Клініко-функціональний стан  гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей з ротавірусною інфекцією на тлі кетоацидозу та методи їх корекції»

2015-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

2.

 

Левицька

Лідія

Ігорівна

«Клініко-патогенетичні механізми розвитку вітряної віспи у дітей. Сучасні підходи до лікування»

2016-2021

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб

 

 

14.01.13

  Ще однією глобальною проблемою, вирішенням якої займається кафедра, є проблема хронічних вірусних гепатитів.

Незгода Ірина Іванівна веде диспансерний нагляд за хворими з хронічними гепатитами. На сьодняшній день на диспансерному огляді знаходиться 145 хворих на хронічні вірусні гепатити В та С. Дітям проводиться специфічна етіотропна терапія противірусними препаратами. Для діагностики вірусних гепатитів використовуються найбільш сучасні методи: ПЛР, молекулярно-генетичні дослідження. Активно застосовуються неінвазивні методи для оцінки ступеня фіброзу печінки: Фібротест, Фібромакс, Актітест. 


Результати наукових розробок регулярно висвітлюються у матеріалах пленумів Асоціації інфекціоністів України, у журналі «Інфекційні хвороби», у інших журналах, а також на з’їздах і конференціях інфекціоністів та педіатрів. Співробітниками кафедри видані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики вірусних гепатитів, стенозуючого ларинготрахеїту при ГРВІ, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вітряної віспи та ін. Найбільш оригінальні дослідження захищені авторськими свідоцтвами.

(Інформаційні листи)

При взаємодії з іншими кафедрами, НДЦ університету та практичними органами охорони здоров’я в медичну практику запроваджено функціональні вірусологічні та бактеріологічні обстеження хворих вірусними гепатитами, ентеровірусними захворюваннями, епідемічним гастроентеритом, бактеріальними діареями. В клініці широко застосовуються сучасні антибіотики, біопрепарати, сорбенти.

Співробітниками кафедри опубліковані методичні рекомендації, інформаційні листи, статті, присвячені методам лікування та профілактики дифтерії, менінгококової інфекції, гострих кишкових інфекцій, інфекційного мононуклеозу, вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу.


З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ПЛР).

На кафедрі проводяться клінічні дослідження лікарських засобів: Ніфуроксазид (БХТЗ), кардонат (Сперко), гідрасек (Abbot), мамалак (Farmunion) та інші. За роки роботи впроваджено в практику лікарські засоби: антибіотики фторхінолонового ряду, препарати: «Лаферон», «Альтан», «Оптисмект», «Хофітол», адаптована суміш «NAN – кисломолочний», та «NAN безлактозний», «Симбітер», «Німесулід», «Креон», «Віферон», «Гевіран», «Флавамед», «Цефутіл». З 2006 року в комплексному лікуванні з синдрому крупу та бронхообструктивних захворювань впроваджена небулайзерна терапія з використанням препаратів „фліксотид” та „вентолін”.

Запровадження більш досконалих методів обстеження та лікування хворих позначилося на зниженні летальності з 1,7% в 1965 р.,  0,4% в 1993 р.,  0,11% в 2001 р та 2011 р. до 0,05% - більше ніж у 30 разів.

Світова тенденція до зростання кількості інфекційних захворювань, змін їх перебігу, появи нових невивчених форм інфекцій, обумовлює необхідність удосконалення навчального процесу та глибокого засвоєння предмету майбутніми лікарями.

Враховуючи те, що останнім часом зявилась велика кількість хворих на кір, розпочата наукова робота по вивченню особливості перебігу кору у дітей на сучасному етапі. Роботою займається асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Асауленко А.А.

 


Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

 

 

з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Незгода І.І.

Швейцарія

м. Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член асоціації з 2008

2.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Academy of Pediatrics (EAP)

Член асоціації з 2014

3.

Станіславчук Л.М.

Швейцарія,

Женева

European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Член асоціації з 2014

4.

Незгода І.І.

Швейцарія,

Женева

European Association for the stady of the live disease

Член асоціації з 2015

5.

Сінгх Шайлендра

Швейцарія,

Женева

European Association for the study of liver disease

Член асоціації з 2015

6.

Сінгх Шайлендра

США

American Association for study of the liver disease  (AASLD)

Член асоціації з 2017

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві 2017-2019 рр.

  • стажування науковців за кордоном

 

 

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

Бобрук С.В.

