ХІІІ Міжнародна наукова конференція "Перший крок в науку 2016"

08.04.2016

 

СЕКЦІЯ: Гістологія
Президія: д.мед.н.,проф. О.Є. Маєвський; д.мед.н проф. М.С. Пушкар; к.мед.н., доц. В.В. Кравчук; к.мед.н., доц. А.П. Король; к.мед.н., доц. О.І. Тереховська; к.мед.н, ст. викл. С.М, Шевчук; к.мед.н. доц. О.Л. Черепаха, к.мед.н. О.І. Макарова, ас. Т.М. Єгорова, ас. А.С. Гриценко 
Секретар: ас. О.І. Макарова
 


1 місце:

О.М. Добровольска

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА ПРИ ГОСТРИХ ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Харківський національний медичний університет

О.Ю. Степаненко (к.мед.н., доцент)

 

2 місце:

Т.С. Смага

ШАР ДУА: ЙОГО ВІДКРИТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кафедра гістології

О.Є. Маєвський (д.мед.н, професор), О.І. Макарова (к.мед.н., асистент)

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

м. Вінниця, Україна

 

3 місце:

Шевня О.Б.,Шавлюк В.В., Архіпов М.В.
ВИВЧЕННЯ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ПРИ ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА ЙОГО ФІТОПРОФІЛАКТИЦІ
Кафедра гістології
О.І.Тереховська (к.мед.н, доц.),
Кафедра біологічної та загальної хімії
В.М.Істошин (к.б.н., доц.)
Вінницький національний медичний університет ім..М.І.Пирогова
м.Вінниця, Україна

 

Стендова доповідь:

1 місце:

 О. І.Куян

ІМУНОТЕРАПІЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ТА ІМУНОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛЯХОМ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ПЕРЕПРОГРАМУВАННЯ ТИМОЦИТІВ, А САМЕ – АКТИВАЦІЇ БІЛКА FOXN1, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЗА ІНДУКЦІЮ РОЗВИТКУ ТИМУСА В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Кафедра гістології

О.І. Макарова (к.мед.н., асистент)

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

м. Вінниця, Україна 

Гості:

 

1. О.М. Добровольска

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЗОЧКА ПРИ ГОСТРИХ ПОРУШЕННЯХ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

Харківський національний медичний університет

О.Ю. Степаненко (к.мед.н., доцент)

2. 

Г.П. Шонаров

ДЗЕРКАЛЬНІ НЕЙРОНИ. РОЛЬ У РОБОТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЗ «Дніпропетровська медична академія»

І.С. Хріпков (к.мед.н., асистент)