Студенту

Історія кафедри

Кафедра акушерства та гінекології була заснована у 1934 році при пологовому будинку №1. З 1938 року розпочала роботу у новому акушерсько-гінекологічному корпусі обласної лікарні. Першим завідувачем кафедри був проф. С.І. Топузе. Його докторська дисертація була присвячена діагностиці ранніх термінів вагітності та модифікації реакції Ашгейма-Цондека.

У різні роки до Великої Вітчизняної війни кафедрою завідували: кандидат медичних наук О.О. Коган (1938 рік), доцент Н.П. Верхацький (1938-1940 р.р.), проф. С.Б. Голубчик (з лютого 1940 року).

У перші  роки після війни завідувачами кафедрою були: доцент Верхацький Н.П., доц. Штеренберг Р.І., проф. Смірнов Г.Н. (1947-1950 р.р.).

Великих успіхів кафедра досягла під час завідування кафедрою проф. Р.А. Вартапетова (1951-1955 р.р.). Завдяки його праці кафедру було значно розширено, на більший рівень були виведені лікувальний процес і науково-дослідна робота. В той час були виконані і захищені чотири кандидатські дисертації (М.П. Рудюк, І.П. Гуменюк, Я.П. Сольський, П.Г. Жученко). Впродовж 1955-1956 р.р. обов’язки завідувача кафедрою виконував доцент С.К. Барутчев, а з 1956 по 1961 р.р. очолював кафедру проф. М.К. Венцковський. Під його керівництвом співробітниками кафедри опубліковано багато нових наукових робіт, видано два збірники наукових праць. Доцентом М.П. Рудюком у співавторстві видано у 1959 році посібник для лікарів і студентів “Акушерська госпітальна клініка”, у 1964 році разом з професором М.К. Венцковським “Акушерство та гінекологія” – підручник для медичних відділень мед.училищ. У 1967 році разом з М.С. Філіппович і А.І. Михальчуком видано підручник “Акушерство” для медичних училищ.

У 1961 році кафедру знову очолив доцент С.К. Барутчев.

З 1964 року до 1990 року завідувачем кафедри був професор П.Г. Жученко, який до 2010 року працював професором кафедри акушерства  та гінекології  № 1. Слід підкреслити значний внесок у підготовку наукових кадрів та активацію наукових розробок нашої кафедри за період 1964-1990 р.р. члена-кореспондента АМН Росії та України академіка УАННП, доктора медичних наук професора Л.В. Тимошенка (Львів-Київ). Під його безпосереднім керівництвом стали кандидатами, а надалі і докторами наук, професорами І.А. Ситнік, Б.Ф. Мазорчук. Велику наукову допомогу кафедрі надавав професор М.С. Бакшеєв (Київ) – під його керівництвом виконана кандидатська дисертація нинішнього доцента кафедри А.С. Іванової та докторська дисертація професора В.І Кузнєцової. У цей час підготувались і успішно захистились на ступінь кандидата медичних наук асистенти: О.С. Жукова, Г.А. Потолочна, Л.Ц. Крижанівська, А.І. Михальчук, П.П. Григоренко.

З 1990 року до 2012 року кафедрою завідував доктор медичних наук професор Б.Ф. Мазорчук, який тепер працює професором кафедри, а завідування кафедрою передав своєму учневі доктору медичних наук Чайці Г.В.

Упродовж десятиріч колектив кафедри отримував велику допомогу при наукових розробках від академіка УАННП, доктора медичних наук професора Я.П. Сольського. Під його керівництвом була виконана кандидатська та докторська дисертація професора Жук С.І.

Працівниками кафедри отримано 37 авторських свідоцтв на винаходи та патенти: П.Г. Жученко, Б.Ф. Мазорчук, І.А. Ситник, С.І.Жук, Г.В.Чайка, В.Г.Каюк, Н.Г.Масіброда, Н.А.Годлевська, О.О.Процепко, А.В.Полторак, Л.В. Яремчук; опубліковано 24 монограграфії, із них 5 підручники та посібники; 18 методичних та інформаційних листів; біля 800 наукових праць. Результати наукових досліджень доповідались на міжнародних конгресах, з’їздах та конференціях. У 1991 році професор Б.Ф. Мазорчук отримав на VI Європейському конгресі премію за наукові розробки впливу пестицидів на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого.

