1. Відкрито конкурс Українсько-Китайських проєктів

Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і  техніки  Китайської  Народної  Республіки  оголосили  конкурс  спільних українсько-китайських науково-дослідних проєктів на 2021–2022 роки. Проєкти приймають до 28 лютого 2021 року.

Для участі в конкурсі потрібно подати:

  • супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого заступника Міністра освіти і науки Кизима М. О. (1 примірник). У листі обов’язково треба зазначити назву спільного проєкту та ПІБ наукового керівника в межах конкурсу;
  • заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами (2 паперових примірники із підписами та печатками обох сторін);
  • заповнити форму з короткою інформацією про пропозицію: https://forms.gle/ZdEZddVP52XY23Zu9 · лист-підтвердження від китайського партнера (керівника проєкту), на бланку установи-партнера (1 примірник);
  • акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проєкту (1 примірник);
  • анотацію проєкту українською та англійською мовами з підписом керівника проєкту (1 примірник);
  • CV українською та англійською мовами українського та китайського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику).

В додатках – документи від МОН України

Проєктні заявки надсилати на адреси наукового відділу:

nauka01n@vnmu.edu.ua (Наталія Петрівна) nauka02i@vnmu.edu.ua (Ірина Анатоліївна), тел. 66-13-63

Інформаційний лист
Office Lens
UCCSR PPT