12. 2020.10.20-22 – Конференція «BIOMEDICAL PERSPECTIVES ІІ» - 2020 р.

Вельмишановні колеги!
Раді повідомити Вам, що реєстрацію та прийом тезисів для участі у Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «BIOMEDICAL PERSPECTIVES ІІ» (http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/) офіційно ПРОДОВЖЕНО!
Конференція відбудеться 20-22 жовтня 2020 року.
Кінцевий термін подачі тез: 30 вересня 2020 року.
Мова конференції: англійська.
З великим жалем ми хочемо повідомити вам, що правила проведення конференції змінились у зв'язку зі світовою епідемічною ситуацією. Безпека наших учасників має першочергове значення для нас. Відповідно до цього, конференція проводитиметься дистанційно (зареєстровані учасники будуть проінформовані про детальні умови участі у конференції у жовтні). Всі учасники нашої конференції звільненні від плати за реєстрацію та публікацію тезисів. Ми глибоко шкодуємо за незручності, які може спричинити це рішення, і сподіваємось на ваше розуміння.
На конференції будуть представленні наступні секції: Фундаментальні медичні науки, Клінічна медицина, Секція аспірантів та молодих вчених, Біоматеріали для медицини, Громадське здоров'я, Стоматологія, Фізична реабілітація та спортивна медицина. Програма конференції включає усні та постерні наукові секції, семінари практичних навичок, лекції запрошених доповідачів з провідних європейських та українських навчальних закладах.
Детальну інформацію щодо організації та участі у конференції Ви можете знайти на офіційному сайті за наступним посиланням – http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/
Контактний номер телефону: +380507276193 (Сікора Владислав Володимирович)
Адреса для переписки: conference.med.ssu@gmail.com
Запрошуємо до участі!!!
_________________________________________________
Dear Colleagues!
We are glad to inform You that registration and reception of abstracts for participation in the International Scientific Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists «BIOMEDICAL PERSPECTIVES II» (http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/) is officially CONTINUED!
The conference will be held on 20-22/10/2020.
The deadline for abstract submission: 30/09/2020.
The official language of the conference: English.
With great regret, we want to inform you that the rules of holding a conference have changed in connection with the worldwide epidemic situation. The safety of our participants is of paramount importance to us. According to this, the conference will be held remotely (the registered participants will be informed about the detailed conditions of participation in October). All participants of our Conference are free from payments for registration and abstract publication. We are deeply sorry for any inconvenience this decision may cause and hope for your understanding.
The following sections will be presented at the conference: Fundamental medical sciences, Clinical medicine, Session of post-graduate students and young scientists, Biomaterials for medicine, Public health, Dentistry, Physical rehabilitation and sports medicine. The conference program includes oral and poster scientific sessions, practical skills workshops, keynote lectures by invited speakers from leading European and Ukrainian universities.
Detailed information about the organization and participation in the conference can be found on the official website at the following link - http://sc-conf.med.sumdu.edu.ua/
Contact phone number: +380507276193 (Vladyslav Sikora)
Address for correspondence: conference.med.ssu@gmail.com
Welcome to participate!!!
З повагою, оргкомітет.