Вінницький національний
медичний університет
 • UA
 • EN
 • RU
Кафедра педіатрії №2
Студенту
Штат кафедри
Дудник Вероніка МихайлівнаЗавідувач кафедри, професор,доктор медичних наук
Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року. З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2. Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», 5 деклараційних патента на корисну модель, опубліковано 212 наукових праць, в тому числі 58 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, після захисту докторської дисертації. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення. Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських роботи та захищені 5 кандидатські дисертації зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів. Відповідально ставиться до навчально-методичної роботи, виховання студентів з питань медичної етики та деонтології. Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі відділень онкогематологічного, реанімації та інтенсивної терапії, інфекційно-діагностичного, педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, є організатором міської педіатричної школи «Актуальні питання сучасної педіатрії» при Управлінні охорони здоров’я Вінницької міської ради, навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини. Голова асоціації дитячих гастрентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии", голова профільного методкому педіатрічних дисциплін ВНМУ ім М.І.Пирогова Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія; "Дитяча гематологія" - вища категорія.

Сінчук Наталія ІванівнаЗавуч кафедри, доцент,кандидат медичних наук
Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р., у зв’язку з проходженням за конкурсом, працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” на Вченій Раді КНДУ ПАГ. З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2, являюсь завучем кафедри. З 2002р.викладаю медичну генетику, читаю лекції на Vк., практичні заняття проводжу зі студентами V-VIкк. та лікарями-інтернами. Спеціалізацію з медичної генетики пройшла у 2004 р. Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія; "Медична генетика" - перша категорія. Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології та медичної генетикив в ВОДКЛ

Гришко Володимир Григоровичдоцент,кандидат медичних наук
Гришко В.Г. закінчив педіатричний факультет Харківського державного медичного інституту в 1961 році. З 1961 по 1969 рік райпедіатр Чечільницької ЦРЛ. З 1963 року начмед Чечільницкоїї ЦРЛ. З 1965 року головний лікар Чечельницької ЦРЛ. З 1969 року асистент, з 1979 доцент кафедри педіатрії, з 1981 по 1984 – голова профкому співробітників Вінницького медичного інституту. З 1998 по 2002 рік – завідувач кафедри педіатрії. Опубліковано 143 наукових робіт, 1 монографія, 4 рацпропозиції, 3 методичні рекомендації. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Еритропоетична активність плазми крові при гломерулонефриті у дітей». Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія. Лікувально-консультативна діяльність - пульмонологічному відділенні ВОДКЛ

Гончаров Леонід Іванович доцент,кандидат медичних наук
В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції." З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій. Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Ізюмець Ольга Іванівнадоцент,кандидат медичних наук
Ізюмець О.І., 1948 р.н., українка, безпартійна, закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р. За період праці на кафедрі два рази проходила курси підвищення кваліфікації викладачів (Ленінград – 1985р., Москва – 1988р.), лікарів (1944р. – ендокринологічний диспансер, м. Вінниця). Присвоєння вищої кваліфікації лікаря – неонатолога м. Київ 1994р. Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика з складанням комп’ютерного контролю, м. Київ (травень, 2005р.). Має 106 наукових публікацій у вигляді статей і тез. Розробила методичні посібники для студентів, інтернів, лікарів-неонатологів, батьків: 1. «Инфузионная терапия и частичное парантеральное вскармлевание новонародженных». 2. «Диагностика и лечение неотложных состояний у новонародженных». 3. «Фитотерапия в педиатрии». 4. «Невідкладні стани в медицині». Співавтор (за ред.. Маленького В.П.) 5. «Догляд за дітьми раннього віку». Співавтор метод. Посібника для середнього медичного персоналу області. 6. «Проблемы ВИЧ инфекции в неонатологии и педиатрии» 7. «Методичний посібник з питань виховання здорової дитини та профілактики захворювань дітей раннього віку. Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія. Консультативна діяльність - обходи в відділенні патології новонароджених дітей ВОДКЛ.

Сторожук Ірина Валер`янівнадоцент,кандидат медичних наук
Сторожук І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань педіатричної служби. з 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії, є науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення ВОДКЛ, на безі якого проводжу консультативну та лікувальну-профілактичну роботу. На протязі останніх 5 років займаюсь з лікарями – інтернами з спеціальності «педіатрія». Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія. Консультативна діяльність - обходи в інфекційно-діагностичному відділенні ВОДКЛ.

Попов Володимир Петровичдоцент,кандидат медичних наук
Попов Володимир Петрович, 1954р. народження, закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію „Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2. Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні. Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія. Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівнадоцент,кандидат медичних наук
Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.). В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.

