Вінницький національний медичний університет
  • UA
  • EN
  • RU
Спеціалізована вчена рада К.05.600.05
Загальна інформація

Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.05

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222
у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова утворено спеціалізовану вчену раду К 05.600.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями:


 03.00.07 – мікробіологія

 14.01.32 – медична біохімія

 
Голова спеціалізованої вченої ради
Палій Гордій Кіндратович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32.


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Назарчук Олександр Адамович, кандидат медичних наук, асистент кафедри мікробіології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07.

 

Термін повноважень: 07.10.2016 – 07.10.2019

Об'яви
03 лютого 2017 року о 10 годині у НДЦ Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 28.12.2016

Красій Наталія Іванівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Біологічні властивості та динаміка формування антибіотикорезистентності мікроорганізмів у хворих зі штучною вентиляцією легень»

03.00.07 – мікробіологія

Науковий консультант:

- Климнюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевсьокого МОЗ України», завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Офіційні опоненти:

- Виноград Наталія Олексіївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри епідеміології;

- Бобир Віталій Васильович, кандидат медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Автореферат (Опубліковано: 28.12.2016)
Склад
Палій Гордій Кіндратовичзавідувач кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., професор

Заічко Наталія Валентинівназавідувач кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, д.мед.н., доцент

Назарчук Олександр Адамовичасистент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, к.мед.н.

Виноград Наталія Олексіївназавідувач кафедри епідеміології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., професор

Власенко Ірина Георгіївназав. кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., професор

Волощук Наталія Іванівназав.кафедри фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, д.мед.н., професор

Качула Сергій Олександровичдоцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, к.мед.н., доцент

Ковальчук Валентин Петровичпрофесор кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., професор

Кондратюк В’ячеслав Миколайовичначальник відділення реанімації та інтенсивної терапії, Військовий медичний клінічний центр Центрального регіону МО України, спеціальність 03.00.07, к.мед.н.

Луцюк Микола Борисовичпрофесор кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, д.мед.н., професор

Мельник Андрій Володимировичдоцент кафедри біологічної та загальної хімії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, к.мед.н.

Наконечна Оксана Анатоліївназавідувач кафедри біологічної хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.01.32, д.мед.н., професор

Насадюк Христина Мирославівнаасистент кафедри біологічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.32, к.мед.н.

Незгода Ірина Іванівназавідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., професор

Палій Віктор Гордійовичпрофесор кафедри загальної хірургії, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, д.мед.н., доцент

Пентюк Наталія Олександрівнадоцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.32, д.мед.н., доцент

Сорокоумова Людмила Костянтинівнадоцент кафедри мікробіології, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 03.00.07, к.мед.н., доцент

Мхітарян Лаура Сократівназавідувач лабораторії, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.32, д.мед.н., професор

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56, спецради К 05.600.05

e-mail: k.05.600.05@vnmu.edu.ua

тел. (0432) 57 03 79 

Документи

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