8. 2018.02.23-Київ- конференція «Історія медичної науки, практики та освіти» у квітні 2018

Вельмишановні колеги !

             26-27 квітня 2018р. на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України» спільно з ГО «Українська Асоціація громадського здоров’я», Національним музеєм медицини, Національною медичною бібліотекою буде проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Історія медичної науки, практики та освіти».

         Планується видання збірки матеріалів конференції.

Збірка  матеріалів матиме наступні розділи:

 Історія становлення і розвитку медичної науки в Україні.

 1. Лікарі і вчені-медики, що присвятили своє життя служінню громадському здоров’ю, його збереженню, профілактиці і лікуванню хвороб.
 2. Клінічні і медико-профілактичні дослідження, становлення і розвиток.
 3. Історія розвитку закладів медичної освіти в Україні.
 4. Українські наукові медичні  школи.

          Строк подання матеріалів для публікації –  не пізніше 23 лютого 2018

 Вимоги до матеріалів збірнки

 1. текст  роботи подається українською, російською або англійською  мовою у форматі документу Microsoft Word 2003;   
 2. шрифт  - Times New Roman, 14;
 3. інтервал –1,0;
 4. поля:  верхнє, нижнє та ліве – 2 см, праве – 1,5 см;
 5. абзацний відступ – 1, 25 см;
 6. обсяг тексту – до 5 стор. (без реферату і списку літератури) формату А4
 7. малюнки,  таблиці, фото  повинні бути включені до тексту файлу.

Роботи приймаються в 1 екз. на паперовому та електронному носіях.

Інформація надсилається на електронну пошту:

Савіній Р.В. –  regina_igme@ukr.net  або  Рудницькій  О.П. –  o.rudnytska@ukr.net

та за адресою:  02094, м.Київ, вул. Попудренка,50 ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України», науково-координаційний відділ.

          Структура публікації:

НАЗВА СТАТТІ (великими літерами)

Прізвище, ініціали авторів

організація (установа),  місто

на початку статті реферат англійською мовою 600 – 700 знаків

ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

список використаних джерел

        Відповідальний за публікацію (вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю),  вчене звання, науковий ступінь, посаду)  підписує рукопис та надає свої координати  для спілкування (адреса, телефон, E-mail).

          Рукопис не підлягає подальшому редагуванню. Відповідальність за зміст та оформлення статті несуть автори.  Не допускається направлення до збірки робіт, що мають секретні відомості.

 

 

Оргкомітет