Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • UA
 • EN
 • RU

Патентний відділ

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 32-58-29

Штат патентної служби:

Керівник відділу:
старший інженер Нетребчук Лілія Степанівна

заступник керівника відділу:
інженер Прус Галина Петрівна

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

 • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини та фармації;
 • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних державах;
 • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;
 • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах, а також контроль за їх подальшим просуванням;
 • організація роботи з перевірки патентної “чистоти” об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищому медичному навчальному закладі;
 • здійснення звітності у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
 • проведення відповідної роботи з розвитку творчої активності винахідників та раціоналізаторів університету.

 

Нормативно-правова база:

 • Положення про підрозділ патентно-ліцензійної роботи, що затверджений Міністерством охорони здоров’я України, 1992 р.;
 • Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ;
 • Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 7.06.2000 р. № 1771-ІІІ;
 • Методичні рекомендації Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України від 7.03.2006 р. “Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини”;
 • Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших відомств;
 • Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Інформація
про патентно-ліцензійну діяльність
Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2015 рік

№ з/п

Перелік поданих заявок на об’єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності (назва, вид, № документу, держава патентування, винахідники, патентовласники)

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об’єкти авторського права (назва, № свідоцтва) автори

Відомості про передачу права та ліцензійний договір (№ охоронного документу, назва, № договору, дата укладання ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі якої створено вказаний об’єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

Науково-дослідні роботи, що фінансуються МОЗ України з державного бюджету

1.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08521, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Пат. № 99811 Бюл. №12 від 25.06.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

«Вивчити роль молекулярно-генетичних, метаболічних, гемокоагуляційних та імунозапальних чинників у формуванні порушень репаративного остеогенезу та розробити рекомендації з його оптимізації» (2010-1012 рр.).

2.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08522, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95938, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

3.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08523, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95939, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

4.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08524, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95940, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

5.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08525, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95941, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

6.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08526, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95942, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

7.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08527, 28.07.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95943, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

8.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08792, 04.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95971, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

9.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08793, 04.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95972, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

10.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08794, 04.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95973, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

11.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08818, 04.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95978, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

12.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08923, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96501, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

13.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08926, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95987, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

14.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08927, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95988, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

15.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08928, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95989, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

16

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08929, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95990, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

17.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08930, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95991, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

18.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 08931, 07.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 95992, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

19.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09024, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96011, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

20.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09025, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96269, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

21.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09026, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96012, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

22.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09027, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96013, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

23.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09028, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96014, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

24.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09029, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96015, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

25.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09030, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96016, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

26.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09031, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96017, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

27.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09032, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96515, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

28.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09045, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96019, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

29.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09046, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96020, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

30.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09047, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96021, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

31.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09048, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96022, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

32.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09049, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96023, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

33.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09050, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96024, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

34.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09051, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96025, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

35.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09052, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96026, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

36.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09053, 11.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96027, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

37.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09139, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96040, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

38.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09140, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96041, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

39.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09141, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96042, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

40.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09142, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96043, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

41.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09143, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96044, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

42.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09144, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96045, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

43.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09145, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96046, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

44.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09146, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96047, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

45.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09147, 14.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96048, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

46.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09208, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96280, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

47.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09209, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96281, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

48.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09210, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96282, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

49.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09211, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96283, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

50.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09212, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96284, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

51.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09213, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96056, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

52.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09214, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96522, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

53.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09215, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96523, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

54.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09216, 18.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96057, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

55.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09250, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96287, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

56.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09251, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96288, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

57.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09252, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96534, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

58.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09253, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96535, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

59.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09254, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96536, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

60.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09255, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96537, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

61.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09256, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96060, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

62.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09257, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96061, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

63.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09258, 19.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96062, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

64.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09321, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96067, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

65.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09322, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96295, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

66.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09323, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96068, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

67.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09324, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96069, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

68.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09325, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96070, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

69.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09326, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96071, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

70.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09327, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96072, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

71.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09328, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96073, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

72.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09329, 21.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96074, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

73.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09363, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96549, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

74.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09364, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96550, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

75.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09365, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96551, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

76.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09366, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96552, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

77.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09367, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96553, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

78.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09368, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96906, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

79.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09369, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96554, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

80.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09370, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96555, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

81.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09371, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96556, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

82.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09372, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96557, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

83.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09373, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96558, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

84.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09374, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96559, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

85.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09375, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96560, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

86.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09376, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96561, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

87.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09377, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96562, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

88.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09378, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96563, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

89.

 

 

 

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09379, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96564, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

90.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09380, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96907, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

91.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09381, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96297, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

92.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09382, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96298, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

93.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09383, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96299, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

94.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09384, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96565, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

95.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09385, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96566, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

96.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09386, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96300, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

97.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09387, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96567, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

98.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09388, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96076, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

99.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09389, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96077, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

100.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09422, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96081, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

101.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09423, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96082, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

102.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09424, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96083, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

103.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09425, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96084, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

104.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09426, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96085, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

105.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09427, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96086, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

106.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09428, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96087, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

107.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09429, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96088, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

108.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09430, 26.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96089, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

109.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09510, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96098, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

110.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09511, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96306, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

111.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09512, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96587, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

112.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09513, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96918, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

113.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09514, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96099, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

114.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09515, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96588, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

115.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09516, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96100, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

116.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09517, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96101, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

117.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09518, 29.08.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96307, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

118.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09552, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96590, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

119.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09553, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96591, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

120.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09554, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96592, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

121.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09555, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96593, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

122.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09556, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96594, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

123.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09557, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96595, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

124.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09558, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96596, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

125.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09559, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96597, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

126.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09560, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96598, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

127.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09588, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96601, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

128.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09589, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96602, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

129.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09590, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96105, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

130.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09591, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96603, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

131.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09592, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96604, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

132.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09593, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96605, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

133.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09594, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96106, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

134.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09595, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96107, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

135.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09596, 01.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96108, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

136.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09710, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96623, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

137.