Активно ведеться науково-дослідна робота співробітниками кафедри.

Так з 1990 по 2012 р.р. на кафедрі захищено 4 докторські (С.І.Жук, В.В.Камінський, О.О.Процепко, Г.В.Чайка) та 25 кандидатських дисертацій. Під безпосереднім керівництвом професора Мазорчука Б.Ф. захищено дві  докторські дисертації (О.І.Циганенко, Г.В.Чайка) та 12 кандидатських (Г.В.Чайка, А.П.Дністрянська, Н.Г.Масіброда, О.О.Процепко, Н.М.Білик, А.В.Полторак, Омран Нізар, Абу Хтейш Хіляль, Яремчук Л.В., Таран О.А., Тарасюк О.К., Яворський П.В.). Зазначені дисертаційні дослідження є продовженням розробок актуальних питань щодо впливу різних екологічних факторів на перебіг вагітності, стан плода та новонародженого при різній акушерській патології. Над кандидатськими дисертаціями працює 8 пошукачів. За цей період випущено підручник “Акушерство” для медичних коледжів (Жученко П.Г., Тарасюк В.І.), підручник для магістрів під редакцією академіка В.І. Грищенка, де співавторами є Б.Ф. Мазорчук та П.Г. Жученко. Окрім цього, вийшли з друку 8 монографій за співавторством Б.Ф. Мазорчука та 2 з П.Г. Жученком.  У 2005 році видано підручник для сімейних лікарів «Акушерство і гінекологія» під редакцією професорів Мазорчука Б.Ф. та Жученка П.Г.

Сьогодні на кафедрі працюють: 3 доктори наук, з яких 1 професор, 12 доцентів, 8 асистентів. За останні роки кандидатами наук стали асистенти Д.Г.Коньков, А.Л.Костюк, О.К.Тарасюк, Л.В.Яремчук, О.І.Яцина, звання доцента отримали Г.В.Чайка, В.Г.Каюк, О.О.Процепко, С.К.Літвінов, А.П.Дністрянська, Н.А.Годлевська, Н.Г.Масіброда, Н.Г.Буртяк, А.В.Старовєр, О.А.Таран. Викладачі приділяють велику увагу лікувально-профілактичній роботі. Професори та доценти є консультантами у відділеннях на базах кафедри, відповідальні за санавіацію.

Б.Ф. Мазорчук, В.В. Гайструк, А.С. Іванова – відмінники охорони здоров’я, В.В. Гайструк – заслужений лікар України, Б.Ф. Мазорчук нагороджений грамотою Міністра охорони здоров’я України.

З вересня 1972 року кафедра розділена на дві рівноцінні – лікувального та педіатричного факультетів. З 1989 року – це кафедри акушерства та гінекології № 1 та № 2.

На кафедрі акушерства та гінекології № 1 навчальний процес та наукові дослідження проводяться на 4 клінічних базах: пологовий будинок №1, обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, центральна районна лікарня, обласний онкологічний диспансер.

