3. II Інформаційне повідомлення. Міжнародна наукова конференція «Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія»

Iнформаційне повідомлення


IНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
Міжнародна наукова конференція «Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія»
II ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ від 19 травня 2017 р.
На цей час до програми конференції включені наступні доповіді:
В.Ф. Чехун, акад. НАН України (Україна)Роль стовбурових клітин в резистентності до медикаментозної терапії
  1. Г.М. Бутенко, акад. НАМН України (Україна)Застосування стовбурових клітин різного походження в регенеративній медицині
  2. А.М. Гольцев, акад. НАН України (Україна)Криоконсервирование как фактор управления состоянием клеток стволового компартмента
  3. Д.Ф. Глузман, д.м.н., проф. (Україна)Лейкемічні бластні клітини та переглянута схема диференціювання кровотворних клітин
  4. Prof. Dr. Anna Dubrovska (Germany)Prostate cancer stem cells and therapy resistance
  5. Dr. O.V. Kashuba (Ukraine, Sweden)Interplay between mitochondrial ribosomal protein S18-2 and retinoblastoma associated (RB) protein in regulation of cell stemness and differentiation
  6. Dr. Karan Peepre (India)Clinical significance of diagnostic accuracy, therapeutic response evaluation with 18(F)FDG-PET-CT in lymphomas
  7. Dr. Iryna Kindrat (USA)Arsenic-induced liver carcinogenesis: is there a link to iron metabolism deregulation in progenitor cells?
Детальна інформація і on-line реєстрація на web-сторінці:
http://www.iepor.org.ua/uk/conferences/events-2015-10-22-23.html