 

 

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09711, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96110, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

138.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09712, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96926, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

139.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09713, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96624, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

140.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09714, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96111, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

141.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09715, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96625, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

142.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09716, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96626, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

143.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09717, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96627, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

144.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09718, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96112, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

145.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09719, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96113, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

146.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09720, 04.09.14
Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель
№ 96114, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

147.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09721, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96115, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

148.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09722, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96116, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

149.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09723, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96117, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

150.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09725, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96119, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

151.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09727, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96121, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

152.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09728, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96122, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

153.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09729, 04.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96123, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

154.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09766, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96930, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

155.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09769, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96630, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

156.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09771, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96631, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

157.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09773, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96125, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

158.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09775, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96931, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

159.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09777, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96632, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

160.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09778, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96633, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

161.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09780, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96634, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

162.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09783, 05.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96635, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

163.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09810, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук  С.В.

Патент на корисну модель
№ 96636, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

164.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09811, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96637, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

165.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09812, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96638, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

166.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09813, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96639, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

167.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09814, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96640, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

168.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09815, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96641, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

169.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09816, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96642, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

170.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09817, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96643, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

171.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09818, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96644, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

172.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09845, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96649, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

173.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09855, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96126, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

174.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09856, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96127, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

175.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09857, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96128, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

176.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09860, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96934, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

177.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09862, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96652, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

178.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09863, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96935, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

179.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09864, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96653, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

180.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09865, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96654, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

181.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09867, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96129, Україна.
Бюлетень №1, 12.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

182.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09875, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96317, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

183.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09877, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96318, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

184.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09878, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96319, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

185.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09879, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96320, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

186.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09881, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96321, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

187.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09882, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96322, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

188.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09883, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96323, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

189.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09884, 08.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96324, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

190.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09987, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96666, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

191.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09988, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96667, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

192.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09989, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96668, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

193.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09991, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96942, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

194.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09992, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96943, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

195.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09993, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96670, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

196.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09994, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96332, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

197.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09995, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96333, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

198.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 09996, 11.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96334, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

199.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10034, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96947, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

200.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10035, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96948, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

201.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10037, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96673, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

202.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10038, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96674, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

203.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10039, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96336, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

204.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10041, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96337, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

205.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10042, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96338, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

206.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10043, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96675, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

207.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10045, 12.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96339, Україна.
Бюлетень №2, 26.01.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

208.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10052, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96677, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

209.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10053, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96678, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

210.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10054, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96679, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

211.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10055, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96680, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

212.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10056, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96681, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

213.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10057, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96682, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

214.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10058, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96683, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

215.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10059, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96684, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

216.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10060, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96685, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

217.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10073, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96686, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

218.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10074, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96954, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

219.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10075, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96955, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

220.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10076, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96687, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

221.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10077, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96956, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

222.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10078, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96957, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

223.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10079, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96958, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

224.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10080, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96959, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

225.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10081, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96960, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

226.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10109, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96961, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

227.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10110, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96962, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

228.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10111, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96963, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

229.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10112, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96688, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

230.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10113, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96689, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

231.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10114, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96690, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

232.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10115, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96691, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

233.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10116, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96692, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

234.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10117, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96693, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

235.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10137, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96964, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

236.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10138, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96965, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

237.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10139, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96966, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

238.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10140, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96967, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

239.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10141, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96968, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

240.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10142, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96694, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

241.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10143, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96695, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

242.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10144, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96696, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

243.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10145, 15.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96697, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

244.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10323, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96719, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

245.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10324, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96975, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

246.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10325, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96976, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

247.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10326, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96720, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

248.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10327, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96977, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

249.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10328, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97817, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

250.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10329, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96978, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

251.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10330, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96979, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

252.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10331, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96980, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

253.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10340, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96981, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

254.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10341, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96982, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

255.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10342, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96983, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

256.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10343, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96984, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

257.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10344, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96985, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

258.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10345, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96721, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

259.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10346, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96722, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

260.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10347, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96723, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

261.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10348, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96724, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

262.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10349, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96725, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

263.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10350, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96726, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

264.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10351, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96986, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

265.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10352, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96987, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

266.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10353, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96988, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

267.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10354, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96989, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

268.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10355, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96990, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

269.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10356, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96991, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

270.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10357, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96992, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

271.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10375, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96729, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

272.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10376, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96730, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

273.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10377, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96731, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

274.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10378, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96732, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

275.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10379, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96733, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

276.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10381, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96734, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

277.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10382, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96735, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

278.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10383, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96999, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

279.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10384, 22.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96736, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

280.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10495, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97021, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

281.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10496, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97022, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

282.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10497, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97023, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

283.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10498, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97024, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

284.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10499, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97025, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

285.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10500, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97026, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

286.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10501, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97027, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ. 

