ХІІІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку", секція "Внутрішня та сімейна медицина"

08.04.2016

07.04.2016р. відбулось засідання секції «Внутрішня та сімейна медицина»  на  ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «1-ий крок в науку 2016».  Викладачі кафедри (проф. Чернобровий В.М., доц. Мелащенко С.Г., доц. Л.П. Гуцол, доц. І.В. Феджага, доц. І.В. Чернова, ас. к. мед. н. Н.М. Миршук) та студенти, лікарі-інтерни, гості університету з  зацікавленістю прослухали представлені доповіді.

 

Призерами серед  студентів стали:

І місце

Доповідач: А.А. Новак, 6 курс 52 група ВНМУ ім. Пирогова - Науковий керівник: доц. Н.А. Півторак

«Корекція функціональних закрепів за допомогою засобів регуляційної терапії.»

ІІ місце ( гість конференції)

Доповідач: А.А. Трибрат,  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»  - Науковий керівник .д.мед.н. проф. Ю.М. Казаков

«Прихильність хворих на гіпертонічну роботу до лікування»

ІІІ місце ( гість конференції)

Доповідач Л.С. Татьянко, К.А. Куликова, Харківський національний медичний університет - Науковий керівник .д.мед.н. проф. Л.В. Журавльова

«Цитокиновая активность у пациентов с артериальной гипертезией и сахарным диабетом 2 типа».

 

 

Призерами серед  молодих вчених стали:

І місце

Доповідач: К.В. Залужна, магістрант 2-ого року навчання, ВНМУ ім. Пирогова - Науковий керівник: д.мед.н. проф. Чернобровий В.М.

«ГЕРХ у поєднанні з СПТК: особливості клініки, перебігу, діагностики та лікування».

ІІ місце

Доповідач: О.Е. Голішевська, С.О. Яцюк   К.А. Семенюк ВНМУ ім. Пирогова - Науковий керівник:   доц. С.Г. Мелащенко

«ГЕРХ у поєднанні з гастродуоденальною та гепатобіліарною патологіями у загальній практиці на прикладі клінічного спостереження».

ІІІ місце

Доповідач: А.А. Ахмедова , магістрант 2-ого року навчання, ВНМУ ім. Пирогова - Науковий керівник: д.мед.н. проф. В.М. Чернобровий

«Особливості діагностики та лікування ГЕРХ у поєднанні з АГ на прикладі амбулаторного хворого».

 

Фото з засідання секції:

Президія засідання: доц.Мелащенко С.Г., проф.Чернобровий В.М. (голова), Залужна К.А. (магістрант 2 року)

Викладачі кафедри внутрішньої та сімейної медицини на конференції : доц.Чернова І.В., ас.Миршук Н.М., доц..Феджага І.В., доц.Мелащенко С.Г.

Учасники конференції.