Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Спеціалізована вчена рада Д 05 600 02
Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.02

Згідно наказу МОН України від 29.09.14 (№1081) у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова терміном на 3 роки створено спеціалізовану вчену раду Д 05.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями:

14.03.01– нормальна анатомія

14.03.03 – нормальна фізіологія.


Голова спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз Василь Максимович, ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

д.мед.н., професор Півторак Володимир Ізяславович, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

к.мед.н., старший науковий співробітник Кириченко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

Об'яви
3 травня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.03.2017

Феджага Ігор Павлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Топографічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків після ларингектомії у залежності від соматотипу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Костюк Олександр Григорович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології.

Офіційні опоненти:

- Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 29.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 20.04.2017)
Склад
Мороз Василь Максимовичректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,академік НАМН України, д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Півторак Володимир Ізяславовичпрофесор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Кириченко Інна Михайлівнастарший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,к.мед.н., старший науковий співробітник, спеціальність 14.03.03

Булик Роман Євгеновичпрофесор кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського державного медичного університету МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Власенко Олег Володимировичдоцент кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., доцент, спеціальність 14.03.03

Волков Костянтин Степановичзавідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,д.б.н., професор, спеціальність 14.03.01

Гумінський Юрій Йосиповичзавідувач кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Гунас Ігор Валерійовичвиконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Йолтухівський Михайло Володимировичпрофесор кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Маєвський Олександр Євгенійовичдоцент кафедри гістології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., доцент, спеціальність 14.03.01

Сарафинюк Лариса Анатоліївназавідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ Украї,д.б.н., професор, спеціальність 14.03.03

Фоміна Людмила Василівнапрофесор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Фурман Юрій Миколайовичстарший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України,д.б.н., професор, спеціальність 14.03.03

Ходоровський Георгій Івановичпрофесор кафедри нормальної фізіології імені Я. Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Черкасов Віктор Гавриловичзавідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України,д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Контактна інформація

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

 

Телефон: (0432) 57 02 53

 

Електронна адреса: Д0560002@i.ua, d0560002@vnmu.edu.ua

Документи

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