 

 

 

 

287.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10502, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97028, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

288.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10503, 25.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97029, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

289.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10561, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97032, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

290.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10562, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97033, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

291.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10563, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97832, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

292.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10564, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96755, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

293.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10565, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97833, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

294.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10566, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97034, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

295.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10567, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96756, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

296.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10569, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97834, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

297.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10570, 26.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97835, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

298.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10649, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96760, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

299.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10650, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96761, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

300.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10651, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97041, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

301.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10652, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96762, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

302.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10653, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96763, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

303.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10654, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96764, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

304.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10655, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97042, Україна.
Бюлетень №4, 25.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

305.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10656, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96765, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

306.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10657, 29.09.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 96766, Україна.
Бюлетень №3, 10.02.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

307.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10773, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97858, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

308.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10774, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97859, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

309.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10775, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97860, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

310.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10776, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97861, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

311.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10777, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97862, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

312.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10778, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97863, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

313.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10779, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97864, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

314.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10780, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97865, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

315.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2014 10781, 02.10.14
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 97866, Україна.
Бюлетень №7, 10.04.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

316.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00202, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100351, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

317.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00203, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100352, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

318.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00204, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100353, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

319.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00205, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100354, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

320.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00206, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100355, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

321.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00207, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100356, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

322.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00208, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100357, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

323.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00209, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100358, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

324.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00211, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100359, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

325.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00212, 08.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100360, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

326.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00374, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100369, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

327.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00375, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100370, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

328.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00377, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100371, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

329.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00378, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100372, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

330.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00379, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100373, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

331.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00380, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100374, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

332.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00381, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100375, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

333.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00382, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100376, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

334.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00383, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100377, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

335.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00384, 19.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100378, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

336.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00608, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100389, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

337.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00609, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100390, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

338.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00610, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100391, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

339.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00611, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100392, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

340.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00612 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100393, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

341.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00613, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100394, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

342.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00614, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100395, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

343.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00616, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100396, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

344.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00617, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100397, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

345.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.
Україна. u2015 00618, 26.01.15
Шевчук В.І., Шевчук С.В.

Патент на корисну модель
№ 100398, Україна.
Бюлетень №14, 27.07.15.
НДІ РІ ВНМУ.

 

 

 

 

346.

Спосіб визначення трансверзальних та сагітальних характеристик зубної дуги в залежності від особливостей одонтометричних показників хлопчиків і дівчаток з різними типами обличчя.
З. № 201501152 від 12.02.15 р.
Глушак А.А.

Пат. № 98619 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму. 2015 – 2017 рр.
доц. Прокопенко С.В.

347.

Спосіб визначення комп’ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіано-сагітальному зрізі у юнаків і дівчат різних соматотипів.
З. № 201501151 від 12.02.15 р.
Гунас І.В., Пінчук С.В.

Пат. № 98618 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму. 2015 – 2017 рр.
доц. Прокопенко С.В.

348.

Комп’ютерна програма для визначення томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіано-сагітальному зрізі.
Пінчук С.В., Костенко М.П.

Св. № 61363 від 20.08.15 р.

 

Авторське право

 

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму. 2015 – 2017 рр.
доц. Прокопенко С.В.

349.

Комп’ютерна програма для визначення індивідуальних нормативних метричних трансверзальних та сагітальних характеристик зубної дуги.
Мунтян Л.М.

Св. № 60069 від 08.06.15 р.

 

Авторське право

 

Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституціональних особливостей організму. 2015 – 2017 рр.
доц. Прокопенко С.В.

Науково-дослідні роботи, що не мають бюджетного фінансування

350.

Спосіб лікування патогенно індукованого апоптозу гепатоцитів при алкогольних ушкодженнях печінки.  
З. № 20141456 від 29.12.14 р.
Рикало Н.А., Яровенко Л.О.

Пат. № 99811 Бюл. №12 від 25.06.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Вікові особливості патогенезу захворювань внутрішніх органів. Патогенетичні підходи до лікування. 2012 – 2016 рр.
д.мед.н., доц. Рикало Н.А.

351.

Спосіб визначення розмірів півкуль головного мозку у плода людини.
з. № 201412091 від 10.11.14 р.
Школьніков В.С., Стельмащук П.О.

Пат. № 98355 Бюл. №8 від 27.04.15 р.  п/в ВНМУ

 

 

 

Встановлення закономірностей органо- та гістогенезу і топографії внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, а також структур ЦНС плодів людини.
2013-2017 рр.
проф. Гумінський Ю.Й.

352.

Спосіб визначення відносної кількості тимоцитів в корі тимусу статевонезрілих щурів.
З. № 201502824 від 27.03.15 р.
Гумінський Ю.Й., Рикало Н.А., Гумінська О.Ю.

Пат. № 100926 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Встановлення закономірностей органо- та гістогенезу і топографії внутрішніх органів грудної, черевної порожнин, а також структур ЦНС плодів людини.
2013-2017 рр.
проф. Гумінський Ю.Й.

353.

Спосіб оперативного лікування овариковарикоцеле.
З. № 201403252 від 31.03.14 р.
Григоренко А.М., Жук С.І., Чечуга С.І.

