5. 2018.01.19 - Одеса – конференція студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини» (для студентів та молодих вчених), присвяченій 100-річчю з дня народження С.І. Корхова у квітні 2018

Інформаційний лист

Information page