Шангутова Лариса Андріївнаасистент,кандидат медичних наук
Шангутова Л.А. у 1969 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після закінчення працювала лікарем педіатром в Рівненській та Житомирській областях. З 1975 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості клініки, діагностика та лікування уратних нефропатій у дітей». Веду лікувальну роботу в педіатричному відділенні №1, як дитячий нефролог консультую дітей в педіатричному відділенні №2 , відділенні дітей раннього віку та поліклініці.

Андрікевич Ірина Іванівнадоцент,кандидат медичних наук
Андрікевич І.І. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” (Науковий керівник - проф.Бережний В.В.). У 2009 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на першу категорію за спеціальністю „Педіатрія”.В листопаді 2011 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». З 2009 р. виконує обов’язки куратора Теплицького району Вінницької області по педіатрії. Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділеннях ВОДКЛ.

Сергета Діна Петрівнаасистент,
Сергета Діна Петрівна в 1986 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова з дипломом з відзнакою. В 1987 році вступила до клінічної ординатури за спеціальністю “педіатрія-неонатологія” при кафедрі дитячих хвороб №1 Вінницького медичного інституту, після успішного закінчення якої з 1989 по 1993 роки працювала лікарем-неонатологом відділення новонароджених клінічного пологового будинку №2 м. Вінниці. З 1993 року працює у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні: спочатку лікарем-неонатологом, з 1994 року по теперішній час – завідувачем відділення педіатричного відділення для недоношених дітей. З 2008 року працює на посаді асистента (0,5 ст.) кафедри педіатрії №2. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “Неонатологія”. Є керівником Вінницького обласного центру з підтримки лактації та Національним експертом з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на звання “Лікарня, доброзичлива до дитини”. Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Має 35 опублікованих наукових робіт.

Березницкий Олександр Володимировичасистент,
Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році. В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія». З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ. З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ. З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ. З того ж року працює над дисертаційною роботою на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник. Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівнаасистент,кандидат медичних наук
Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. по теперішній час – асистент кафедри педіатрії №2. В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В жовтні 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г. З 2007 року проводила практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2009 р. по теперішній час проводить практичні заняття для англомовних студентів 5 курсу. В квітні 2009 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Медична генетика». Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року у відділенні педіатрії №2, лікувально-консультативну роботу під час чергувань по відділеннях Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Проводить консультативну роботу в відділенні для корекції вроджених вад розвитку у дітей з 2007 р., з 2010р. в нейрохірургічному відділенні ВОДКЛ. З 2006 р. виконує обов’язки куратора Липовецького району Вінницької області по педіатрії.

Звенігородська Ганна Юріївнаасистент,кандидат медичних наук
Звенігородська Ганна Юріївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М. З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA). Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Фурман Валентина Григоринвадоцент,кандидат медичних наук
Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працює лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по теперішній час займає посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. З вересня 2008 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2013р. - асистент кафедри педіатрії №2, з 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2. Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайовичасистент,кандидат медичних наук
Руденко Геннадій Миколайович в 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.

Зборовська Ольга Олександрівнаасистент,
Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча кардіологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". З 2013 року працює над дисертаційною роботою на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник. Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, педіатрії №2, онкогнматологічного відділення.

Вижга Юлія Віталіївнаасистент,кандидан медичних наук
У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова 2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова З 12.2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова 2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник З 2014 року асистент кафедри педіатрії №2. Лікувально-консультативна діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.

Доброшинська Людмила Миколаївнастарший лаборант,

Пілецька Світлана Дмитріївнастарший лаборант,

Хромих Катерина Вадимівнаасистент,
У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З вересня 2013р. зарахована до навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія». З 2013 року працює над дисертаційною роботою на тему «Вазоргеуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник. З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.

Король Тетяна Григоріївнаасистент,
Закінчила медичний факультет Вінницького Національного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по сьогоднішній день працює лікарем гематологом онкогематологічного відділення ВОДКЛ. В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія". З вересня 2014 р. працює за сумісництвом асистентом на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ. З 2013 року працює над дисертаційною роботою на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейн – Геноха у дітей та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник. Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення,консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Буглова Наталія Олександрівнаасистент,
У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія». З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія». З 2013 року працює над дисертаційною роботою на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник. З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.

