Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Спеціалізована вчена рада Д.05.600.01
Загальна інформація

Шановні здобувачі!

Щиро раді вітати Вас на сайті
Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01
при Вінницькому національному медичному університеті ім. Пирогова М.І.
Міністерства охорони здоров'я України

          Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 7 жовтня 2015 року" у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова Міністерства охорони здоров'я України продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.01- акушерство та гінекологія, 14.01.03 – Хірургія, 14.01.09 - дитяча хірургія строком на два роки.

Спеціалізована вчена рада Д 05. 600. 01 з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальностями:

14.01.01 – акушерство та гінекологія (медичні науки)
14.01.03 – хірургія (медичні науки)
14.01.09 – дитяча хірургія (медичні науки)

Голова спеціалізованої вченої ради -  Годлевський Аркадій Іванович, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри хірургії №2, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.03 (хірургія).
Заступник голови спеціалізованої вченої ради - Погорілий Василь Васильович, проректор з лікувальної роботи, завідувач кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.09 (дитяча хірургія).
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Хіміч Сергій Дмитрович, професор кафедри загальної хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.03 (хірургія).

 

Специализированный ученый совет Д 05.600.01 с правом проводить защиты диссертаций на соискание научной степени доктора (кандидата) медицинских наук по специальностям:

14.01.01 – акушерство и  гинекология
14.01.03 – хирургия
14.01.09 – детская  хирургия

Председатель совета - Годлевский Аркадий Иванович, Заслуженый деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии №2.
Заместитель председателя совета - Погорелый Василий Васильевич, проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор.
Учёный секретарь совета - Химич Сергей Дмитриевич, профессор кафедры общей хирургии, доктор медицинских наук, профессор.

 

Specialized Scientific Council D 05.600.01 with the right to carry out defended of the dissertations for attaining the degree of Doctor and Candidate of Sciences in the field of:

14.01.01 – Obstetric and Gynecology
14.01.03 – Surgery(Medical sciences)

14.01.09 – Pediatric surgery

The Chair of the Council – prof. Godlevskiy Arkadiy Ivanovich
The Vice Chair of the Council – prof. Pogoriliy Vasil Vasilovich
Scientific Secretary of the Specialized Scientific Council – prof. Himich Sergiy Dmitrovich

Об'яви
27 червня 2017 року о 12 годині та о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.05.2017

Остап’юк Леся Романівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту пiслядипломної освiти.

Автореферат (Опубліковано: 27.05.2017)

 

Чемерис Олена Адріанівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та лікування порушень формування кульшових суглобів у новонароджених та немовлят»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Кулик Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Левицький Анатолій Феодосійович, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 27.05.2017)
16 травня 2017 року о 12 годині та у о14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 14.04.2017

Кателян Олена Вікторівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості профілактики ускладнень та лікування операційних ран у пацієнтів з ожирінням»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії № 1;

- Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України, головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-кишкового тракту.

Автореферат (Опубліковано: 14.04.2017)
Дисертація (Опубліковано: 25.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 26 .04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 25.04.2017)

 

Ватаманеску Лівій Іванович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Обгрунтування комплексних методів лікування дітей з хронічним колостазом, обумовленого вродженими вадами ободової кишки експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Боднар Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, професор кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 14.04.2017)
Дисертація(Опубліковано: 05.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 05.05.2017)
18 квітня 2017 року о 12 годині та у о14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 15.03.2017

Чорнопищук Роман Миколайович

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Локальна імунокорекція в комплексному лікуванні інфікованих ран експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Трутяк Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри травматології, ортопедії та хірургії надзвичайних станів;

- Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології.

Автореферат (Опубліковано: 15.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 07.04.2017)

 

Стойка Вадим Іванович

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Електрохірургічне лікування кіст печінки (клініко-експериментальне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Петрушенко Вікторія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупи-ка МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії;

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет України, професор кафедри хірургії №1.

Автореферат (Опубліковано: 15.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 07.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 07.04.2017)
21 лютого 2017 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 19.01.2017

Кліманський Руслан Петрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування новонароджених з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту, що асоційовані з персистуючими внутрішньоклітинними збудниками»

14. 01. 09 - дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Веселий Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Слєпов Олексій Костянтинович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», завідувач відділом хірургічної корекції вад розвитку у дітей.

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології;

Автореферат (Опубліковано: 19.01.2017)
Дисертація (Опубліковано: 10.02.2017)
Відгук 1(Опубліковано: 10.02.2017)
Відгук 2(Опубліковано: 10.02.2017)
27 грудня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 25.11.2016

Кучеренко Оксана Миколаївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пpoгнoзувaння аномальниx мaткoвиx кpoвoтeч у дiвчaт пубертатнoгo вiку piзниx соматoтипiв»

14.01.01 – aкушepcтвo тa гiнeкoлoгiя

Науковий консультант:

- Чайка Григорій Васильович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», завідувач кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти.

Автореферат (Опубліковано: 25.11.2016)
Дисертація (Опубліковано: 28.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.12.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 05.12.2016)
22 листопада 2016 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.10.2016

Лук’яненко Дмитро Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Лікування та медична реабілітація дітей, хворих на метаепіфізарний остеомієліт (експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий консультант:

- Дігтяр Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Левицький Анатолій Феодосійович, доктор медичних наук, професор, національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 18.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 11.11.2016)
22 листопада 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 18.10.2016

Надеждін Михайло Веніаминович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика дистреса плода у вагітних з пієлонефритом»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий консультант:

- Гайструк Наталія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри акушерства та гінекології № 2.