Штат кафедри

Чайка Григорій Васильович


завідувач кафедри, д.мед.н, професор

Навчався у Вінницькому медичному інституті, який закінчив в 1990 році з відзнакою і отримав диплом лікаря-лікувальника.
З 1990 по 1992 рік проходив навчання в клінічній ординатурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького медичного інституту. З 1992 року зарахований на посаду асистента кафедри акушерства та гінекології №1. В 1996 році захистив дисертацію на ступінь кандидата медичних наук під назвою: «Невиношування вагітності у жінок, які проживають в регіонах тривалого впливу нітратів», з 1998 року був завідуючим навчальною частиною кафедри. Через п'ять років (2001 р.) був обраний доцентом цієї ж кафедри. В 2012 році захистив дисертацію на ступінь доктора медичних наук за фахом «акушерство та гінекологія» та «нормальна анатомія» під назвою: «Конституціональні закономірності становлення жіночої статевої системи у практично здорових осіб підліткового та юнацького віку». З червня 2012 року обраний на посаду завідувача кафедри акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2014 року - професор.
Результати наукової праці викладені у 179 друкованих наукових роботах, з яких 4 підручники в співавторстві, 6 посібників, вісім патентів, 5 раціоналізаторських пропозицій.
Академік академії наук вищої освіти України, керівник південносхідного регіону відділення медицини АН ВО України.

Процепко Олександр Олексійович


професор, д.мед.н.

В 1993 році закінчив Вінницький медичний інститут з відзнакою. З 1993 по 1996 р.р. проходив навчання в магістратурі на каф. акушерства та гінекології №2 ВНМУ, з 1996 по 1999 р. - навчання в аспірантурі на каф. акушерства та гінекології №1 ВНМУ. З 1999 року зарахований на посаду асистента кафедри.У 1999 році захистив кандидатську дисертацію. З 1999 р. - начальник відділення гінекології Військово-Медичного центру Повітряних сил ЗС України.
З 2006 року – доцент кафедри акушерства та гінекології № 1.
У 2002 р. затвердив тему докторської дисертації та у 2007 р. захистив її.
Має близько 40-ка друкованих робіт в фахових журналах, 3 монографії, два винаходи (два подано до розгляду у 2005 році). Приймав участь з доповідями у багатьох наукових конференціях, з’їздах та семінарах.
Розроблені новітні методи оперативного лікування генітального пролапсу впроваджує в гінекологічних стаціонарах Вінницької області та за її межами.
Професор кафедри з 2010 року.

Коньков Дмитро Генадійович


професор, д.мед.н.

Народився 14 червня 1969 року у м. Вінниця. З 1989 року навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, який і закінчив з відзнакою у 1995 році. З грудня 1998 р. по 2008 рік працював у пологовому будинку №1 м. Вінниці на посаді лікаря-ординатора гінекологічного відділення. У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: "Фармакотерапевтична ефективність мазей, що містять вінборон". З 2006 року працює клінічним експертом в межах міжнародної (Українсько-швейцарської) програми "Здоров`я матері та дитини" під егідою МОЗ України. З 2007 року працював асистентом кафедри акушерства і гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. На посаді доцента кафедри - з 2013 по 2018 роки. Доктор медичних наук з 2015 року. Професор кафедри з 2018 року. Член Європейської асоціації медичної симуляції (SESAM), Асоціації акушерів-гінекологів України, член Асоціації фармакологів України, член Міжнародного Союзу фундаментальної та клінічної фармакології (IUPHAR), член Європейської Асоціації медичної освіти (AMEE). Член робочої групи при Міністерстві охорони здоров`я України по складанню та адаптації клінічних протоколів. Член спеціалізованої дисертаційної ради при Вінницькому національному медичному університеті. Секретар Української Асоціації медичних освітніх симуляційних технологій. Проходив стажування у Швейцарії, Португалії, Германії та Великій Британії. Спікер на міжнародних конференціях у Швейцарії, Італії, Казахстані, Молдові. Автор та співавтор 278 наукових друкованих робіт, із них 4 монографії, 3 клінічні протоколи. Має 15 патентів, 8 інформаційних листів, 6 навчально-методичних посібників для лікарів-інтернів та лікарів, у т.ч. 2 електронних; 2 рац. пропозиції. Автор 2 підручників на англійській мові. Лікар вищої категорії.