Барчук Ольга Миколаївналаборант,

Пасік Валентина Юріївнастарший лаборант,

Новини
Перескладання іспиту по педіатрії 5 курс
16.06.2015
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ІСПИТУ З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ
22.05.2015
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ДИТЯЧИХ ХВОРОБ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
22.05.2015
(без назви)
05.05.2015
Вітаємо переможця Всеукраїнської олімпіади з медичної генетики 2015р.
20.10.2014
План роботи студентського наукового товариства кафедри педіатрії №2 на 2014-2015рр
15.09.2014
Графік консультацій, перездачі відробок, у студентів 4-6 курсів на Січень 2015
09.09.2014
(без назви)
09.09.2014
Розподіл груп на весняний семестр 2014-15 навч.рік
09.09.2014
Розклад занять по педіатрії 6 курс на 2014-15 навч.рік
09.09.2014
ГРАФІК ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ВНМУ СТУДЕНТАМИ 6 КУРСУ
23.04.2014
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 10 ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 5 курс 2014-2015н.р.
05.03.2014
Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2014 р.

 

 Участь у роботі конгресів, зїздів, конференцій, виставок свівробітниками кафедри педіатрії №2

         

№ з/п

Назва наукового форуму

та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 

чол.

чол.

чол. 

 1.  

Семінар – нарада: «Основні напрямки удосконалення організації санаторно – курортного лікування дітей з онкологічними захворюваннями». АР Крим, м. Євпаторія.

 

 

3

5.11.2013

 1.  

Державний експертний центр МОЗ України «Належна клінічна практика (ССР) нормативне правове регулювання проведення клінічних випробувань. м. Київ.

 

 

3

12.11.2013

 1.  

Науково – практична конференція «Лихоманка у дітей раннього віку. Надання невідкладної допомоги дітям при лихоманці та судомах різного ґенезу». м. Вінниця.

 

 

19

27.11.2013

 1.  

Навчально-методична конференція «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедри медичних університетів». м. Вінниця

 

 

20

26.02.2014

 1.  

Науково-практична конференція присвячена дню нирки «Нирки та вік». м.Київ

 

 

2

13.03.2014

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю (тринадцяті Данилевські читання), м.Харків

 

 

2

13-14.03.2014

 1.  

«Терапевтичні читання 2014: здобутки та напрямки розвитку». м. Вінниця

 

 

5

13-14.03.2014

 1.  

Всесвітній День нирки «Хронічні захворювання нирок. Віковий аспект». м.Київ.

 

 

2

14.03.2014

 1.  

Регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра. Тема: проблемно-орієнтований підхід до респіраторної патології». м. Вінниця

 

 

10

15.03.2014

 1.  

Регіональний науково-практичний семінар за темою «Проблемно-орієнтований підхід до респіраторної патології у дітей». м.Вінниця

 

 

12

15.03.2014

 1.  

Науково-практична конференція «Природничі читання», м.Чернівці

 

 

3

16-17.03.2014

 1.  

Круглий стіл «Бронхіальна астма в практиці педіатра». м. Вінниця

 

 

6

18.03.2014

 1.  

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання медичної допомоги дітям та підліткам». м. Київ

 

 

4

20-21.03.2014

 1.  

Науково – практична конференція «Раціональна антибіотикотерапія захворювань респіраторного тракту у дітей ». м. Вінниця

 

 

8

23.04.2014

 1.  

Щорічний VIІ національний конгрес «Людина та ліки – України». м. Київ.

6

 

 

01-03.04.2014

 1.  

Круглий стіл «Бронхіальна астма в практиці педіатра». м. Хмельницький

 

 

2

02.04.2014

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». Присвячена памяті акад.. Б. Я. Резника. м. Одеса

 

 

7

10-11.04.2014

 1.  

«Сучасна дитяча ендокринологія» м. Вінниця.

 

 

9

11-12.04.2014

 1.  

OchmadiT Ukrainian MPS pafient association MPS – expents scientific meeting agenda. м. Київ

 

 

2

16.04.2014

 1.  

Український клуб панкреатологів. м. Вінниця

 

 

3

23 – 25.04.2014

 1.  

XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». м. Запоріжжя

 

 

2

23 – 25.04.2014

 1.  

V міжнародна науково-практична конференція молодих вчених. м. Вінниця

 

 

9

15-16.05.2014

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої гематології». м. Вінниця.

 

 

6

28.05.2014

 1.  

Науково-практична конференція «Медична наука та практика XXI століття», м.Київ

 

 

4

4-5.06.2014

 1.  

Навчальний семінар з впровадженням в медичну практику «Протоколів діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей». м. Вінниця

 

 

10

05.06.2014

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіології». м. Вінниця

 

 

6

17.09.2014

 1.  

Науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників медичної – прогрес медицини майбутнього», м.Київ

 

 

4

18.09.2014

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» присвячена памяті В.М. Сідельникова м. Запоріжжня.

 

 

2

23-25.09.2014

 1.  

ХV національний конгрес кардіологів України. м. Київ

5

 

 

23-25.09.2014

 1.  

