Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Фармація» спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова


Завантажити цей документ