13. 2021.02.08-03.19 – м. Люблін, Польща – Науково-педагогічне стажування «Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС»

логотип

Люблінський медичний університет
за підтримки
Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Науково-педагогічне стажування
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС»


м. Люблін, Республіка Польща
8 лютого – 19 березня 2021 року
Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Голова організаційного комітету науково-педагогічного стажування:
проф. др. мед. Andrzej Drop, ректор Люблінського медичного університету.

Особи, зацікавлені взяти участь у науково-педагогічному стажуванні мають виконати такі дії до 5 березня 2021 року (включно):
1) заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника
    окремо);
2) надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:
- тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або
   науковому закладі України;
- відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаються
   після отримання тез та заявки).
Тема листа: на стажування з медицини у Любліні.

Проходження стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Усі учасники будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Більш детальна інформація про стажування міститься на сайті та в інформаційному листі.

Представництво в Україні: логотип
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактний телефон: +38 (068) 992 04 11логотип YouTubeлоготип Facebook
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: med@cuesc.org.ua