17. 2021.10.22-23 – м. Київ – 6-ий Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології»

Шановні колеги!
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та ГО «Асоціація стоматологів України» має честь запросити Вас до участі в 6-му Національному українському стоматологічному конгресі «Інноваційні технології в стоматології», який відбудеться 22 – 23 жовтня 2021 року в Києві.
Професійне та наукове формування молодого покоління лікарів-стоматологів є важливим напрямом діяльності Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика та ГО «Асоціація стоматологів України». В рамках Конгресу заплановано проведення науково-практичного симпозіуму молодих вчених та лікарів, де буде надано можливість представити свої стендові доповіді на віртуальній науковій платформі Конгресу та опублікувати тези у науковому фаховому стоматологічному виданні «Oral and General Health».
Вимоги до стендової доповіді:
Стендова доповідь надається у вигляді презентації Power Point у форматі .pptx або PDF, не більш ніж 6 – 7 слайдів. Інформація наукової доповіді має бути розміщено в презентації наступним чином:
1 слайд: прізвище, ім’я та по батькові доповідача;
назва доповіді;
назва закладу вищої освіти чи наукового закладу;
науковий керівник: прізвище ім’я та по батькові;
6-й Національний український стоматологічний конгрес «Інноваційні технології в стоматології», 22 – 23 жовтня 2021 року, м. Київ.
2 слайд: актуальність проблеми;
3 слайд: матеріал і методи дослідження;
4 – 5 слайд: основні результати дослідження;
6 слайд: основні висновки дослідження.
Участь з презентацією і тезами доповіді буде внесено до програми Конгресу і зараховано як «Участь у Конгресі зі стендовою доповіддю» та надано відповідний сертифікат учасника, при умові подачі матеріалів до 01.09.2021 року.
За додаткової інформацією можете звернутися до організаторів науково-практичного симпозіуму молодих вчених та лікарів – Слободяник Мар’яни Володимирівни, тел. +380992508024, електронна скринька:
maryana.slobodyanik@gmail.com
До стендової доповіді додається матеріали публікації у вигляді тез, що будуть опубліковані у науковому фаховому стоматологічному виданні «Oral and General Health».
Вимоги до публікацій:
 • тези стендової доповіді мають відповідати тематиці Конгресу, базуватися на власних матеріалах і не друкувалися раніше;
 • мова – українська;
 • обсяг тез — до 2500 – 3000 знаків, текст подається в електронному вигляді в форматі Word, шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) — 14, інтервал — 1,5, без ручних перенесень.
 • після тексту тез/стендової доповіді обов’язково слід надати ПІБ (повністю), посаду, місце роботи та електронну адресу кожного автора;
 • в темі електронного листа обов’язково вказати: «Публікація тез» або «Публікація стендової доповіді».

Оформлення тез та стендових доповідей здійснюється в такому порядку:

 • прізвище авторів(-а) та ініціали;
 • назва установи (закладу), де виконана робота, місто, країна;
 • назва публікації (жирним шрифтом);

Текст повинен включати:

 • актуальність;
 • мету дослідження;
 • матеріали та методи;
 • результати та обговорення;
 • висновки.

Усі абревіатури у тексті статті повинні мати розшифрування.
Публікації будуть прийняті до друку до 01.09.2021 р.
Вартість участі зі стендовою доповіддю з публікацією тез (пакет № 1 «Публікація стендової доповіді з отриманням сертифікату та друкованого примірника журналу «Oral and General Health» з матеріалами Конгресу» ) – 700 грн, публікації тез (пакет №2 «Публікація тез») – 500 грн. Після надходження тез після 01.09.2021 р. вартість підвищується.
Реквізити для оплати:
Назва банку: АТ «ПроКредит Банк», м. Київ, Україна, МФО 320984
Отримувач: Міжнародний благодійний фонд «Видавництво «Сфера»
Код отримувача: 21656443
Рахунок отримувача: UA253209840000026003210225335
Необхідно правильно заповнювати призначення оплати:
Безповоротна благодійна фінансова допомога для виконання статутних завдань від _________________________________(ПІБ).
Статті (тези) та скановану копію квитанції про сплату слід відправити на електронну пошту журналу «Oral and General Health» (e-mail:
medredactor@i.ua, контактна особа — Купріненко Наталія Василівна).
З повагою,
Президент ГО «Асоціація стоматологів України»,
професор
І.П. Мазур