Таран Оксана Анатоліївна


доцент, д.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І Пирогова у 2002 р. З 2002 по 2004 рр. навчалася в магістратурі, а з 2004 по 2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку» за спеціальністю "акушерство і гінекологія". З вересня 2007 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології №1. З 2012 р. займає посаду доцента кафедри акушерства та гінекології №1. З 2008 року працювала над докторською дисертаційною роботою та у 2017 році успішно захистила її, за темою: «Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії моніторингу та лікування». Видано 5 підручників, 2 з них англійською мовою, 1 електронний посібник, 4 методичних рекомендації, 3 інформаційних листи та 4 патенти на корисну модель. Також опубліковано 89 наукових праць у фахових виданнях. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії. Замісник голови Вінницького осередку громадської організації "Українська асоціація кольпоскопії та цервікальної патології"; член Громадської організації "Асоціація акушерів і гінекологів України", член Польсько-Українського медичного товариства.
На теперішній час продовжує займатись науковими дослідженнями в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології №1. Приймає участь у науково-практичних конференціях, українських та міжнародних з'їздах і конгресах. Неодноразово проходила стажування у європейських клініках, з метою вдосконалення практичних вмінь та перейняття досвіду організації системи охорони здоров’я і навчання студентів у європейських країнах.

Яремчук Лілія Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Народилася у 1979 році в м. Вінниця. У 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І Пирогова. З 2002 по 2004 рр. навчалась в магістратурі, а з 2004 по 2007 рр. – в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У січні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Прогнозування травматизму та профілактика гнійно-запальних ускладнень пологових травм промежини у вагітних з порушенням мікробіоценозу статевих шляхів" за спеціальністю "акушерство і гінекологія".
З 2004 року працювала лікарем акушер-гінекологом жіночої консультації пологового будинку №1 м.Вінниці. Лікар вищої категорії.
З вересня 2008 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології №1. З 2013 року- доцент кафедри. Загальна кількість опублікованих наукових праць - 42, патентів на винахід - 4. На теперішній час продовжує займатись науковими дослідженнями в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології №1. Відповідальна за навчальну роботу кафедри.

Степанюк Любов Іларіонівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1969 році. З 1969 по 1979 рр. працювала акушером-гінекологом у пологовому будинку №1 м. Вінниці. У 1974 році захистила дисертацію на тему: «Дослідження фармакологічних властивостей амід і гідразід похідних бета-аланіна».
З 1979 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 1992 року доцент кафедри. Має 28 опублікованих робіт, 2 винаходи та 5 рац. пропозицій. Автор посібника для студентів "Запальні захворювання жіночих статевих органів". Учасник науково-практичних та клініко-патологоанатомічних конференцій. Була членом ДЕК на 6 курсі.
Лікувальну роботу виконує в якості консультанта в акушерському відділені № 2.

Літвінов Сергій Костянтинович


доцент, к.мед.н.

З 1981 по 1987 р.р. – навчання у Вінницькому медичному інституті на лікувальному факультеті.
В 1987 по 1991 р.р. – лікар-ординатор акушер-гінеколог пологового будинку № 2. Клінічна ординатура з 1991 по 1993 р.р. на кафедрі акушерства та гінекології № 1.
З 1994 року працював асистентом кафедри акушерства та гінекології № 1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2000 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Профілактика гнійно-септичних післяпологових захворювань у жінок з невиношуванням».
На даний момент працює над темою: «Вплив TORCH-інфекцій на перебіг вагітності».
Автор біля 45 друкованих робіт та 8 методичних рекомендацій.

Старовєр Анжеліка Вікторівна


доцент, к.мед.н.

У 1989 р. поступила та у 1995 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. У 1995-1997 р.р. проходила інтернатуру за фахом акушерство та гінекологія на базі пологового будинку № 1 м.Вінниці та кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 1997 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Прогнозування, удосконалення лікування та профілактики невиношування вагітності в першому триместрі». З 2003 року працювала на кафедрі акушерства та гінекології № 1 на посаді асистента. Доцент кафедри з 2013 року.
Має 2 патента на винахід, 1 рац.пропозицію, 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листи. Опубліковано 37 наукових статті, є співавтором 2 підрозділів у підручнику «Акушерство та гінекологія» для сімейних лікарів.
Продовжує працювати над проблемою невиношування вагітності, безплідного шлюбу. Лікар вищої категорії

Буртяк Наталія Григорівна


доцент, к.мед.н.