Польща 

Higer School of Social and Economic in Pryeworsk

 

Вища школа соціально-економічного розвитку м. Прийворськ

 

«Modern university in the system of European education: methods of teaching, scientific and pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process».

3-18 April, 2018 (total 120 hours).

 

 

  • участь у форумах за кордоном

 

        Участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Онофрійчук О.С.

Poland

III International Scientific and Practical Conference

«International Trends in Science and Technology»,

June 30, 2018, Warsaw, Poland

June 30, 2018

2.

Гончарук А.М.

Poland

III International Scientific and Practical Conference

«International Trends in Science and Technology»,

June 30, 2018, Warsaw, Poland

June 30, 2018

 


Таблиця рейтингового списку співробітників за кількістю публікацій – статей, монографій, підручників (без тез), та індексом Хірша (за базою Google Scholar)

ПІП

посада

Кількість публікацій

Індекс Хірша

Незгода Ірина Іванівна

Професор, зав.кафедрою

55

4

Онофрійчук Олена Сергіївна

Доцент кафедри

20

2

Станіславчук Лариса Михайлівна

Доцент кафедри

17

1

Науменко Ольга Миколаївна

Асистент кафедри

10

1

 

 

НДР, що виконується на кафедрі

  

Тема: Метаболічні  та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій та сучасні методи корекції

УДК: 616.34-008.314.4-053.2:616.98

Керівник НДР: проф., д.мед.н Незгода І.І

Строки виконання: 2014-2019


Найбільшвагомі досягнення на кафедрі за 2018 рік:


 Продовжуються дослідження по темі НДР кафедри на тему: «Метаболічні та генетичні аспекти розвитку вірусних інфекцій у дітей та сучасні методи корекції».

  - В 2018 р. співробітниками кафедри продовжена робота по удосконаленню діагностики та лікування хворих з хронічними гепатитами В та С. Вперше у Вінницькій області вивчено особливості поширеності гепатитів В і С, зокрема визначено рівень інфікування вірусом гепатиту В пацієнтів з онкопатологією.

 - Проведено вивчення остеопонтіну сироватки крові у дітей, хворих на ХГВ в ремісії лімфобластного лейкозу (ЛБЛ) та визначенено його діагностично-практичне значення щодо оцінки ступеня фіброзу печінки. Встановлення межового рівня ОПН дасть можливість практичному лікарю оптимізувати діагностику фібротичних змін в печінці, як альтернативу біопсії печінки. Його визначення дозволить вчасно виділити групу дітей, які потребують адекватного лікування, а отже, попередити розвиток серйозних ускладнень, таких як цироз і гепатоцелюлярна карцинома.


 -Науково обгрунтована та запропонована удосконалена схема лікування хворих з ХГВ в ремісії ЛБЛ шляхом застосування аргінін-бетаїнового засобу, що дозволить покращити клінічні та параклінічні показники основних біохімічних синдромів хронічного гепатиту.


 -Співробітниками кафедри проведене вивчення стану місцевого імунітету ротової порожнини у дітей з інфекційним мононуклеозом (моно- та асоційовані форми) з визначенням лактоферрину,α-інтерферону –І, ФНП, IgА та  sIgА в орофарингеальному секреті.


  - Проведений моніторинг чутливості мікрофлори орофарингеальної зони при інфекційному мононуклеозі.


 -  Вивчається епідеміологія та клінічний перебіг норовірусної інфекції у дітей.


 - Продовжується робота по вивченню особливостей  враження підшлункової залози та гепатобіліарної системи при ротавірусному гастроентероколіті.


 - Продовжує вивчатись вплив антропогенних аерополютантів на частоту стенозуючого ларинготрахеїту у дітей.


 - Співробітниками кафедри ведеться робота по вивченню особливостей перебігу вітряної віспи у дітей, досліджується ендотеліальна дисфункція при даному захворюванні.


- У2018 році на кафедрі досліджувалась терапевтична ефективність противірусного препарату «Новірин» в комплексному лікуванні ГРВІ у дітей.


Один раз в півроку співробітники кафедри проводять, на чолі з завідувачем кафедри дитячих інфекційних хвороб, обласним дитячим інфекціоністом, проф. Незгодою І.І. конференцію  на тему: "Актуальні питання дитячої інфектології".