Офіційні опоненти:

- Рожковська Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет, кафедра акушерства та гінекології № 1;

- Ліхачов Володимир Костянтинович, доктор медичних наук, професор, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава), завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2.

Автореферат (Опубліковано: 18.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 11.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 11.11.2016)
15 листопада 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 12.10.2016

Сливка Еліна Валеріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий консультант:

- Булавенко Ольга Василівна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Косей Наталія Василівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України;

- Бойчук Алла Володимирівна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти, Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 12.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 04.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 01.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 01.11.2016)
15 листопада 2016 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 12.10.2016

Сасюк Анатолій Іванович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості діагностики та хірургічного лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий консультант:

- Погорілий Василь Васильович, доктор мед. наук, професор, проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова МОЗ України.

Офіційні опоненти:

- Ксьонз Ігор Володимирович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України;

- Левицький Анатолій Феодосійович, заслужений лікар України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Автореферат (Опубліковано: 12.10.2016)
Дисертація (Опубліковано: 02.11.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 02.11.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 02.11.2016)
25 жовтня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 23.09.2016

Гудзь Максим Анатолійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Динаміка імуно-цитокінового профілю в прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту»

14.01.03 - хірургія

Науковий консультант:

- Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії;

- Березницький Яків Соломонович, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Автореферат (Опубліковано: 23.09.2016)
Дисертація (Опубліковано: 06.10.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 13.10.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 13.10.2016)

Аллахвердієв Руслан Сабірович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з дефіцитом маси тіла»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Шелестова Лариса Петрівна, доктор медичних наук, доцент, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, доцент кафедри акушерства та гінекології.

Офіційні опоненти:

- Гайструк Анатолій Никифорович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 2;

- Венцківський Борис Михайлович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1.

Автореферат (Опубліковано: 23.09.2016)
Дисертація (Опубліковано: 13.09.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 12.10.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 12.10.2016)
20 вересня 2016 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та о 14 годині відбудеться нострифікація диплому на здобуття наукового ступеня кандидата медичних
Опубліковано: 10.07.2016

Стойка Василь Васильович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Шляхи підвищення ефективності лікування хворих з відмороженнями (експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Нагайчук Василь Іванович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Олійник Григорій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри комбустіології, реконструктивної та пластичної хірургії;

- Жернов Олександр Андрійович,доктор медичних наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України (м. Київ), старший науковий співробітник кафедри комбустіології та пластичної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 16.08.2016)
Дисертація (Опубліковано: 19.08.2016)
Відгук 1 (Опубліковано: 05.09.2016)
Відгук 2 (Опубліковано: 08.09.2016)

Семеній Інеса Вікторівна

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Клиническое значение комплексной оценки состояния матери и плода при артериальной гипертензии в прогнозировании перинатальных исходов»

14.01.01 - Акушерство и гинекология

Научный руководитель:

- Игнатко Ирина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор.

Официальные
оппоненты:

- Подзолкова Наталья Михайловна, доктор медицинских наук, профессор;

- Шалина Раиса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор.

Автореферат (Опубліковано: 16.08.2016)
Диссертация (Опубліковано: 06.09.2016)
Склад
Годлевський Аркадій ІвановичГолова спеціалізованої вченої ради, професор
заслужений діяч науки та техніки України, спеціальність 14.01.03, хірургія

Погорілий Василь ВасильовичЗаступник голови спеціалізованої вченої ради, проректор з лікувальної роботи, професор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Хіміч Сергій ДмитровичВчений секретар спеціалізованої вченої ради, професор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Петрушенко Вікторія ВікторівнаПроректор з наукової роботи, голова апробаційної ради, професор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Желіба Микола Дмитровичпрофесор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Міщенко Василь Васильовичпрофесор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Полянський Ігор Юлійовичпрофесор
спеціальність 14.01.03. хірургія

Шапринський Володимир Олександровичпрофесор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Булавенко Ольга Василівнапрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Гайструк Анатолій Никифоровичпрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Мазорчук Борис Федоровичпрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Процепко Олександр Олексійовичпрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Міщенко Валентина Павлівнапрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Ліхачов Володимир Костянтиновичпрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Кукуруза Юрій Петровичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Фомін Олександр Олександровичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Каніковський Олег Євгенійовичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Слепов Олексій Костянтиновичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Суходоля Анатолій Івановичпрофесор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Трутяк Ігор Романовичпрофесор
спеціальність 14.01.03, хірургія

Чайка Григорій Васильовичпрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Косей Наталія Василівнапрофесор
спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Наконечний Андрій Йосиповичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Ксьонз Ігор Володимировичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Конопліцький Віктор Сергійовичпрофесор
спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел.: (0432) 57-03-60; факс: (0432) 35-05-63,(0432) 67-02-03

mail: S-khimich@rambler.ru 

 

З питань, щодо подання дисертаційних робіт,

звертатися до вченого секретаря ради:

 

проф., д.мед.н. Хіміч Сергій Дмитрович,

тел. моб.:067 96 233 39

 

 

Графік роботи: щоденно, крім вихідних з 9.00 до 18.00.

 

 

Документи
Правила присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань в Україні
342.32 kb 22.12.2014
Звіт про роботу спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій
4.30 Mb 23.12.2014
Відомості про співавторів
15.40 kb 22.12.2014
Інформаційний пакет документів
12.68 kb 22.12.2014
Перелік документів атестаційної справи, які подаються до МОН України
17.79 kb 22.12.2014
Перелік документів, що подає здобувач до спеціалізованої вченої ради
18.98 kb 22.12.2014

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