З 1980 по 1986 рр. навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа», який закінчила з червоним дипломом. Була членом профспілки студентів інституту. У 1986 – 1988 рр. навчалась у клінічній ординатурі на базі кафедри акушерства і гінекології №1 ВДМУ. З 1988 року працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології № 1 ВДМУ. У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: ”Прогнозування, діагностика та лікування гіпоксії плода та асфіксії новонародженого”. Опубліковано 40 наукових робіт, має 2 інформаційних листа, 3 рац. пропозиції. Продовжує працювати над темами невиношування вагітності, безплідний шлюб, ранній гестоз. Доцент кафедри з 2012 року. Приймає активну участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях. Лікар вищої категорії.

Годлевська Наталія Аркадіївна


доцент, к.мед.н.

У 1994 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1994 по 1997 рік проходила інтернатуру на базі міського клінічного пологового будинку №1 м. Вінниці. З 1997 по 1999 проходила клінічну ординатуру на базі кафедри акушерства та гінекології №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Прогнозування та профілактика ожиріння у вагітних та його ускладнень”.
З 2000 року працювала асистентом кафедри акушерства та гінекології № 1. Є відповідальною за наукову роботу кафедри з 2005 року.
У вересні 2012 року присвоєно звання доцента, на посаді працює по теперішній час на кафедрі акушерства та гінекології №1. Є членом ДЕК на 6 курсі. Є тренером міжнародної програми ALARM по зниженню материнської та неонатальної захворюваності. Приймає активну участь у міжнародних, регіональних науково-практичних конференціях як спікер та учасник. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію. Має 36 наукових праць у провідних виданнях та журналах. На теперішній час продовжує працювати в наукових дослідженнях в рамках планової НДР кафедри акушерства та гінекології № 1. Педагогічний стаж 18 років. Лікувальний стаж – 24 роки.

Дністрянська Антоніна Петрівна


доцент, к.мед.н.

У 1984 р. закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова з відзнакою. В 1985 році закінчила інтернатуру за спеціальністю акушерство–гінекологія в Київському медичному інституті ім. О.О. Богомольця на базі Білоцерківського міського пологового будинку. З 1985 по 1988 рік працювала лікарем гінекологом у Ходорівській районній лікарні Львівської області. З 1988 по 1990 рік лікар акушер-гінеколог в пологовому будинку №2 м. Вінниці. З 1990 по 1992 рр. навчалась у клінічній ординатурі за спеціальністю акушерство та гінекологія на базі кафедри акушерства і гінекології № 1 Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1992 по 1995 рр. навчалась у очній аспірантурі на кафедрі акушерства і гінекології № 1. З грудня 1995 р. працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: “Особливості перебігу пізніх гестозів у вагітних, що проживають в екологічно несприятливих умовах”. У 2003 році протягом місяця стажувалася у Варшавській Медичній Академії. Має 2 рац. пропозиції. Опубліковано 74 наукових статей. Працює над проблемами патологічного клімакса. Відповідальна за роботу СНТ на кафедрі. З 2012 року працює на посаді доцента кафедри. Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію.

Масіброда Наталія Григорівна


доцент, к.мед.н.

З 1980 року по 1985 рік навчалась у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою. В кінці 1994 року вступила до аспірантури на кафедру акушерства і гінекології № 1, по закінченні якої захистила кандидатську дисертацію “Прогнозування ступеню ризику міоми матки у робітниць радіоелектронного виробництва”.
Автор 26 наукових публікацій, одного винаходу та співавтор монографії “Миома матки. Психосоматические аспекты” (співавтори Г. Й.Брехман, Б.Ф. Мазорчук) та підручника для сімейних лікарів, який був надрукований в 2005 році.
Доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 з 2013 року. На даний час працює над проблемами підліткової гінекології, планування вагітності та профілактики основних її ускладнень. Є профоргом кафедри, працює зі студентами в СНТ. Має вищу лікарську категорію.