Зокрема, 21 березня 2018 була проведена науково-практична конференція на тему: «Міждисциплінарий підхід до вирішення проблеми TORCH інфекцій»

,

а 8 листопада 2018 року відбулась Регіональна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб». В конференції прийняло участь близько 250 лікарів різних спеціальностей та лікарів-інтернів, було представлено 8 доповідей, присвячених  актуальним питанням інфекційної патології у дітей. Роботу конференції висвітлювало регіональне телебачення та інтернет-ресурси.

 

На кафедрі кожен рік проходить Студентська олімпіада, де студенти можуть показати свої знання в предметі: "Дитячі інфекційні хвороби".

 Ось і цього року, 6 лютого 2019 року на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб (вул.Київська 68, Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня) відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дитячі інфекційні хвороби».

 

У І етапі олімпіади взяло участь 17 студентів, серед яких 3 студентів 6 курсу та 14 студентів 5 курсу медичних факультетів №1 та №2.

Завдяки співробітникам кафедри, а саме: проф. Незгоді І.І., доц. Онофрійчук О.С., доц. Бобрук С.В., ас. Левицькій Л.І., ас. Асауленко А.А., ас. Нікульченко О.В., ас. Гончарук А.М, ст. лаб. Демчишину Я.М. 6 ютого 2019 року організація олімпіади відбулася на високому рівні.

 

Усі студенти продемонстрували високу ерудованість, критичне мислення, вміння працювати та мобілізуватись у екстренних ситуаціях, вміння працювати із пацієнтом. Учасники олімпіади проявили неабияку зацікавленість до поставлених завдань, проявили аналітичні здібності щодо їх вирішення.

Студентам було представлено до виконання 9 комплексних завдань підвищеної складності, серед яких:

-          30 тестових завдань, 10 із яких були націленими на встановлення відповідності;

-          Клінічна задача;

-          Лабораторна діагностика EBV-інфекції;

-          Лабораторна діагностика гепатитів;

-          Алгоритм надання невідкладної допомоги у різноманітних станах, що виникають у клініці дитячих інфекційних хвороб;

-          Знання медичної рецептури;

-          Фото-конкурс;

-          Курація пацієнта із інфекційною патологією.

 

На фото – вирішення «олімпійцями» тестових завдань.

Тестові завдання були не лише текстового характеру, проте супроводжувалися графічним та ілюстративним матеріалом, таблицями, тощо.

 

На фото – вирішення учасниками олімпіади тестових завдань на відповідність.

 

 

 

 

На фото – студенти протягом однієї години вирішують завдання клінічного спрямування, а саме – написання алгоритму надання невідкладної допомоги дітям із інфекційною патологією, написання клінічної рецептури, встановлення діагнозів щодо ураження печінки (згідно наведених маркерів).

 

На фото – доц. Онофрійчук О.С., ас. Левицька Л.І., ас. Гончарук А.М. працюють протягом однієї години разом із учасниками олімпіади над важливою частиною завдань – написання клінічної задачі, заповнення протоколу курації пацієнта, визначення діагностичних маркерів EBV-інфекції.

Для максимальної об’єктивності результатів оцінювання олімпіади студентами власноруч було проведено шифрування конкурсних робіт.

Після ретельної колегіальної перевірки студентських робіт викладачами кафедри дитячих інфекційних хвороб, отримали наступні результати:

ІІ місце – Артеменко Валерія Ростиславівна, 49 група, 6 курс

ІІІ місце – Сорока Анастасія Олександрівна, 17-а група, 5 курс

Усі студенти показали відмінний результат своїх знань, вмінь та навичок, проте жоден із студентів не отримав більше ніж 80% правильних відповідей на завдання олімпіади, тому диплом І ступеня не був присуджений жодному із учасників олімпіади.

13 лютого о 17.30 на базі кафедри дитячих інфекційних хвороб відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри на тему: «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції у дітей»  (відповідальний – доц. Станіславчук Л.М.) та відбулося нагородження призерів та учасників олімпіади в присутності завідувача кафедри проф. Незгоди І.І., доц. Онофрійчук О.С., доц. Станіславчук Л.М., ас. Асауленко А.А., ас. Нікульченка О.В., ст.лаб. Демчишина Я.М.

 

Призери олімпіади були нагороджені цінними пам’ятними органайзерами та дипломами, відповідно, ІІ та ІІІ ступенів. Усі учасники олімпіади отримали пам’ятні сувеніри.

 

На фото (зліва на право) – професор Незгода Ірина Іванівна, переможець олімпіади Артеменко Валерія Ростиславівна та викладач, що підготував призера олімпіади – асистент Асауленко Алла Анатоліївна.

