2. 2020.02.17-21 – V міжнародної Грінченківської наукової зимової школи у галузі знань «Освіта/Педагогіка»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”
ЄЗУЇТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІГНАЦІЯ В КРАКОВІ (AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE) (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні докторанти, аспіранти,  молоді вчені  та магістранти!
Запрошуємо Вас з 17 по 21 лютого 2020 року
V МІЖНАРОДНОЇ ГРІНЧЕНКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ
ЗИМОВОЇ ШКОЛИ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА»

Тематичні напрями роботи V міжнародної Грінченківської зимової школи:

 • Сучасні стратегії розвитку педагогічної науки в умовах реформування освіти в Україні.
 • Забезпечення якості освіти: європейські та національні індикатори;
 • Методологія, теорія та практика педагогічної науки: сучасні наукові концепти;
 • Організація та проведення науково-педагогічних досліджень. Методи математичної статистики у педагогічних дослідженнях;
 • Розвиток академічної мобільності молодих науковців. Практикум з оформлення заявок на отримання грантів на індивідуальні дослідження
 • Бібліотечні ресурси як інформаційне забезпечення педагогічних досліджень;
 • Порівняльна педагогіка у структурі сучасного наукового знання;
 • Підготовка наукових публікацій до журналів, які індексуються міжнародними наукометричними базами. Академічна чесність наукових досліджень;
 • Міждисциплінарність як феномен у контексті сучасної дидактики;
 • Логіка обґрунтування, розробки та репрезентації технологічної складової наукового дослідження;
 • Досвід підготовки докторів PhD у країнах Європейського Союзу.

Робочі мови Грінченківської зимової школи: українська, польська.

У роботі V міжнародної Грінченківської зимової школи планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених.

Місце проведення V міжнародної Грінченківської наукової зимової школи: 

 • · Київський університет імені Бориса Грінченка.
 • · Національна академія педагогічних наук України.
 • · Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського.
 • · Американська бібліотека імені Віктора Китастого Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Порядок роботи V міжнародної Грінченківської зимової школи:

10.00-14.00

Проведення занять

14.00-18.00

Культурні заходи за окремою програмою (відвідування музеїв, знайомство з історичними та культурними пам’ятками столиці тощ) 

Для участі V міжнародній  Грінченківській наукової зимовій школі

просимо до 10 лютого 2020 року:

 1. Заповнити  реєстраційну форму учасника Грінченківської зимової школи.
 2. На електронну адресу оргкомітету ktip.pi@kubg.edu.ua надіслати відскановану електронну копію квитанцій про сплату оргвнеску.

Оргвнесок – 1150 грн., сплачують усі учасники Грінченківської наукової зимової школи (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, у т.ч. видання програми конференції, друк сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка –  код ЄДРПОУ: 02136554 МФО банку: 820172 IBAN (рахунок) отримувача: UA468201720314261002201048659 Призначення платежу: Плата за додаткові освітні послуги (прізвище, ім ’я, по батькові) з позначкою «V міжнародна Грінченківська наукова зимова школа».

Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає).

У разі потреби Оргкомітет може організувати поселення учасників Грінченківської наукової зимової школи у кімнатах гуртожитку Університету.

Вартість проживання 1 доби – 275 грн. Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка –  код ЄДРПОУ: 02136554  МФО банку: 820172 IBAN (рахунок) отримувача: UA478201720314231002202048659 Призначення платежу - «Проживання у гуртожитку (прізвище, ім ’я, по батькові) 

Офіційне запрошення учаснику V міжнародної Грінченківської наукової зимової школи буде надіслано на електронну адресу.

КОНТАКТИ:

Координатори: кафедра теорії та історії педагогіки (044-295-34-73) ktip.pi@kubg.edu.ua 

Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри, PhD з педагогічних наук (067-919-66-90)

Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор (067-647-43-71).