Пат. на винахід № 108447
Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Встановлення факторів ризику, діагностичних критеріїв, особливостей клінічного перебігу, профілактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп.
2015-2019 рр.
проф. Булавенко О.В.

354.

Спосіб ушивання кукси піхви після видалення матки з приводу доброякісних захворювань з одномоментною перитонізацією малого таза.
з. № 201312389 від 22.10.13 р.
Шамрай В.А., Місюрко О.І.

Пат. на винахід № 108790
Бюл. №11 від 10.06.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Дослідження ролі генетичних факторів в розвитку пухлиних процесів у населення Вінницької області.
2010-2017 рр.
Костюк О.Г.

355.

Спосіб діагностики стану кісткового метаболізму у дітей першого року життя при Д-вітамін-дефіцитному рахіті на тлі ожиріння.
З. № 201405281 від 19.05.14 р.
Токарчук Н.І., Пугач М.М.

Пат. № 96377 Бюл. №3 від 10.02.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.
2015-2020 рр.
Яблонь О.С.

356.

Спосіб визначення порушення систолічної функції правого шлуночка у дітей шкільного віку з неконтрольованою бронхіальною астмою.
З. № 201411247 від 15.10.14 р.
Яблонь О.С., Герасимова О.В.

Пат. № 97402 Бюл. №5 від 10.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.
2015-2020 рр.
Яблонь О.С.

357.

Спосіб метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини.
З. № 201411246 від 15.10.14 р.
Каблукова О.К., Герасимова О.В.

Пат. № 97401 Бюл. №5 від 10.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.
2015-2020 рр.
Яблонь О.С.

358.

Спосіб визначення ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму.
З. № 201500637 від 27.01.15 р.
Дудник В.М., Хромих К.В.

Пат. № 100713 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу.
2014-2018 рр.
доц. Дудник В.М.

359.

Спосіб діагностики активності запального процесу при пієлонефриті у дітей раннього віку.
З. № 201501883 від 03.03.15 р.
Токарчук Н.І., Одарчук І.В.

Пат. № 100826 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей.
2015-2020 рр.
Яблонь О.С.

360.

Спосіб лікування неспроможності постепізіотомних ран.
З. № 201412552 від 21.11. 14 р.
Гайструк Н.А., Василькова А.А.

Пат. № 98445 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Встановлення факторів ризику, діагностичних критеріїв,особливостей клінічного перебігу, профілактики та прогнозу-вання акушерсько-гінекологічної та онко-гінекологічної патології у жінок різних вікових груп.
2015-2019 рр.проф. Булавенко О.В.

361.

Малоінвазивний спосіб передньої торакопластики.
З. № 201506785 від 09.07.15 р.
Погорілий В.В., Лойко Є.Є., Кукуруза Ю.П.

Пат. на винахід
№102439 Бюл. №20 від 26.10.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Інноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.
2013-2017 рр.
проф. Погорілий В.В.

362.

Пристрій для хірургічної корекції кілеподібної деформації грудної клітки. З. № 201506786 від 09.07.15 р.
Лойко Є.Є., Погорілий В.В.

Пат. на винахід
№ 102490  Бюл. №20 від 26.10.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Інноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.
2013-2017 рр.
проф. Погорілий В.В.

363.

Спосіб лікування негоспітальної пневмонії.
З. № 201501881 від 03.03.15 р.
Мостовий Ю.М., Вільцанюк О.О.

Пат. № 100824 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Особливості перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокрин-ної систем з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя.
2011-2015 рр.
проф. Мостовий Ю.М.

364.

Спосіб лікування важких негоспітальних пневмоній.
З. № 201502814 від 03.03.15 р.
Мостовий Ю.М., Вільцанюк О.О.

Пат. № 100825 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Особливості перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя.
2011-2015 рр.
проф. Мостовий Ю.М.

365.

Пристрій для керування шприцом.
З. № 201410751 від 02.10.14 р.
Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І., Радьога Я.В.

Пат. № 97617 Бюл. №6 від 25.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

366.

Спосіб ультразвукової навігації при видаленні вогнепальних осколків з м’яких тканин.
З. № 201500098 від 06.01.15 р.
Салюк О.В., Дехтяр О.М., Верба А.В., Петрушенко В.В.

Пат. № 99591 Бюл. № 11 від 10.06. 15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

367.

Спосіб лікування стравохідно-шлункового, розривно-геморагічного синдрому.
З. № 201500097 від 06.01.15 р.
Шапринський В.О., Дзьоба А.І.

Пат. № 100088 Бюл. №13 від 10.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

368.

Дистальний ковпачок для ендоскопа.
З. № 201404830 від 06.05.14 р.
Петрушенко В.В., Гребенюк Д.І.

Пат. на винахід № 109082
Бюл. №13 від 10.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

369.

Спосіб лікування гнійних ран.
З. № 201502814 від 27.03.15 р.
Шапринський В.О., Кривецький В.Ф., Сливка В.П., Шапринський Є.В.

Пат. № 100923 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

370.

Спосіб визначення обсягу мініінвазивного оперативного втручання при варикозній хворобі нижніх кінцівок в стадії С4 – С6 за СЕАП із ураженням сафенних вен.
З. № 201507117 від 16.07.15 р.
Татарін А.Є., Петрушенко В.В.