 

 

На фото – вручення диплому переможця за зайняте ІІІ місце завідувачем кафедри, професором Незгодою Іриною Іванівною студентці 5 курсу 17-а групи Сороці Анастасії Олександрівні.

 

На фото – Сорока Анастасія Олександрівна, студентка 5 курсу 17-а групи та викладач, що підготував призера олімпіади – доцент Бобрук Світлана Володимирівна.

 

20.03.2019

 

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ»

 

20 березня 2019 року на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, за сприяння керівництва Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри дитячих інфекційних хвороб, Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації відбулася регіональна науково-практична конференція на тему: «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб». Спонсорами конференції виступили наступні фірми: PharmUnion, Zdravo, Berlin-Chemi, Biocodex, Вiofarmа, Delta Medical.

 

 

 

На фото – учасники конференції.

 


 

  

На фото – учасники конференції.

 

Відкриття конференції відбулося о 10.00 із урочистого привітання учасників обласним дитячим інфекціоністом, завідувачем кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ, проф. Незгодою Іриною Іванівною та представником ДОЗ ОДА Бевз Ларисою Іванівною, які звернули увагу на актуальні питання, які будуть підніматися доповідачами на конференції, акцентовано увагу на проблеми інфекційної патології, які є актуальними, як в Україні, так й у Вінницькій області.

 

На фото – президія регіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячих інфекційних хвороб» - обласний дитячий інфекціоніст, завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб, проф. Незгода І.І., представник ДОЗ Вінницької ОДА Бевз Л.І.

В конференції взяли участь значна кількість лікарів. Було зареєстровано понад 250 учасників, серед яких були практикуючі лікарі різних спеціальностей (педіатри, інфекціоністи, сімейні лікарі, хірурги, неонатологи та ін.) із районів області та лікувально-профілактичних закладів м. Вінниці, лікарі-інтерни та студенти денної форми навчання ВНМУ.

 

З доповідями виступили завідувач кафедрою дитячих інфекційних хвороб ВНМУ, проф. Незгода І.І., завідувач кафедрою педіатрії №1, проф. Яблонь О.С., та доценти кафедри дитячих інфекційних хвороб: Онофрійчук О.С., Бобрук С.В., асистенти кафедри: к.мед.н. Науменко О.М., Левицька Л.І. та Асауленко А.А. та асистент кафедри дитячої хірургії ВНМУ, к.мед.н. Сасюк А.І.

 

Доповідачі у своїх виступах робили акцент на практичну направленість матеріалу.

 

Проф. Незгода Ірина Іванівна акцентувала увагу на поліморфність ураження підшлункової залози у дітей на інфекційну патологію, розглянула проблему замісної ферментної терапії при екзокринній панкератичній недостатності, порівняла підходи у лікуванні недостатності підшлункової залози у дітей, як в Україні, так й за кордоном.

 

 

На фото – проф. Незгода І.І. під час доповіді про ураження підшлункової залози у дітей на тлі інфекційної патології

 

Проф. Яблонь Ольга Степанівна своєю доповіддю звернула увагу на проблему імунітету у дітей, роль вигодовування, режиму дня, дефіциту вітаміну Д у формуванні імунного статусу дитини на сучасному етапі.

 

На фото – проф. Яблонь О.С. під час виступу, який стосувався актуальних проблем зміцнення імунітету у дітей.

 

Доповіді доц. Бобрук Світлани Володимирівни, ас. Асауленко Алли Анатоліївни, ас., к.мед.н. Сасюка Анатолія Івановича були присвячені проблемі кору, яка наразі є дуже актуальною, як в Україні, так й у Вінницькій області.

 

Доцент Бобрук Світлана Володимирівна представила летальний випадок від кору 8-ми місячної дитини, дефекти надання медичної допомоги, навела результати інструментальних методів, проведених даній дитині.

 

 

На фото – доц. Бобрук С.В., ас., к.мед.н. Науменко О.М. за кілька хвилин перед виступом перед зацікавленою аудиторією слухачів.

 

Асистент Асауленко Алла Анатоліївна проаналізувала епідемічну ситуацію щодо кору у світі, Європейському регіоні ВООЗ, Україні та Вінницькій області, зокрема. У доповіді були висвітлені особливості маніфестації симптомів у дітей різних вікових груп, набутий колективний досвід ведення хворих із інтерстиціальними пневмоніями.