Х Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». м. Київ

14

 

 

06-08.10.2014

 1.  

Науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики», м.Київ

 

 

7

16-16.10.2014

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Практична алергологія та пульмонологія дитячого віку». м. Вінниця

 

 

8

29.10.2014

 1.  

Регіональний конгрес «Людина та ліки – Україна». м. Вінниця

6

 

 

14.10.2014

 1.  

VІ міжнародний Конгрес неонатологів України «Актуальні питання неонатології».

2

 

 

10.2014

 

Перелік публікацій

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Посібник

1.

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

м.Вінниця, 2014р.- 374с.

Статті

1

Dudnyk V., Vyzgha Y.V.

Evaluation of the inflammatory response and content of the NK-kB to the base therapy of JRA

European Applied Sciences. – Vol. 1-1.2014. – P. 47 - 50

2

Дудник В.М., Березніцький О.В., Вижга Ю.В.

Клініко-лабораторна характеристика дебюту ЮРА

Вісник ВНМУ. - № 2. – Т. 18. – 2014. – С.19 – 22.

3

Дудник В.М.,

Хромих К.В.

Клінічні особливості перебігу алергічної бронхіальної астми у дітей із різними рівнями контролю захворювання

Вісник ВНМУ. - №2. – Т.18. -2014. –С.23

4

Дудник В.М.,

Зборовська О.О.

Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції залежно від типу порушення гемодинаміки

Biomedical and biosocial anthropology.-2014.-№24.-С.100-1-4

5

Дудник В.М.,

Король Т.Г.

Клінічні особливості перебігу пурпури Шенлейн-Геноха у дітей

Вісник ВНМУ. - №2. – Т.18. -2014. –С.99-102

6

Дудник В.М.,

Король Т.Г.

Оцінка клінічних проявів пурпури шенлейн – геноха у дітей в залежності від форми та активності захворювання

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.24 – 2014. – С.167-169

7

Дудник В.М.,

Шаламай М.О.

Случай врожденной спинальной амиотрофии у ребенка

Журнал  «Современная педиатрия». - №5. -  2014. -  С.98-101

8

Дудник В.М.,

Шаламай М.О., Андрікевич І.І.

Особливості перебігу хронічних гепатитів у дітей з онкогематологічними захворюваннями

Вісник морфології.-№1(20).- 2014.-С.141-143

9

Дудник В. М.

Вижга Ю. В..

Березніцький О. В.

Клініко-лабораторна характеристика дебюту ювенільного ревматоїдного артриту.

Вісник ВНМУ. - №2. – Т.18. -2014. –С.156-158

10

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.

Розвиток аспіраційного синдрому при перинатальному пошкодженні ЦНС у новонароджених, діагностика ступеня важкості

Журнал «Перинатологія і педіатрія». -№3. – 2014. – С.97

11

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.

Рання діагностика атлантичної хвороби у новонароджених.

Журнал «Перинатологія і педіатрія». -№4. – 2014. – С.83

12

Ізюмець О.І.,

Гомон Р.О.,

Недільська О.М.,

Шевчук О.В.

Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням ЦНС.

Вісник ВНМУ. - №2. – Т.18. -2014. –С.34

13

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Добіжа М.В.,

Недільська О.М.

Клініко-рентгенологічні паралелі пологових пошкоджень верхнього-шийного відділу хребта у новонародженних.

Вісник ВНМУ. - №2. – Т.18. -2014. –С.56

14

Зборовська О.О.

Клінічна характеристика дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

Вісник Вінницького національного медичного університету. - №2. – Т. 18. – 2014. – с. 23.

15

Фурман В.Г.

Особливості клінічного перебігу герпетичної інфекції у дітей, хворих на гострий лейкоз.

Вісник морфології.-№1(20).- 2014.-С.12-15.

16

Фурман В.Г.

Герпес-асоційований синдром лімфаденопатії у дітей.

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.22 – 2014. – С.185-187.

17

Фурман В.Г.

Гістіоцитарний синдром у дітей.

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.23 – 2014. – С.

18

Фурман В.Г.

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз – клінічний приклад в педіатрії

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.24 – 2014. – С.

19

Мантак Г.І.,

Однорогова Г.Г.,

Станіславчук Л.О.

Сучасний погляд на проблему гельмінтозів у дітей.

Здоров’я. Події. Час. – Травень. – 2014.

20

Березніцький О.В.

Якість життя у дітей , хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (за даними опитувальника СНАQ та SF-36)

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.24 – 2014. – С.135-138

21

Сергета Д. П.

Прогностична оцінка особливостей умов життєдіяльності та особливостей особистості матерів, які народили, у контексті визначення їх взаємозв’язку з характеристиками фізичного розвитку новонароджених дітей

Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – №2. – С. 135-138.