Пат. №102115 Бюл.№19 від 12.10.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

371.

Спосіб корекції порушень ритму серця у хворих з гострим коронарним синдромом з використанням немедикаментозного методу лікування.
З. № 201411816 від 31.10.14 р.
Денесюк О.В., Денесюк В.І., Мостовий Ю.М.

Пат. № 97455 Бюл. №5 від 10.03. 15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

372.

Спосіб прогнозування аритмій серця при стабільній і нестабільній стенокардії за даними розвитку діастолічної дисфункції лівого шлуночка.
З. № 201411815 від 31.10.14 р.
Денесюк О.В., Денесюк В.І., Шушковська Ю.Ю.

Пат. № 97454 Бюл. №5 від 10.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

373.

Спосіб прогнозування аритмій серця при стабільній і нестабільній стенокардії у залежності від ступеня систолічної серцевої недостатності лівого шлуночка.
З. № 201411813 від 31.10.14 р.
Денесюк О.В., Денесюк В.І., Шушковська Ю.Ю.

Пат. № 98303 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

374.

Спосіб прогнозування аритмій серця при стабільній і нестабільній стенокардії у залежності від ступеня гіпертрофії лівого шлуночка.
З. № 201411814 від 31.10.14 р.
Денесюк О.В., Денесюк В.І., Шушковська Ю.Ю.

Пат. № 98304 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

375.

Спосіб купування больового синдрому та зниження тиску при гострому коронарному синдромі з коморбідною артеріальною гіпертензією перед проведенням коронарографії та стенування коронарних артерій.
З. № 201411817 від 31.10.14 р.
Денесюк О.В., Денесюк В.І.

Пат. № 98305 Бюл. №8 від 27.04. 15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

376.

Спосіб диференційованого комбінованого антигіпертензивного лікування хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з гіпертензивним серцем з добовим профілем артеріального тиску Діррег та NoN – Діррег.
З. № 201412089 від 10.11.14 р.
Денесюк В.І., Нюшко Т.Ю., Пентюк Л.О.

Пат. № 100030 Бюл. №13 від 10.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Патогенетичні паралелі між нейрогуморальними, метаболічними й структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції.
2015-2019 рр.
проф. Денесюк В.І.

377.

Спосіб блокади місця поділу сідничного нерва підколінним доступом.
З. № 201405028 від 12.05.14 р.
Гомон М.Л., Вигонюк А.В.

Пат. на винахід № 109222 Бюл. №14 від 27.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка і удосконалення новітніх технологій в хірургічному лікуванні та профілактиці післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнин.
2014-2018 рр.
проф. Шапринський В.О.

378.

Спосіб профілактики, лікування інфекційних ускладнень мікрохірургічних втручань та проникаючих поранень органу зору.
З. № 201503213 від 06.04.15 р.
Палій Г.К., Назарчук О.А., Палій Д.В., Салдан Ю.Й.

Пат. № 101463 Бюл. №17 від 10.09.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Експериментальне, клінічне дослідження багатовекторності властивостей антимікробних засобів з використанням IX спрямованого транспортування.
2011-2015 рр.
проф. Палій Г.К.

379.

Застосування бурштинової кислоти для посилення протигіпоксичного ефекту тіотриазоліну і кварцетину.
З. № 201408144 від 18.07.14 р.
Степанюк Г.І., Денисюк О.М.

Пат. № 97245 Бюл. №5 від 10.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

380.

Застосування ізоосмолярного 0,9% розчину №аСІ як засобу для покращення перфузії головного мозку при ішемії.
З. № 201412549 від 21.11.14 р.
Семененко А.І., Кондрацький Б.О.

Пат. № 98442 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

381.

Застосування колоїдно-ізоосмолярного розчину волювен як засобу для покращення перфузії головного мозку при ішемії.
З. № 201412550 від 21.11.14 р.
Семененко А.І., Кондрацький Б.О.

Пат. № 98443 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

382.

Застосування колоїдно-гіперосмолярного розчину НАЕS – LX – 5% як засобу для покращення перфузії головного мозку при ішемії.
З. № 201412551 від 21.11.14 р.
Семененко А.І., Кондрацький Б.О.

Пат. № 98444 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

383.

Застосування натрієвої солі гідрогенсульфіду для потенціювання аналгетичного ефекту нестероїдних протизапальних засобів.
З. № 201414057 від 29.12.14 р.
Волощук Н.І., Таран І.В.

Пат. № 100326 Бюл. №14 від 27.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

384.

Застосування натрієвої солі гідроген сульфіду для потенціювання антифлогогенної активності нестероїдних протизапальних препаратів.
З. № 201414058 від 20.12.14 р.
Волощук Н.І., Таран І.В.

Пат. № 100342 Бюл. №14 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

385.

Застосування натрієвої солі гідроген сульфіду як засобу для зменшення гастротоксичності нестероїдних протизапальних засобів.
З. № 201500096 від 06.01.15 р.
Волощук Н.І., Таран І.В.

Пат. № 100342 Бюл. №14 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Пошук та розробка нових шляхів оптимізації фармакологічних ефектів нестероїдних протизапальних засобів.
2011-2015 рр.
проф. Степанюк Г.І.

386.

