Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра акушерства і гінекології №2
Студенту
Історія кафедри

ВІННИЦЬКИЙ    НАЦІОНАЛЬНИЙ    МЕДИЧНИЙ    УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. М.І. ПИРОГОВА

Ректор: Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Мороз Василь Максимович

КАФЕДРА    АКУШЕРСТВА    ТА    ГІНЕКОЛОГІЇ     № 2

Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2:

доктор медичних наук, професор Булавенко Ольга Василівна

 

Історія кафедри.

У вересні 1972 році згідно розпорядження МОЗ УРСР № 16232 від 25.08.1972 року у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова була заснована кафедра акушерства та гінекології педіатричного факультету, яку очолив доктор медичних наук, професор Іван Прокопович Гоменюк (1972-1989 р.р.).

В 1988 році виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Клєбан Володимир Іванович. У 1989 році проведена реорганізація кафедри акушерства та гінекології педіатричного факультету в кафедру акушерства та гінекології   № 2, яку очолив доктор медичних наук, професор Анатолій Никифорович Гайструк (1989 р. – 08.2009 р.р.).

З 1-го вересня 2009 року очолює кафедру акушерства та гінекології № 2 доктор медичних наук, професор Ольга Василівна Булавенко.

На теперішній час на кафедрі працюють: 7 докторів медичних наук, 4 професори, 8 доцентів, 8 асистентів, 3 старших лаборанта, 1 лаборант та 1 препаратор.

З А В І Д У В А Ч І     К А Ф Е Д Р О Ю

за роки існування кафедри

Г О М Е Н Ю К   ІВАН   ПРОКОПОВИЧ   (1972 - 1988 р.р.)

ГАЙСТРУК  АНАТОЛІЙ  НИКИФОРОВИЧ (1989 р. – 31.08.2009 р.р.)

БУЛАВЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (з 01.09. 2009 року по теперішній час)

Штат кафедри
Булавенко Ольга Василівназавідувач кафедрою, професор,доктор медичних наук

Гайструк Анатолій Никифоровичпрофесор,доктор медичних наук

Григоренко Андрій МиколайовичЗавідувач курсу онкогінекології та оперативної гінекології, доцент,доктор медичних наук

Балабуєва Серафима Володимирівназав. учбовою частиною, доцент,кандидат медичних наук

Дзісь Наталя Петрівнапрофесор,доктор медичних наук

Гайструк Наталія Анатоліївнапрофесор,доктор медичних наук

Каюк Віталій Григоровичдоцент,кандидат медичних наук

Супрунова Тетяна Володимирівнадоцент,кандидат медичних наук

Кукуруза Інна Леонідівнаасистент,-

Кливак Віталій Васильовичасистент,кандидат медичних наук

Сливка Еліна Валеріївнаасистент,

Ямчук Марина Миколаївнаасистент,кандидат медичних наук

Фурман Оксана Володимирівнаасистент,кандидат медичних наук

Косьяненко Світлана Миколаївнаасистент,кандидат медичних наук

Астахова Олена Василівнаасистент,

Ночвіна Олена Анатоліївнаасистент,кандидат медичних наук

Михальчук Микола Анатолійовичдоцент,кандидат медичних наук

Чечуга Сергій Броніславовичдоцент,доктор медичних наук

Ситнік Володимир Івановичдоцент,кандидат медичних наук

Тарасюк Світлана Анатоліївнадоцент,кандидат медичних наук

Пролигіна Інна Валеріївнаасистент,кандидат медичних наук

Рудь Віктор Олексійовичдоцент,доктор медичних наук

Гончаренко Оксана Миколаївнаасистент,-

Постоловська Тетяна Дмитрівнаасистент,кандидат медичних наук

Кравчук Тетяна Володимирівналаборант,

Умарова Тетяна Іванівналаборант,

Новини
Успішно проведено І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ.
22.03.2017
11-12 травня 2017 року відбудеться Науково-практина конференція з міжнародною участю «Сучаcні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки».
13.02.2017
15 лютого 2017 року відбудеться І тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
13.02.2017
Науково-практична конференція з міжнародною участю: "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ"
18.05.2016
Проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених
13.04.2016
7-8 квітня 2016 року відбудеться ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016"
06.04.2016
Кафедрою акушерства та гінекології №2 та №1 успішно проведено І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. Кількість учасників - 50.
19.02.2016
16 лютого 2016 - Проведення консультацій з лікарями-інтернами з "Кроку - 3" (музей університету). 15.00-16.00 Кафедра "Акушерства та гінекології №2"
08.02.2016
21-22 квітня 2016 відбудеться ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства і гінекології.
08.02.2016
17 лютого 2016 о 17.00 - відбудеться І тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
11 лютого 2016 року відбудеться Засідання наукогово гуртка: Післяпологові кровотечі.
29.01.2016
28 січня 2016 року Засідання наукового гуртка: Внутрішньоматкові спіралі.
29.01.2016
12 грудня 2015 року Засідання наукового гуртка: Симуляційне заняття: пологи при тазовому передлежанні.
29.01.2016
26 листопада 2015 року Засідання наукового гуртка: Проведення симуляційного тренінгу на тему: нормальні пологи.
29.01.2016
12 листопада 2015 року Засідання наукового гуртка: Кровотечі в акушерстві.
29.01.2016
22 жовтня 2015 року Засідання наукового гуртка: Невідкладні стани в гінекології (разом із хірургами).
29.01.2016
8 жовтня 2015 року Засідання наукового гуртка: Полікістоз яєчників.
29.01.2016
24 вересня 2015 року Засідання наукового гуртка: Гормональна контрацепція.
29.01.2016
17 вересня 2015 року Засідання наукового гуртка: Патологія шийки матки.
29.01.2016
10 вересня 2015 року Засідання наукового гуртка: Історія розвитку акушерства та гінекології.
29.01.2016
22-24 квітня 2015 року ІІ-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
02 квітня 2015 року ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів "Перший крок в науку - 2015".
29.01.2016
12 лютого 2015 року І-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
03 квітня 2014 року ХІ Міжнародна наукова конференція студентів "Перший крок в науку - 2014".
29.01.2016
23-25 квітня 2014 року ІІ-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
19 лютого 2014 року І-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
08 жовтня 2013 року ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: Клінічні форми запальних захворювань органів малого тазу. Алгоритм діагностики та надання допомоги. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці.
20.09.2013
24 вересня 2013 року. Засідання наукового гуртка: ДВЗ-синдром: клініка, діагностика, лікування. Розбір клінічних випадків. Тактика дій лікаря згідно діючих законів МОЗ України.
20.09.2013
Наукова діяльність