22

Сергета Д. П., Полька Н.С.

Гігієнічна оцінка особливостей особистості матерів, які народили, та їх прогностичне значення щодо процесів формування показників фізичного розвитку новонароджених дітей

Гігієна населених місць. – 2014. – №2.- С.128-130

23

Сергета Д. П., Полька Н.С.

Регіональні стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Вінницької області

Гігієна населених місць. – 2014. – №2.- .115-118

24

Сергета Д. П.

Морфофункціональний стан новонароджених дітей і медико-соціальні характеристики умов життя: закономірності взаємозв’язку та проблеми імовірнісного передбачення негативних зрушень

Медичні перспективи. – 2013. – т. XVIII, 3. – С. 99-103.

25

Сергета Д. П.

Показники фізичного розвитку новонароджених дітей та особливості їх взаємозв’язку у залежності від характеру професійної діяльності матерів

Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2014. – №4. – Сю99-113

26

Сергета Д. П.

Особливості взаємозалежності показників фізичного розвитку новонароджених дітей та медико-соціальних показників життєдіяльності, показників перебігу вагітності та характеру трудової діяльності їх матерів за даними факторного аналізу

Молодий вчений. – 2014. – №8 (11). Част. 2. – С. 138-141.

27

Сергета Д. П., Полька Н.С.

Методика комплексної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей

Довкілля та здоров’я. – 2014. – №5.- С.88-92

28

Дудник В.М., Хромих К.В.

Влияние эндотелиальной дисфункции на возможность контроля бронхиальной астмы у детей

Curierul Medical.- 2014.- Vol.57, №6.- С.157-159

29

Дудник В.М., Зборовская О.А.

Инструментальные маркеры миокардиальной дисфункции у детей с врожденными пороками сердца после оперативной коррекции

Curierul Medical.- 2014.- Vol.57, №6.- С.139-142

Виступи в ЗМІ

-

-

-

-

Тези

 

1

Дудник В.М.,

Сінчук Н.І.

Шляхи удосконалення викладання медичної генетики  медичним психологам.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 78-79

2.

Дудник В.М., Березніцький О.В.,

Вижга Ю.В.

Вторинна міопатія у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 24-25

 

3.

Дудник В.М.,

Вижга Ю.В., Гумінська Г.С.,  Віннічук Л.Л., Марчук О.І.

Оцінка ефективності базисної терапії у дітей, хворих на ЮРА

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 29

 

4.

Dudnyk V.M., Vyzhga Y.V.

Evaluation of the main data of inflammatory response and content of the nuclear factor-kB to the base therapy of the juvenile rheumatoid arthritis

Тези доповідей національного конгресу педіатрів Румунії (Ясі, 2014). – 30.10. – 1.11. 2014 р. - С. 33

5.

Дудник В.М,

Зборовська О.О.

Особливості клінічного перебігу та гемодинамічні розлади у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 24

 

6.

Дудник В.М.,

Зборовська О.О., Гумінська Г.С.,  Віннічук Л.Л., Марчук О.І.

Скринінговий пульсоксиметричний тест у новонароджених, як метод раннього виявлення критичних вроджених вад серця.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 25

7.

Дудник В.М., Попов В.П.,

Янковська Л.В.,

Зборовська О.О.

Використання ТЕІ-ІДЕКСУ при оцінці функції міокарду у новонароджених за даними тканинної доплеграфії.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 26

8.

Дудник В.М.,

Хромих К.В.

Клініко-епідеміологічні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 26-27

9.

Дудник В.М.,

Буглова Н.О.,

Маланіна Т.Л.

Особливості клінічного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей в залежності від наявності інфікування HELICOBACTEP PYLORI

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С. 27-28

10.

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.

Гістіоцитарний синдром у дітей.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С.28

11.

Дудник В.М.,

Звенігородська Г.Ю.,

Гумінська Г.С.

Клініко-параклінічні особливості аутосомно-домінатного полікістозу нирок у дітей.

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С.28 -29

12.

Дудник В.М., Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

 

Етичні принципи навчального процесу на клінічних кафедрах

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 72-73

13.

Дудник В.М., Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

 

Удосконалення самостійної роботи студентів 5 курсу з педіатрії в роботі кафедри педіатрії №2.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 73-74

14.

Дудник В.М.,

Попов В.П.,

Зборовська О.О.

Клінічні ситуаційні задачі як форма інтерактивного навчання студентів на кафедрі педіатрії №2

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 74 -76

15.

Дудник В.М.,

Попов В.П.,

Мантак Г.І.,

Зборовська О.О.