Спосіб моделювання гнійної рани м’яких тканин.
З. № 201406712 від 16.06.14 р.
Желіба М.Д., Бурковський М.І.

Пат. на винахід № 108718 Бюл. №10 від 25.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація профілактики та комплексного лікування післяопераційних гнійних ускладнень та гнійно-запальних захворювань із застосуванням нанотехнологій.
2011-2015 рр.
проф. Желіба М.Д.

387.

Спосіб місцевого лікування гнійних ран.
З. № 201503799 від 22.04.15 р.
Бурковський М.І., Чорнопищук Р.М., Желіба М.Д.

Пат. на винахід № 109391 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Оптимізація профілактики та комплексного лікування післяопераційних гнійних ускладнень та гнійно-запальних захворювань із застосуванням нанотехнологій.
2011-2015 рр.
проф. Желіба М.Д.

388.

Зонд для радіочастотної термоабляції.
З. № 201411195 від 14.10.14 р.
Суходоля А.І., Керничний В.В.

Пат. № 97887 Бюл. №7 від 10.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Профілактика транслокації мікроорганізмів та їх корекція при невідкладних станах – проривній виразці, защемленій килі, порушенні мезентеріальної прохідності з інфарктом кишечника, ускладнених перитонітом та кишковою непрохідністю.
2004-2015 рр.
проф. Суходоля А.І.

389.

Інструмент для зняття шкірних скобок.
З. № 201411196 від 14.10.14 р.
Керничний В.В.

Пат. № 97888 Бюл. №7 від 10.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Профілактика транслокації мікроорганізмів та їх корекція при невідкладних станах – проривній виразці, защемленій килі, порушенні мезентеріальної прохідності з інфарктом кишечника, ускладнених перитонітом та кишковою непрохідністю.
2004-2015 рр.
проф. Суходоля А.І.

390.

Спосіб інтраопераційної, пункційної панкреатовірсунго-графії.
З. № 201502827 від 27.05.15 р.
Суходоля С.А., Петрушенко В.В., Суходоля А.І.

Пат. № 101656 Бюл. №18 від 25.09.15р. п/в ВНМУ

 

 

 

Профілактика транслокації мікроорганізмів та їх корекція при невідкладних станах – проривній виразці, защемленій килі, порушенні мезентеріальної прохідності з інфарктом кишечника, ускладнених перитонітом та кишковою непрохідністю.
2004-2015 рр.
проф. Суходоля А.І.

391.

Спосіб формування первинного анастомозу при наднизькій внутрішньоочеревинній резекції прямої кишки за допомогою циркулярного зшиваючого апарату.
З. № 201504615 від 13.05.15 р.
Керничний В.В., Балицький В.В., Янчук М.А.

Пат. № 102870 Бюл. №22 від 25.11.15р. п/в ВНМУ

 

 

 

Профілактика транслокації мікроорганізмів та їх корекція при невідкладних станах – проривній виразці, защемленій килі, порушенні мезентеріальної прохідності з інфарктом кишечника, ускладнених перитонітом та кишковою непрохідністю.
2004-2015 рр.
проф. Суходоля А.І.

392.

Спосіб визначення щільності кісткової тканини нижньої щелепи за допомогою спеціального програмного забезпечення.
З. № 201412086 від 10.11.14 р.
Кулицька О.В., Крижановський Є.М.

Пат. № 99176 Бюл. №10 від 25.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.
2014-2018 рр.
проф. Шувалов С.М.

393.

Спосіб хірургічного лікування поєднаних переломів медіального краю орбіти та передньої стінки лобної пазухи зі зміщенням.
З. № 201414055 від 29.12.14 р.
Поліщук С.С., Шувалов С.М.

Пат. № 100325 Бюл. №14 від 27.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.
2014-2018 рр.
проф. Шувалов С.М.

394.

Спосіб визначення проекції нижньоальвеолярного нерва на зовнішній поверхні нижньої щелепи.
З. № 201502112 від 10.03.15 р.
Поліщук С.С., Шувалов С.М.

Пат. № 100853 Бюл. №15 від 10.08.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.
2014-2018 рр.
проф. Шувалов С.М.

395.

Спосіб профілактики альвеоліту щелеп.
З. № 201502111 від 10.03.15 р.
Кобяков О.В., Шувалов С.М.

Пат. № 101371 Бюл. №17 від 10.09.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.
2014-2018 рр.
проф. Шувалов С.М.

396.

Спосіб видалення кист протоки різцевого каналу з пластичним зміщенням післяопераційного дефекту.
З. № 201503966 від 24.04.15 р.
Шувалов С.М., Попик Г.І.

Пат. № 102592 Бюл. №21  від 10.11.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка методів комплексного лікування хворих з патологічними процесами щелепно-лицевої ділянки різної етіології з урахуванням індивідуальних особливостей.
2014-2018 рр.
проф. Шувалов С.М.

397.

Апарат для профілактики ускладнень ортопедичного лікування хворих на бруксизм.
З. № 201402730 від 18.03.14 р.
Петренко О.Л., Мунтян Л.М.

Пат. № 96811 Бюл. №4  від 25.02.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Клініко-експериментальне обґрунтування сучасних медичних технологій для діагностики, комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.
2014-2018 рр.
доц. Мунтян Л.М.

398.