Костюк Алевтина Леонтіївна


доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1993 році. З 1993 по 1996 р. проходила інтернатуру по акушерству та гінекології на кафедрі акушерства та гінекології № 2. По закінченню інтернатури працювала лікарем ординатором у ВМКПБ №1.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності» за спеціальністю «акушерство і гінекологія». З 2008 по 2015 рік працювала асистентом кафедри акушерства і гінекології № 1. З 1.09.2015 року по теперішній час займає посаду доцента кафедри акушерства і гінекології № 1. Володіє методикою викладання українською, російською та англійською мовами.
Має близько 50 друкованих робіт в провідних вітчизняних та міжнародних медичних виданнях, 1 патент на винахід.
Закінчує роботу над докторською дисертацією на тему «Вагітність і пологи у жінок із недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика та профілактика гестаційних ускладнень». Лікар вищої категорії.

Тарасюк Олена Костянтинівна


доцент, к.мед.н.

У 1999 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою. 1999 - 2001 рр. – інтернатура з акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології № 1.
З 2003 по 2007 роки навчалась у заочній аспірантурі на базі кафедри акушерства та гінекології № 1.
В березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Психосоматичні порушення у вагітних з загрозою переривання вагітності, які страждали безпліддям"
З 2001 року працювала викладачем з акушерства та гінекології, репродуктивного здоров`я у Вінницькому медичному коледжі ім. акад. Д.К. Заболотного.
З 2010 року асистент кафедри акушерства та гінекології №1. На посаді доцента кафедри з 2018 року.
Педагогічний стаж 17 років. Лікувальний стаж - 19 років.
Друкованих робіт - 37, має 1 методичні рекомендації та є співавтором навчальної програми з «Акушерства». Активний учасник міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій. Володіє методикою викладання українською, російською та англійською мовами. Має першу лікарську категорію.

Байда Людмила Степанівна


асистент

У 1977 р. закінчила Вінницький медичний інститут з червоним дипломом за фахом – лікувальна справа.
З 1977 по 1979 рр. проходила клінічну ординатуру з акушерства та гінекології на базі кафедри акушерства та гінекології №1.
З 1979р.- асистент кафедри акушерства та гінекології №1.
Друкованих робіт – 40. Рац.пропозицій – 8. Методичні рекомендації - 2, інформаційних листів – 3.
Працює над проблемою: Профілактика запальних ускладнень після операції кесарського розтину. Лікар вищої категорії.

Лобастова Тетяна Валеріївна


асистент, к.мед.н.

У 2002 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2002 по 2004 роки проходила інтернатуру по фаху акушерство і гінекологія на базі ВМКПБ №1. З 2004 року працює лікарем акушером-гінекологом у ВМКПБ №1 по сьогоднішній день. Лікар першої категорії. У червні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з прееклампсією на фоні гіпергомоцистеїнемії» за спеціальністю акушерство і гінекологія.
З грудня 2013 року асистент кафедри акушерства і гінекологіі №1. Друкованих робіт - 24 .

Малініна Олена Богданівна


асистент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький національний медичний університет з відзнакою у 2008 році. З 2008 року по 2011 рік навчалася у магістратурі зі спеціальності ″Акушерство та гінекологія″, навчання завершила успішно з відзнакою. З 2011 року по 2014 рік навчалася в аспірантурі. Захистила дисертаційну роботу: ″Особливості функціонального стану яєчників у жінок різних морфотипів із синдромом полікістозних яєчників ″. За період роботи на кафедрі було написано 15 наукових статей з них – 10 у співавторстві, 5 – одноосібних. Асистент кафедри з 2011 р.

Засаднюк Ольга Пилипівна


асистент, к.мед.н.