Досвід викладання елективного курсу «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» для студентів 6 курсу медичного факультету №2.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 76 -77

16.

Дудник В.М.,

Зборовська О.О.

Особливості викладання педіатрії англомовним студентам 5 курсу.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 77 -78

17.

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.

Практичні напрямки роботи кафедри педіатрії № 2  Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

щодо викладання студентам V та VI курсів основ захворювань системи крові і кровотворних органів у площині реформування охорони здоров’я  України

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 79 -80

18.

Дудник В.М.,

Звенігородська Г.Ю.,

Гумінська Г.С., Демченко М.М.

Особливості мікробного спектру сечі у дітей, хворих на пієлонефрит.

Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». – м. Харків. - 21.03.14р. - С. 52

19.

Дудник В.М.,

Хромих К.В.

Особенности клинического течения удетей, больных аллергической бронхиальной астмой в зависимости от уровня контроля заболевания

Материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:

Проблемы здоровья, Развития и питания». – г.Минск.- 9-10.10.2014.- С.49

20.

Дудник В.М.,

Зборовська О.О.

Особенности клинического течения врожденных пороков сердца у детей после оперативной коррекции

Материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:

Проблемы здоровья, Развития и питания». – г.Минск.- 9-10.10.2014.- С.48

21.

Дудник В.М.,

Шангутова Л.А.,

Шаламай М.О.

Нові підходи до післядипломного навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія» на кафедри педіатрії №2 в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 238

22.

Дудник В.М.,

Шаламай М.О.

Сучасні погляди на лікування окремих ланок патогенезу гострих вірусних інфекцій у дітей.

Матеріали наукової-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю. – м.Харків.-21.03.2014. – С. - 54-55

23.

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.

Рання діагностика ротаційного вивиху атланта у новонароджених.

Тези доповідей Національного конгресу «Людина та ліки – Україна». – м.Київ.- 1-3.04.2014. – С.20

24.

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.

Оцінка степеня тяжкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням ЦНС

Матеріали X конгресу педіатрів України. – Київ. – 8 – 10.10.2014 р. - С.32

25.

Сінчук Н.І.

 

Протокол лікування хвороби Помпе.

МОЗ України.

26.

Сінчук Н.І.,

Катілов О.В.

Програма лікування хворих на муковісцидоз

МОЗ України.

27.

Семененко Н.В.,

Леванчук А.С.

Сінчук Н.І.

Генетичні аспекти муковісцидозу у дітей.

Матеріали ХІ міжнародної студенської наукової конференції «Перший крок в науку 2014».- м.Вінниця. – 2014. – С.141

28.

Іващук В.В.,

Сінчук Н.І.

Роль клініко-генеологічного метода в роботі практикуючого лікаря.

Матеріали ХІ міжнародної студенської наукової конференції «Перший крок в науку 2014».- м.Вінниця. – 2014. – С.142

29.

Шангутова Л.А.,

Дудник В.М.,

Сторожук І.В.,

Гумінська Г.С.

Методологічні основи викладання дитячої нефрології на кафедрі педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова в умовах реформування охорони здоров’я України.

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – Вінниця – 2014.- С. 274-275

30.

Хромих К.В.

Епідеміологічні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей.

Матеріали V міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – м.Вінниця. – 15-16.05.2014. – С.

31.

Звенігородська Г.Ю.

Особливості діагностики анемії у дітей на І стадії хронічного захворювання нирок.

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. - 15-16 травня 2014. - Вінниця. - С. - 71

32.

Звенігородська Г.Ю.,

Андрікевич 1.1.

Визначення цитокінового профілю у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, в залежності від алельного поліморфізму генів.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 4-5 квітня 2014. С. - 26-28.

33.

Андрікевич І.І.,

Руденко Г.М.

Харчова поведінка у дітей з ожирінням та надлишковою масою тіла.

Матеріали V міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – м.Вінниця. – 15-16.05.2014. – С.

34.

Руденко Г.М.,

Андрікевич І.І.

 

Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастродуеденітом

Матеріали V міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – м.Вінниця. – 15-16.05.2014. – С.

35.

Сергета Д.П.

Региональные стандартизированные  нормативные показатели физического развития новорожденных детей и перспективы их использования

Материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:

Проблемы здоровья, Развития и питания». – г.Минск.- 9-10.10.2014.- С.132

36.

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Современный взгляд на проблему вирусной микст-инфекции у детей

Материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:

Проблемы здоровья, Развития и питания». – г.Минск.- 9-10.10.2014.- С.141

37.

Шаламай М.О.