Спосіб диференційованої діагностики клініко-морфологічних форм гострого панкреатиту біліарної етіології.
З. № 201411198 від 14.10.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Томашевський Я.В.

Пат. № 97889 Бюл. №7 від 10.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

399.

Спосіб визначення ступеня тяжкості поєднаної абдомінальної травми.
З. № 201411199 від 14.10.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Клімас А.С.

Пат. № 97890 Бюл. №7 від 10.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

400.

Спосіб реєстрації важкості печінкової дисфункції у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями.
З. № 201411822 від 31.10.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Гудзь М.А.

Пат. № 97938 Бюл. №7 від 10.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

401.

Спосіб визначення групи ризику виникнення післяопераційних септичних ускладнень у хворих з ургентною абдомінальною патологією.
З. № 201412525 від 21.11.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Гудзь М.А.

Пат. № 98855 Бюл. №9 від 12.05. 15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

402.

Спосіб попередження транзиторної біліарної гіпертензії після хірургічних маніпуляцій на позапечінкових протоках.
З. № 201412553 від 21.11.14. р.
Годлевський А.І., Саволюк С.І., Фуніков А.В.

Пат. № 98446 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

403.

Спосіб визначення груп ризику виникнення запальних біліарних ускладнень та біліарного сепсису у хворих з непухлинними обтураційними жовтяницями.
З. № 201412526 від 21.11.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Жмур А.А.

Пат. № 98856 Бюл. №9 від 12.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

404.

Спосіб періопераційної оцінки ступеня та стадії печінкової недостатності у хворих із доброякісною патологією гепатопанкреатобіліарної зони.
З. № 201412528 від 21.11.14 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Томашевський Я.В.

Пат. № 98858 Бюл. №9 від 12.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

405.

Пристрій для дренування черевної порожнини при розповсюдженому гнійному перитоніті.
З. № 201500782 від 02.02.15 р.
Годлевський А.І., Саволюк С.І., Ярмак О.А.

Пат. № 100410 Бюл. №14 від 27.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

406.

Спосіб хімічної ваготомії.
З. № 201500784 від 02.02.15 р.
Саволюк С.І., Годлевський А.І., Вовчук І.М.

Пат. № 100411 Бюл. №14 від 27.07.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

407.

Спосіб декомпресії жовчних протоків.
З. № 201504443 від 06.05.15 р.
Годлевський А.І., Фуніков А.В.

 

Пат. № 102384 Бюл. №20 від 26.10.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка комплексних лікувальних програм та вдосконалення методів профілактики ускладненого перебігу ургентної патології органів гепатопанкреатобіліарної зони.
2011-2015 рр.
проф. Годлевський А.І.

408.

Спосіб патоморфологічної тяжкості іхтіозу.
З. № 201412090 від 10.11.14 р.
Дмитренко С.В., Вернигородський С.В.

Пат. на винахід
№ 98354 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка лікувально-профілактичних та лікувально-діагностичних і реабілітаційних програм при важких хронічних дерматозах та захворюваннях, що передаються статевим шляхом з метою підвищення якості життя пацієнтів.
2013-2017 рр.
доц. Бондар С.А.

409.

Спосіб лікування госпітальної пневмонії на тлі травматичних та судинних захворювань центральної нервової системи.
З. № 201412087 від 10.11.14 р.
Ільченко А.Б., Яковлєва О.О.

Пат. № 98813 Бюл. №9 від 12.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів у фармакотерапії коморбідних патологічних станів.
2014-2018 рр.
проф. Яковлєва О.О.

410.

Спосіб лікування та профілактики неспроможності кишкових швів.
З. № 201404664 від 30.04.14 р.
Костюк Г.Я., Костюк О.Г., Дусик А.В.

Патент на винахід № 109969 Бюл. №20 від 26.10.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Структурні зміни в органах травної та сечостатевої системи після проведення оперативних втручань.
2014-2018 рр.
проф. Костюк Г.Я.

411.

Спосіб лікування хворих на рак шийки матки П і Ш стадій.
З. № 201411821 від 31.10.14 р.
Яремчук М.М., Каюк В.Г.

Пат. № 97456 Бюл. №5 від 10.03.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Дослідження репродуктивного потенціалу та вирішення проблем збереження здоров’я жінок.
2012-2016 рр.
проф. Мазорчук Б.Ф.

412.

Спосіб корекції клімактеричних порушень у жінок перименопаузального та постменопаузального віку.
З. № 201412989 від 04.12.14 р.
Горбатюк О.Г., Шатковська А.С., Григоренко А.П.

Пат. № 98498 Бюл. №8 від 27.04.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Дослідження репродуктивного потенціалу та вирішення проблем збереження здоров’я жінок.
2012-2016 рр.
проф. Мазорчук Б.Ф.

413.

Спосіб прогнозування темпу прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С.
З. № 201503954 від 24.04.15 р.
Мороз Л.В., Яцик І.В., Очередько О.М.

Пат. № 103143 Бюл. №23 від 10.12.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Особливості перебігу вірусних та бактеріальних інфекцій в залежності від генетичних, морфологічних та метаболічних факторів.
2014-2018 рр.
проф. Мороз Л.В.

414.

У-подібний дренаж.
З. № 201314365 від 09.12.13 р.
Каніковський О.Є., Карий Я.В., Бондарчук О.І.