 

 

На фото – ас. Асауленко А.А. із доповіддю: «Особливості перебігу кору у дітей та сучасні підходи до лікування в умовах сьогодення».

Асистент, к.мед.н. Сасюк Анатолій Іванович у своїй доповіді навів власний напрацьований досвід лікування інтерситціальних пневмоній, їх ускладнень у дітей хворих на кір Вінницької області.

 

Асистент Левицька Лідія Ігорівна звернула увагу на особливості перебігу вітряної віспи у дітей Вінницької області, а також розповіла про нові підходи до лікування таких хворих, а саме обгрунтувала доцільність застосування L-аргініну та ацикловіру у лікуванні хворих на герпетичну інфекцію, викликаною герпесвірусом-ІІІ типу.

 

Доцент Онофрійчук Олена Сергіївна у своїй доповіді акцентувала увагу на проблемі зростання захворюваності серед дітей на стрептококову інфекцію, особливості маніфестації проявів залежно від збудника захворювання, особливості лабораторних методів обстеження та підходи до лікування.

 

 

На фото – доц. Онофрійчук О.С. активно доносить інформацію про актуальність такої проблеми, як стрептококова інфекція на сучасному етапі.

 

 

 

Асистент Науменко Ольга Миколаївна проаналізувала особливості перебігу ротавірусних гастроентероколітів у дітей, особливості диференційної діагностики та підходів до лікування з урахуванням сучасних принципів доказової медицини.

 

 

 

На фото – ас., к.мед.н. Науменко О.М. із доповіддю: «Ротавірусна інфекція у дітей: діагностика та лікування».На фото – ас. Левицька Л.І. із доповіддю: «Ускладнення вітряної віспи. Сучасні підходи до патогенетичного лікування».

 

 

Усі учасники конференції отримали масу позитивних емоцій та по закінченню конференції отримали сертифікати учасників.

 

Організаційний комітет конференції, колектив кафедри дитячих інфекційних хвороб вдячний усім учасникам конференції за активну участь у роботі під час секційних засідань.

 

 

На фото (зліва направо) – доц. Бобрук Світлана Володимирівна, головний лікар Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні Бровінська Людмила Миколаївна, доц. Онофрійчук О.С., проф. Незгода І.І., ас., к.мед.н. Науменко О.М.

 

 

 Лікувальна робота

 

 

Обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня, на базі якої працює кафедра дитячих інфекційних хвороб, розрахована на 60 ліжок, знаходиться в двохповерховій типовій будівлі і складається з двох відділень (боксованого та реанімаційного).

Заклад створений з метою здійснення медичної практики по організації та наданню кваліфікованої консультативної і стаціонарної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію та проведення комплексу профілактичних заходів серед населення, акредитований на вищу категорію. В лікарні функціонують фізіотерапевтичний та маніпуляційні кабінети, обладнанні згідно з вимогами, клінічна біохімічна лабораторія. Щорічно в умовах стаціонару лікується близько 3 тисяч дітей, переважна більшість яких молодшого віку. В структурі захворюваності переважають гострі кишкові інфекції.

Співробітники кафедри надають практичну допомогу лікарні, по обслуговуванню хворих з різноманітною інфекційною патологією, а також забезпечують надання консультативної допомоги як в лікарні, так і в дитячих поліклініках міста. Всі працівники кафедри здійснюють виїзди в райони області з метою надання термінової консультативної та лікувальної допомоги, чергуючи у відділенні екстреної та невідкладної допомоги медицини катастроф обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.

Завідувач кафедри І.І. Незгода з 2000 року виконує функції обласного позаштатного дитячого інфекціоніста. Всі працівники кафедри є дитячими інфекціоністами вищої, І та ІІ кваліфікаційної категорії.

З метою надання консультативної та методичної допомоги за співробітниками кафедри та лікарями дитячої інфекційної лікарні закріплені райони області.

За дорученням обласного управління охорони здоров’я працівники кафедри неодноразово виїжджали в райони області (Тульчинський, Тиврівський, Шаргородський Чернівецький та інші) в складі комісії на спалахи кишкових (дизентерії, сальмонельозу, вірусного гепатиту) та крапельних інфекцій.

Кафедрали проводять рецензування історій хвороб летальних випадків дітей з районів області. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України №322-АДМ від 7.10.2004 року “Про рецензування медичної документації дітей, що померли від менінгококової інфекції” співробітниками кафедри прорецензовано 25 історій хвороб з різних регіонів України (Київська обл., м. Київ, Черкаська обл., Сумська обл.).