Состояние ферментативного звена антиоксидантной системы у новорожденных детей

Материалы VI Конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество:

Проблемы здоровья, Развития и питания». – г.Минск.- 9-10.10.2014.- С.165

38.

Зборовська О.О.

Поширеність та клінічні особливості вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції

Матеріали V міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених ВНМУ ім. М.І. Пирогова – м. Вінниця, 15 – 16.05.2014. – с. 70

39.

Фурман В.Г.

Герпес вірусні інфекції у дітей, хворих на гострий лейкоз

Матеріали наукової-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». - м.Харків. - 20.03.2014

40.

Бегун Л.Ю.,

Віпрановська А.М.

Сторожук І.В.

Сучасний погляд на лікування поліпозу у дітей.

Матеріали ХІ міжнародної студенської наукової конференції «Перший крок в науку 2014».- м.Вінниця. – 2014. – С.138

41.

Лисенко А.В.

Сторожук І.В.

Нові підходи до лікування алергічного риніту у дітей.

Матеріали ХІ міжнародної студенської наукової конференції «Перший крок в науку 2014».- м.Вінниця. – 2014. – С.139

42.

Вижга Ю.В.

Оцінка ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту

Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. - 15-16 травня 2014. - Вінниця. - С. - 64

43.

Андрікевич І.І., Шаламай М.О.

Проблема затримки росту у дітей соматогенного ґенезу в роботі сімейного лікаря

Матеріали науково-практичної конференції «Природничі читання», м.Чернівці, 2014

44.

Андрікевич І.І., Шаламай М.О., Сторожук І.В.

Діагностика діабетичної хайропатії у дітей

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження представників медичної науки – прогрес медицини майбутнього», м.Київ, 2014

45.

Андрікевич І.І., Гончаров Л.І.

Порушення росту у дітей та підлітків соматогенного генезу

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (тринадцяті Данилевські читання), м.Харків, 13-14.03.2014

46.

 

Сергета Д. П.

Особливості фізичного розвитку і морфофункціонального стану новонароджених дітей: актуальні питання прогностичної оцінки

Матеріали VII міжнародного конгресу з інтегративної антропології, м.Вінниця, 17-18 жовтня 2013 року. –С. 144-145.

47.

Сергета Д.П.,

Сергета І. В.,

Осадчук Н.І.

Закономірності взаємозв’язку показників фізичного розвитку та особливостей організації повсякденної добової діяльності дітей різного віку і їх батьків

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків», м.Харків, 22-23 жовтня 2014 р.- С. 78-79.

48.

Сергета Д. П.

Региональные стандартизированные нормативные показатели физического развития новорожденных детей и перспективы их использования

Тезисы VІ Конгресса педиатров стран СНГ «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания», г.Минск, 9-10 октября 2014 г.– С. 132.

49.

Сергета Д.П., Яблонь О.С., Шовкопляс Н.А.,

Власенко Д.Ю.

Катамнез екстремально недоношених новонароджених у Вінницькійобласті

Матеріали ІХ Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, в Міжнародному журналі педіатрії, акушерства і гінекології.- Липень/серпень 2014 р. -Том 6, №1.- С. 90.

50.

Сергета Д.П., Яблонь О.С., Моравська О.А. та ін.

Актуальні питання організації медичної допомоги новонародженим у Вінницькій області

Матеріали ІХ Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, в Міжнародному журналі педіатрії, акушерства і гінекології.- Липень/серпень 2014 р. -Том 6, №1.- С.89

51.

Сергета Д.П.

Особливості кореляційних зв’язків критеріальних ознак фізичного розвитку новонароджених дітей та морфофункціональних характеристик організму, медико-соціальних і анамнестичних показників їх матерів

Матеріали ІХ Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”, в Міжнародному журналі педіатрії, акушерства і гінекології.- Липень/серпень 2014 р. -Том 6, №1.- С.71

52.

Сергета Д.П.,

Сергета І. В.,

Стоян Н.В. та ін..

Актуальні питання інтеграції психогігієни у процес підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах

Матеріали Всеукраїнської навч.-наук. конф. з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України», м.Тернопіль, 15-16 травня 2014 р.-350-351.

53.

Сергета Д.П.,

Сергета І. В.,

Браткова О.Ю. та ін..

Сучасні методики комплексної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів старших класів і студентів

Матеріали практичної конференції «Довкілля та здоров’я», м.Тернопіль, 25 квітня 2014р.- С.57.

54.

Сергета Д.П.

Особенности взаимосвязи ведущих показателей физического развития новорожденных детей, родившихся у матерей, проживающих в условиях городской и сельской местности

Материалы науч-практ. Конференции «Здоровье и окружающая среда», г.Минск, 2014.- С.135

55.

Шаламай М.О.

