2. 2019. 07.1-12 – Польща, м. Люблін – Науково-педагогічне стажування «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та в країнах ЄС»

логотипЛюблінський медичний університет за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва продовжує прийом матеріалів на науково-педагогічне стажування «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та в країнах ЄС», яке відбудеться 1–12 липня 2019 р. у місті Люблін, Республіка Польща.

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Навчальне навантаження науково-педагогічного стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 38 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 100 годин.

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у науково-педагогічному стажуванні, мають надіслати електронною поштою до 27 червня 2019 р. (включно) такі документи:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: на стажування.
Проходження стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науко-вій установі в країні, яка входить до Європейсь-кого Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Більш детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.

Завантажити інформаційний лист


Представництво в Україні:
логотип_ЦУЄНСЦентр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)
Електронна адреса: med@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Телефон: +38 (068) 992 04 11