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2002 роки проходила інтернатуру по фаху акушерство та гінекологія на базі ВОКЛ ім. М.І.Пирогова та ВМКПБ №1. З 2002 року працює лікарем акушером-гінекологом у ВПВ ВОПЦ ВОКЛ ім. М.І. Пирогова по сьогоднішній день. З 2000 по 2007 роки - навчання в заочній аспірантурі при кафедрі акушерства та гінекології ФПО. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: ”Розродження жінок з рубцем на матці, профілактика ускладнень” за спеціальністю акушерство та гінекологія. Має один патент на винахід.
З вересня 2016 року асистент кафедри акушерства та гінекології №1.
Має 12 наукових друкованих робіт. Лікар вищої категорії.

Костюк Ірина Юріївна


асистент

У 2006 році закінчила гуманітарну гімназію №1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради з відзнакою. У 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2012 по 2015 проходила інтернатуру на базі міської лікарні «Центр Матері та Дитини» на кафедрі акушерства та гінекології № 2. По закінченню інтернатури працювала лікарем акушер-гінекологом в КУ «Барська центральна районна лікарня».
У 2015 році закінчила магістратуру з відзнакою зі спеціальності акушерство та гінекологія на базі кафедри акушерства та гінекології № 2. З 2015 року – аспірант кафедри акушерства і гінекології №1.
Працює над кандидатською дисертацією на тему «Прогнозування, діагностика та профілактика синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів» під керівництвом професора Чайки Г.В.
З 01.09.2018 року по теперішній час працює асистентом кафедри акушерства і гінекології №1. Вільно володіє методикою викладання українською, російською та англійською мовами для вітчизняних та іноземних студентів 4 та 5 курсів на базі кафедри та Симуляційного центру.

Кучеренко Оксана Миколаївна


асистент, к. мед.н.

У 2004 р. поступила та у 2010 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. У 2010-2013 рр. проходила інтернатуру та магістратуру за фахом акушерство та гінекологія на базі пологового будинку № 2 м. Вінниці та кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2013 році закінчила магістратуру з відзнакою. З 2013 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі та працювала на посаді старшого лаборанта кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Прогнозування дисфункціональних маткових кровотеч у дівчат юнацького віку різних соматотипів». З 2017 року працює на кафедрі акушерства та гінекології № 1 на посаді асистента. Має 1 патент на винахід, Опубліковано 14 наукових статей. Продовжує працювати над проблемою дисфункціональних маткових кровотеч.

Маркевич Богдана Олександрівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет у 2012 році. У період 2012-2015 рр. проходила інтернатуру за фахом акушерство та гінекологія на базі пологового будинку № 1 м. Вінниці та кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2016 року навчається в аспірантурі та працює над темою дисертаційної роботи: “Прогнозування, діагностика та профілактика первинної дисменореї у пацієнток пубертатного віку різних соматотипів”. З 2015 року працює на кафедрі акушерства та гінекології № 1 на посаді асистента. З 2016 року працює лікарем акушер-гінекологом у гінекологічному відділенні ВЦРКЛ.

Сторожук Марина Сергіївна


асистент, к.мед.н.

Народилася в 1983 році.
З 2000 по 2006 роки навчалась на медичному факультеті Вінницького національного медичного університету. Після закінчення магістратури, вступила в аспірантуру і там же навчалась з 2009 по 2013 рр. У жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Оптимизация техники миомєктомии у женщин репродуктивного возраста". З вересня 2013 року працює асистентом кафедри акушерства та гінекології №1.

Буран Валентина Василівна


асистент, к.мед.н.

