Вінницький національний медичний університет
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра педіатрії №2
Студенту
Штат кафедри
Дудник Вероніка МихайлівнаЗавідувач кафедри, професор,доктор медичних наук
Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року.
З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2.
Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», 5 деклараційних патента на корисну модель, опубліковано 212 наукових праць, в тому числі 58 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, після захисту докторської дисертації. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських роботи та захищені 5 кандидатські дисертації зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів. Відповідально ставиться до навчально-методичної роботи, виховання студентів з питань медичної етики та деонтології.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі відділень онкогематологічного, реанімації та інтенсивної терапії, інфекційно-діагностичного, педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, є організатором міської педіатричної школи «Актуальні питання сучасної педіатрії» при Управлінні охорони здоров’я Вінницької міської ради, навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Голова асоціації дитячих гастрентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии", голова профільного методкому педіатрічних дисциплін ВНМУ ім М.І.Пирогова
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Андрікевич Ірина ІванівнаЗавуч кафедри, доцент,кандидат медичних наук
Андрікевич І.І. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” (Науковий керівник - проф.Бережний В.В.).
У 2009 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на першу категорію за спеціальністю „Педіатрія”.В листопаді 2011 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». З 2009 р. виконує обов’язки куратора Теплицького району Вінницької області по педіатрії.
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділеннях ВОДКЛ.

Сінчук Наталія Іванівна доцент,кандидат медичних наук
Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р., у зв’язку з проходженням за конкурсом, працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” на Вченій Раді КНДУ ПАГ.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. З 2002р.викладаю медичну генетику, читаю лекції на Vк., практичні заняття проводжу зі студентами V-VIкк. та лікарями-інтернами. Спеціалізацію з медичної генетики пройшла у 2004 р.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - перша категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології та медичної генетикив в ВОДКЛ

Фурман Валентина Григоринвадоцент,кандидат медичних наук
Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працює лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по теперішній час займає посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. З вересня 2008 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2013р. - асистент кафедри педіатрії №2, з 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення ВОДКЛ.

Гончаров Леонід Іванович доцент,кандидат медичних наук
В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції." З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій.
Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія
Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Ізюмець Ольга Іванівнадоцент,кандидат медичних наук
Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р. За період праці на кафедрі два рази проходила курси підвищення кваліфікації викладачів (Ленінград – 1985р., Москва – 1988р.), лікарів (1944р. – ендокринологічний диспансер, м. Вінниця). Присвоєння вищої кваліфікації лікаря – неонатолога м. Київ 1994р. Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика з складанням комп’ютерного контролю, м. Київ ( 2016р.).
Має 146 наукових публікацій у вигляді статей і тез. Розробила методичні посібники для студентів, інтернів, лікарів-неонатологів, батьків:
1. «Неонатологія».
2. «Инфузионная терапия и частичное парантеральное вскармлевание новонародженных».
3. «Диагностика и лечение неотложных состояний у новонародженных».
4. «Фитотерапия в педиатрии».
5. «Невідкладні стани в медицині». Співавтор (за ред.. Маленького В.П.)
6. «Догляд за дітьми раннього віку». Співавтор метод. Посібника для середнього медичного персоналу області.
7. «Проблемы ВИЧ инфекции в неонатологии и педиатрии»
8. «Методичний посібник з питань виховання здорової дитини та профілактики захворювань дітей раннього віку.
Має 4 інформаційних листка про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ 2014 р.:
1. Неінвазивний метод визначення гіпербілірубінемії у новонароджених.
2. Рання діагностика порушень слуху у новонароджених за допомогою скринінг тесту – реєстрації викликаної ото акустичної емісії (ВОАЕ).
3. Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальними пошкодженнями ЦНС.
4. Діагностика ступеня важкості пошкодження верхнього шийного відділу хребта при пологовій травмі
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Сторожук Ірина Валер`янівнадоцент,кандидат медичних наук
Сторожук І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками. На протязі останніх 8 років відповідальна за роботу в інтернатурі з лікарями – інтернами зі спеціальності «Педіатрія».
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 178 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Попов Володимир Петровичдоцент,кандидат медичних наук
Попов Володимир Петрович, 1954р. народження, закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію „Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2. Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівнадоцент,кандидат медичних наук
Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.

Шаламай Марина Олександрівнадоцент,кандидат медичних наук
Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В жовтні 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2009 р. по теперішній час проводить практичні заняття для англомовних студентів 5 курсу.
В 2009 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ за спеціальністю «Медична генетика», в 2015р. присвоєно другу категорію по данній спеціальності.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу в відділенні для корекції вроджених вад розвитку у дітей з 2007 р.
З 2006 р. виконує обов’язки куратора Липовецького району Вінницької області по педіатрії.

Звенігородська Ганна Юріївнаасистент,кандидат медичних наук
Звенігородська Ганна Юріївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М. З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Руденко Геннадій Миколайовичасистент,кандидат медичних наук
Руденко Геннадій Миколайович в 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.

Зборовська Ольга Олександрівнаасистент,кандидат медичних наук
Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча кардіологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія".
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, педіатрії №2, онкогнматологічного відділення.

Сергета Діна Петрівнаасистент,кандидат медичних наук
Сергета Діна Петрівна в 1986 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова з дипломом з відзнакою. В 1987 році вступила до клінічної ординатури за спеціальністю “педіатрія-неонатологія” при кафедрі дитячих хвороб №1 Вінницького медичного інституту, після успішного закінчення якої з 1989 по 1993 роки працювала лікарем-неонатологом відділення новонароджених клінічного пологового будинку №2 м. Вінниці. З 1993 року працює у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні: спочатку лікарем-неонатологом, з 1994 року по теперішній час – завідувачем відділення педіатричного відділення для недоношених дітей. З 2008 року працює на посаді асистента (0,5 ст.) кафедри педіатрії №2.
Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “Неонатологія”. Є керівником Вінницького обласного центру з підтримки лактації та Національним експертом з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на звання “Лікарня, доброзичлива до дитини”.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Має 35 опублікованих наукових робіт.

Вижга Юлія Віталіївнаасистент,кандидан медичних наук
У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 12.2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2014 року асистент кафедри педіатрії №2. Лікувально-консультативна діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.

Пілецька Світлана Дмитріївнастарший лаборант,

Жмурчук Василь Миколаевичасистент,
Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював медбратом урологічного відділення ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України
З 2014р - має першу кваліфікаційну категорію по педіатрії

З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Березницкий Олександр Володимировичасистент,кандидат медичних наук
Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ. З того ж року працює над дисертаційною роботою на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник. Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.