Науково-практична конференція з міжнародною участю: "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ"

18.05.2016

12-13 травня 2016 року в м. Вінниці за підтримки Міністерства хорони здоров’я України, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, ДУ «Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», ГО «Асоціації акушер-гінекологів України» успішно відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю: «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВДЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 

Конференція проходила у форматі пленарного та секційних засідань, таких як:

  «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРЕВЕНЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ АКУШЕРСЬКА ПАТОЛОГІЇ», «ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ УКРАЇНИ», «РОЗВИТКУ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ», «ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ОНКОГІНЕКОЛОГІЇ», «ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЕНДОКРИННОЇ ГІНЕКОЛОГІЇ», «НОВІ ТРЕНДИ У ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ», «СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПОГЛЯД НА МАЙБУТНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІНІЦИСТІВ»,  «ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ГЕСТАЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ», «ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНА ПАТОЛОГІЯ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ», «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ.ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ», «АКТУАЛЬНІ ГІНЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ. СПРОБА ВІДПОВІДІ» , симуляційних тренінгів, сателітів та стендових доповідей.

У президію конференції увійшли такі видатні науковці як:

 • Запорожан Валерій Миколайович

Ректор Одеського національного медичного університету МОЗ України,

Президент ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»,

академік НАМН України, д.мед.н., проф.

 • Камінський В’ячеслав Володимирович

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство

і гінекологія», виконавчий директор ГО «ААГУ», завідувач кафедри

акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМНУ,

д.мед.н., професор.

 • Татарчук Тетяна Феофанівна

Чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор, заступник директора ДУ «ІПАГ

НАМНУ».

 • Медвідь Володимир Ісакович

Чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор, зав. відділенням внутрішньої патології

вагітних ДУ «ІПАГ НАМНУ».

 • Маркін Леонід Борисович

Чл.-кор. НАМНУ, д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та

гінекології Львівського національного медичного університетуімені

Д. Галицького.

 • HowardCarp

Prof. MB.,BS. FRCOG Department of Obstetrics and Gynecology Sheba Medical

Center, Tel Hashomer, and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University,

(Israel).

 • Резніков Олександр Григорович

Академік НАМНУ, д.мед.н, професор, зав. відділу

ендокринології репродукції та адаптації Інституту

ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМНУ.

 • Подольский Василь Васильович

Д.мед.н., професор, заступник директора ДУ «ІПАГ НАМНУ».

 • Давидова Юлія Володимирівна

Д.мед.н., професор, завідувач відділенням акушерських

проблем екстрагенітальної патології ДУ «ІПАГ НАМНУ».

 • Булавенко Ольга Василівна

Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 • Ткаченко Руслан Опанасович

Д.мед.н., професор, завідувач курсом акушерської анестезіології та реанімації,

кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

 

Провідними доповідачами секційних засідань були:

Татарчук Т.Ф. член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. (Київ),

Булевенко О.В. д.мед.н, проф., (Вінниця),

Галич С.Р. д.мед.н., проф. (Одесса),

Резніков О.Г. академік НАМН України, д.мед.н., проф. (Київ),

Бойчук А.В. д.мед.н., проф., (Тернопіль),

Жабченко И.А. д.мед.н, проф., (Киев),

Голяновський О.В. д.мед.н, проф., (Київ),

ГрищенкоО.В. д.мед.н, проф. (Харків),

Подольський В.В. д.мед.н.,проф., (Київ),

Косей Н.В.д.мед.н., ст.н.с. (Киев),

Гладчук И.З. д.мед.н, проф., (Одесса),

Пирогова В.І. д.мед.н., проф., (Львів),

Корнацька А.Г. д.мед.н., проф., (Киев),

Процепко А. А. д.мед.н, проф., (Вінниця),

Давидова Ю.В.д.мед.н, проф.,(Київ),

Ткаченко Р.О. д.мед.н., проф., (Київ),

Веропотвелян Н.П. к.мед.н., (Кривий Ріг),

Могільовкіна І.А.д.мед.н., проф. (Київ),

Свинцицький В.С., д.мед.н., проф. (Київ),

Вінницька А.Б., д.мед.н., проф. (Київ),

Байдо С.В. к.ме.н., (Київ),

Григоренко А.М.  д.мед.н, доц., (Вінниця),

Квашенко В.П., д.мед.н., проф. (Київ),

Чечуга С.Б. д.мед.н, доц., (Вінниця),

Дубей Л.Я. д.мед.н, проф. (Львів),

Опришко В.І. д.мед.н., проф. (Дніпропетровськ),

Коньков Д.Г. д.мед.н, доц., (Вінниця),

Артьоменко В.В. д.мед.н, проф., (Одесса).

Проведені симуляційні тренінги:

            «Інвазивні маніпуляції при невідкладних станах » Артьоменко В.В. д.мед.н, проф., (Одесса).

           «Профілактика передчасних пологів, консервативне лікування генітального пролапсу. Використання песаріїв в акушерсько-гінекологічній практиці» Коньков Д.Г. д.мед.н., доц (Вінниця).

           «Особливості проведенні серцево-легеневої реанімації у вагітних жінок» Титаренко Н.В. к.мед.н. (Вінниця).