Народилася 11 вересня 1966 року в Вінницькій області, Літинському районі, с. Іскреня.
В 1983 році з відзнакою закінчила Дашківську середню школу.
В 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1990 року по 1991 рік навчалась в інтернатурі за фахом акушерства та гінекології на базі Вінницької міської клінічної лікарні №3.
З 1991 року працює у Вінницькому міському клінічному пологовому будинку №1 на посаді лікаря акушер-гінеколога, з 1995 року - на посаді завідудувача жіночою консультацією, з 2007 року - на посаді заступника головного лікаря з поліклінічного розділу роботи.
У 2001 році присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук. Тема дисертації:"Лікування безпліддя трубного походження після лапароскопічних операцій на амбулаторному етапі". Є членом асоціації акушер-гінекологів Вінницької області. Асистент кафедри
Працювали на кафедрі

Мазорчук Борис Федорович


Роки роботи на кафедрі: 1972 - 2018

професор, д.мед.н.

Доктор медичних наук, академік Української академії наук (УАН), дійсний член (академік) міжнародної кадрової академії (МКА), професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.
1953–го року вступив до Вінницького медичного інституту, який закінчив в 1959 році і отримав диплом лікаря-лікувальника.
В 1972 році захистив дисертацію на ступінь кандидата медичних наук на тему ”Активність гіалуронідазної ферментної системи при запальних захворюваннях жіночих статевих органів”. Через п‘ять років (1977р.) був обраний доцентом цієї ж кафедри.
В 1988 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук. Тема ”Вагітність та пологи у жінок, що проживають в зонах дії пестицидів”. Про результати проблеми доповідав на з’їздах, конференціях, симпозіумах та міжнародних конгресах. 1991–го року на 6-му Європейському конгресі цю працю було відзначено премією і видано нагороду.

Новини

(без назви)
27.11.2017
13 Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
06.04.2016
Обява
08.09.2015

Наукова діяльність

Співробітниками кафедри, докторантами, аспірантами, магістрантами проводилося дослідження репродуктивного потенціалу і пошук вирішення проблем збереження здоровя жінки в різних його аспектах.

Проводиться пошук методів покращення репродуктивного потенціалу жінок шляхом зниження рівня перинатальних втрат, оптимізації підходів до діагностики, прогнозування, профілактики та лікування патології вагітності, покращення результатів оперативного органозберігаючого лікування жінок репродуктивного віку при наявності фіброміоми матки та покращення основних репродуктивних можливостей у віддаленому післяопераційному періоді.

Вперше обгрунтовано та впроваджено в практику метод хімічної гідродисекції тканин матки під час консервативної міомектомії.

Отримані результати наукових досліджень доповідались на міжнародних конгресах всеукраїнських та університетських конференціях, опубліковані в журналах, акредитованих ВАК України та інших виданнях.

До науково-дослідної роботи кафедри долучались студенти 4-6 курсів, лікарі-інтерни. Сумісні роботи опубліковані як в матеріалах студентської конференції, так і в тезах конференції молодих вчених.

Результати наукових досліджень захищені патентами, впроваджені в практику охорони здоров`я.

Науково дослідною роботою кафедри акушерства та гінекології №1 є “Дослідження репродуктивного потенціалу і вирішення проблем збереження здоров’я жінки”, яка була затверджена в січні 2012 року.

Захищена докторсьа дисертація доцента Конькова Д.Г. на тему: "Патогенез та профілактика перинатальних втрат які обумовлені ендотеліальною дисфункцією"

На теперішній час на кафедрі виконуються докторські дисертації над якими працюють:

    доцент Таран О.А.

    доцент Костюк А.Л.

 

 

Виконуються кандидатські дисертації:

1. аспірант Коробчинська Н.В. “Роль запальних захворювань у розвитку анемії у вагітних” науковий керівник професор Мазорчук Б.Ф. 

2. аспірант Ойебанжди Самуель “Техніка лапароскопії у жінок з злуковою хворобою” науковий керівник д.мед.н. Процепко О.О.    

3. аспірант Кучеренко О.М.  "Прогнозування пубертатних кровотеч у дівчат юнацького віку різних морфотипів" науковий керівник Чайка Г.В.      

 

 

 

На кафедрі навчаються та ведуть наукову роботу клінічних ординаторів,  3 аспіранти.