Пат. № 101302 Бюл. №17 від 10.09.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка та обґрунтування методів корекції панкреативної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.
2014-2018 рр.
проф. Каніковський О.Є.

415.

Спосіб лікування травматичних та донорських ран у хворих з червоним вовчаком.
З. № 201412524 від 21.11.14 р.
Нагайчук В.І., Присяжнюк М.Б., Поворозник А.М.

Пат. № 98854 Бюл. №29 від 12.05.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Розробка та обґрунтування методів корекції панкреативної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит.
2014-2018 рр.
проф. Каніковський О.Є.

416.

Функціонально-організаційна модель інтеграції гомеопатичної допомоги в систему охорони здоров’я.
Гуцол Л.П., Гойда П.Г.

Св.№ 60085 від 12.05.15 р.

 

Авторське право

 

Гастроезофагіальна рефлюксна хвороба з коморбідним, поліморбідним та атиповим перебігом: шляхи покращення діагностики, лікування та профілактики.
2013 – 2017 рр.
проф. Чернобровий В.М.

417.

Спосіб реєстрації електрокардіограми.
З. № 201501879 від 06.03.15 р.
Кулик А.Я., Ревіна Т.Г.

Пат.№ 101888 Опуб. №19 від 12.10.15 р.

 

 

 

Використання генетичних та нейрогуторальних чинників для прогнозування, перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.
2012-2016 рр.
проф. Жебель В.М.

418.

Спосіб реєстрації електроенцефалограми.
З. № 201501880 від  03.03.15 р.
Кулик А.Я., Власенко О.В.

Пат.№ 101889 Бюл. №19 від 12.10.15 р.

 

 

 

Використання генетичних та нейрогуторальних чинників для прогнозування, перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.
2012-2016 рр.
проф. Жебель В.М.

419.

Спосіб реєстрації електрокардіограми.
З. № 201504442 від 06.05.15 р.
Кулик А.Я., Ковальчук П.П.

Пат.№ 102078 Бюл. №19 від 12.10.15 р.

 

 

 

Використання генетичних та нейрогуморальних чинників для прогнозування, перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.
2012-2016 рр.
проф. Жебель В.М.

420.

Спосіб реєстрації електроенцефалограми.
З. № 201504441 від 06.05.15 р.
Кулик А.Я., Власенко О.В.

Пат.№ 102077 Бюл. №19 від 12.10.15 р.

 

 

 

Використання генетичних та нейрогуторальних чинників для прогнозування, перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань.
2012-2016 рр.
проф. Жебель В.М.

421.

Пристрій для телевізійного вимірювання контроля та діагностики параметрів кольору неоднорідного середовища.
З. № 201500089 від 06.01.15 р.
Петрук В.Г., Моканюк О.І.

Пат.№ 99579 Бюл. №11 від 10.06.15 р. п/в ВНМУ

 

 

 

Морфогенез та патоморфоз захвоорювань шлунково-кишкового тракту сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи.
2012-2016 рр.
доц. Гаврилюк А.О.

422.

Алгоритм проведення фармакоекономічного дослідження.
Германюк Т.А., Івко Т.І.

Св.№ 60603 від 10.07.15 р.

 

Авторське право

 

Аеробіологічний моніторинг як підгрунтя розробки алергопрогнозів для профілактики сезонної алергії у населення.
2012-2016 рр.
доц. Родінкова В.В.

423.

Функціонально-організаційна модель інтеграції гомеопатичної допомоги в систему охорони здоров’я.
Гуцол Л.П., Гойда П.Г.

Св. № 59605 Україна. заявл. 13.03.2015; реєстр. 12.05.15

 

Авторське право

 

Гастроезофагіальна рефлюксна хвороба з коморбідним, поліморбідним та атиповим перебігом: шляхи покращення діагностики, лікування та профілактики.
2013–2017 рр.
проф. Чернобровий В.М.

424.

Спосіб визначення ступеня деформації грудної клітки та хребта.
З.№ 201407611 від 07.07.14 р.
Погорілий В.В., Сасюк А.І., Конопліцький В.С.

Пат. на винахід № 110289 Бюл. №23 від 10.12.15 р.

 

 

 

Іноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.
2013-2017 рр.
проф. Погорілий В.В.

425.

Спосіб визначення кута відхилення грудино-реберної ділянки при кильоподібній деформації грудної клітки у дітей.
З.№ 201407613 від 07.07.14р.
Погорілий В.В., Сасюк А.І., Лойко Є.Є.

Пат. на винахід № 110290 Бюл.№23 від 10.12.15 р.

 

 

 

Іноваційні підходи до діагностики та лікування дітей з хірургічною патологією.
2013-2017 рр.
проф. Погорілий В.В

426.

Спосіб дерматоскопічної оцінки тяжкості іхтіозу.
З.№ 201412529 від 21.11.14 р.
Дмитренко С.В., Степаненко В.І., Вернигородський В.С.

Пат. на винахід №110303 Бюл.№23 від 10.12.15 р.

 

 

 

Розробка лікувально-профілактичних та лікувально-діагностично-реабілітаційних програм при важких хронічних дерматозах та захворюваннях, що передаються статевим шляхом з метою підвищення якості життя пацієнтів
2013-2017 рр.
доцент Бондар С.А.

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