Сучасні погляди на патологію жовчовивідних шляхів у дітей

Матеріали 16 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сидельніковські читання), м.Запоріжжя, 23-25.09.14р.- С.109

56.

Шаламай М.О.

Шляхи викладання мдичної генетики студентам 5 курсу на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім..М.І.Пирогова

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Шляхи удосконалення навчального процесу і необхідність впровадження нових підходів у роботі кафедр медичного університету в сучасних умовах». – м.Вінниця, 29.02.14р.- С. 73-74

Інформаційні листи

1.

Сергета Д.П., Полька Н.С.

Стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Подільського регіону України з гестаційним віком 38, 39 і 40 тижнів(на прикладі Вінницької області)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу НТІ №18. – Вінниця, 2014. –4 с.

2.

Сергета Д.П., Полька Н.С.

Стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Подільського регіону України, що народилися під час перших або повторних пологів у їх матерів(на прикладі Вінницької області)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу НТІ №19. – Вінниця, 2014. –4 с.

3.

Сергета Д.П., Полька Н.С.

Методика комплексної бальної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку провідних показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей (відповідно до медико-соціальної детермінанти життєдіяльності їх матерів)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу НТІ №20. – Вінниця, 2014. –4 с.

4.

Сергета Д.П., Полька Н.С.

Методика комплексної бальної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку провідних показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей (відповідно до режимної детермінанти життєдіяльності їх матерів)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу НТІ №21. – Вінниця, 2014. –4 с.

5.

Сергета Д.П., Полька Н.С.

Методика комплексної бальної оцінки ступеня ризику виникнення несприятливих зрушень з боку провідних показників фізичного розвитку та морфофункціонального стану організму новонароджених дітей (відповідно до особистісної детермінанти життєдіяльності їх матерів)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу НТІ №22. – Вінниця, 2014. –4 с.

6.

Ізюмець О.І.

Неінвазивний метод визначення гіпербілірубінемії у новонароджених

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ №05. – Вінниця, 2014. –4 с.

7.

Ізюмець О.І.

Рання діагностика порушень слуху у новонароджених за допомогою скринінг тесту – реєстрації викликаної ото акустичної емісії (ВОАЕ)

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ №06. – Вінниця, 2014. –4 с.

8.

Ізюмець О.І.

Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальними пошкодженнями ЦНС

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ №07. – Вінниця, 2014. –4 с.

9.

Ізюмець О.І.

Діагностика ступеня важкості пошкодження верхнього шийного відділу хребта при пологовій травмі

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ №08. – Вінниця, 2014. –4 с.

 

Студенти - члени студентського наукового гуртка

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1

Губанов А. 

5курс, 28-Б гр.

2.

Кутинська І.

5курс, 28-Б гр.

3.

Любов О.

6курс, 38 гр.

4.

Новак А.

5курс, 16-Б гр.

5.

Гуцол К.

6 курс, 38 гр.

6.

Ренкас Н.

5курс, 26-Б гр.

7.

Шумська Я. 

6курс, 26 гр.

8.

Фалатюк О.

6курс, 20 гр.

9.

Франкова Х.

6курс, 20 гр.

10.

Маурисио Борха.

6курс, 54 гр.

11.

Байрон Баутиста 

6курс, 54 гр.

12.

Кристина Морилло

6курс, 54 гр.

13.

Бояр Д.

5курс, 27-Б гр.

14.

Ньянгума Моломго

4курс

15.

Дячишин М.

5 курс, 2-А гр.

16.

Гресик С. 

5 курс, 2-А гр.

17.

Лавренчук О.

5 курс, 9-А гр.

 

Основні показники наукової діяльності кафедри


№ з/п

Показники

Кількість

 

1

Заявок на винахід

 

2

Авторських свідоцтв

 

3

Патенти на корисну модель

4

4

Статті в фахових виданнях

29

5

Статті  в виданнях, які входять до міжнародної бази даних

3

6

Статті в збірках, в т.ч. закордоном

 

7

Публікації тез, в т.ч. закордоном

56

8

Монографії

 

9

Учбові видання – посібник/підручник

1

10

Методичні рекомендації

 

11

Методичні вказівки

 

12

Інформаційні листи

9

13

Участь у роботі конгресів, з’їздів та конференцій (чол.)

34 (20)

14

Участь у виставках

2

15

Надано до захищення дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

16

Захищено дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

 

1

17

Членів СНТ

17

18

Представлено доповідей студентами

10

19

Нагородження преміями:

 • I премія
 • II премія
 • III премія

 

1

2

3

20

Диплом МОМ України

 

21

Опубліковано статей студентами разом із співробітниками

5

 

 

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