Працівники кафедри беруть участь у проведенні паталого-анатомічних конференцій, що проводяться на базі дитячої інфекційної лікарні, а також на міських та обласних виїзних конференціях в Центрі матері та дитини, Калинівському, Гайсинському, Козятинському РТМО.

Починаючи із 2000 року, на клінічній базі двічі на рік для лікарів-інфекціоністів, педіатрів та сімейних лікарів організовані курси стажування та інформатики, де розглядаються найбільш актуальні проблеми дитячої інфектології. Протягом 2000 – 2005 років підвищили свій професійний рівень 186 лікарів.

 

Регулярно проводяться науково-практичні конференції та семінарські заняття з питань інфекційної патології для лікарів різного профілю області та міста. Висвітлювались теми: “Гострі кишкові інфекції, клініка, діагностика, лікування”, “Епштейн-Барр вірусна інфекція”, “Гострі респіраторно-вірусні інфекції”, “Стенозуючий ларинготрахеїт”, “Важкі форми гепатиту А у дітей. Клінічні спостереження”, “ВІЛ-СНІД у дітей” “Сучасні аспекти перебігу сальмонельозної інфекції у дітей”, “Ефективність застосування препарату хофітол в комплексному лікуванні дітей з гострою кишковою інфекцією з проявами кетоацидозу”, “Кисломолочний NAN при лікуванні гострих кишкових інфекцій у дітей”, “Менінгококова інфекція як тригерний фактор генералізації туберкульозного процесу” та інші.

У 2004 році відновлено роботу товариства інфекціоністів Вінницької області. За участю провідних фахівців України в області інфекційних хвороб проводяться засідання, обговорюються важливі питання сучасної інфектології. Співробітники кафедри беруть активну участь в підготовці конференцій і постійно виступають з науковими доповідями.

З ініціативи кафедри в роботі лікарів-інфекціоністів започатковано використання сучасних методів діагностики герпетичних вірусних інфекцій (простого герпеса (HSV ½), цитомегаловірусної інфекції (CMV), Епштейн-Барр вірусної інфекції (EBV), вірусних гепатитів за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) та ланцюгово-полімеразної реакції (ЛПР).

Здійснюється активне впровадження підготовлених за участю кафедри протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, згідно з наказом МОЗ України №354 від 09.07.2004 р.

 

 

Література, що видана кафедрою

СПИСОК ВИДАНЬ КАФЕДРИ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ у період 2000-2019 рр.

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

       1.

 

 

 

В.М. Южаніна

Менингококковая инфекция

Вінниця, 2000

2.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

І.І.Незгода

Трудный диагноз ( мертвые учат живых)

Симферополь, ООО « Издательский дом «РИЧ ФОКС», 2004.-44с.

3.

І.В. Богадєльніков

А.В. Кубишкіна

М.В. Лобода

В.А. Кириленко

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Киев, Симферополь, 2008 р. -  276 с.

 

 

 

4.

 

 

В.А. Кириленко(колектив авторів)

 

Довідник VADEMECUM Доктор Сімейний лікар.

Київ, ТОВ «ПРА Здоров’я України», 2009, 372с., друк.арк.16, тираж 5000

5.

 

В.А. Кириленко (колектив авторів)

 

 

Справочник по инфекционным болезням у детей

 

Симферополь, «Н.Орианда»,2010, 302с. друк. арк.15, тираж 2000

 

     6.

В.П. Малий

І.І. Незгода,

О.В. Боднарюк

Вирусные диареи

 

 

Харьков, ООО «ЭДЭНА», 2010р.,110с, друк. арк.6, тираж 400

7.

 

Кириленко В.А.

Малярия

Справочник по инфекционным  болезням у детей, Симферополь, Н.Оріанда, 2010.

с.146-151

 

8.

Кириленко В.А.

ВИЧ/СПИД у детей.

Винница. „ФармаМед”, 2011, 47с.

 

9.

За редакцією Л.І. Чернишової, Незгода І.І. (у співавторстві)

Інфекційні хвороби у дітей 

Київ, ВСВ «Медицина», 2016 р., 1015 с.

 

10.

М.А. Андрейчин, Незгода І.І. та ін..

Атлас інфекційних хвороб

Тернопіль, 2-е видання, 2017.- 288 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

Кафедра дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова знаходиться за адресою: вул. Київська, 68. Контактний телефон: 0432-690-240