 

  Н А У К ОВ А    Р О Б О Т А    К А Ф Е Д Р И

Головними напрямками наукових досліджень кафедри за період існування були:
1.    1972-1973 р.р. - „Аналіз ускладнень післяпорожнинних акушерських операцій за 10 років (1961-1971 р.р.) по Вінницькій області і методи їх профілактики” (виконувачі -  Жученко П.Г., Гоменюк І.П.,Клєбан В.І., Жукова О.С.).
2.    1972-1976 р.р. – „Трофобластичні захворювання”.
3.  1972-1975 р.р. – „Особливості перебігу токсикозів вагітних і їх вплив на плід у робітниць Вінницького радіоламповогозаводу” (відповідальний виконавець Клєбан В.І.).
4.  1972-1977 р.р. – „Особливості імунологічних і ферментативних процесів при нормальній і ускладненій токсикозом вагітності уробітниць радіолампового заводу м. Вінниці”.
Фрагмент теми „Особливості імунологічної реактивностіпри нормальній і ускладненій пізнім токсикозом вагітності у робітницьрадіолампового заводу” (виконуючий -  Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Взаємозв’язок між імунологічною реактивністю і деякими окислювально-відновлювальними ферментами плаценти при нормальній і ускладненій токсикозом вагітності” (виконуючі - Гоменюк І.П., Гайструк  А.Н., Яковенко А.П.).
Фрагмент теми „Взаємозв’язок між імунологічною реактивністю і еритропоетичною активністю у робітниць радіолампового заводу з нормальною і ускладненою токсикозом вагітністю” (виконуюча Жукова О.С)
5. 1978-1981 р.р. – „Вивчити особливості перебігувагітності, пологів, гінекологічних захворювань, імунологічної реактивності і ферментативних процесів у  робітниць ряду професій радіолампового заводу з метою виявлення її ролі в  патогенезі патології вагітності”, яка була фрагментом комплексної теми медичного інституту „Вивчити патогенез неускладнених і ускладнених форм пізніх токсикозів на імунологічній основі, розробити рекомендації по лікуванню вагітних і їх дітей з гіпотрофією і недоношеністю при цій патології в умовах села і міста”(відповідальний виконавець - Клєбан В.І.).
6.    1981-1983 р.р., 1989-1991р.р. – Хоздоговірнатема „Клініко-функціональні дослідження   одночасного електросвітлового і теплового впливу на точки акупунктури рефлексотерапії у хворих акушерсько-гінекологічногопрофілю” (керівник теми Жукова О.С.).
7. 1981-1983 р.р. – Хоздоговірна тема „Создание когерентно-оптических систем для синхронизации импульсных генераторов иизучение возможности их применения в эргономических задачах” (керівник теми - ЖуковаО.С.).
8. 1981-1985 р.р. – Тема комплексна „Вивчити умови праці і стан здоров’я жінок, що працюють в герметизованих приміщеннях радіоламповогозаводу шляхом фізіолого-гігієнічних, клінічних, санітарно-статистичних дослідженьі обґрунтувати комплексні міри по підвищенню працездатності і покращенню генеративної функції” (відповідальний виконавець - Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Вивчити вплив виробничих факторів на невиношування, пізні токсикози, акушерську патологію і запальні захворюванняшляхом клініко- статистичних досліджень. Розробити комплексні заходи по лікуванню пізніх токсикозів, невиношування, акушерських ускладнень у вагітних зожирінням. Застосувати лазерну терапію при лікуванні запальних захворювань”.
9. 1983-1987 р.р. – Республіканська тема „Розробити івпровадити в практику охорони здоров’я організаційні і лікувально-профілактичні заходи, направлені на зниження перинатальної і дитячої захворюваності у жінок-робітниць ряду провідних галузей народного господарства УРСР на основі вивчення етіології, патогенезу, клініки невиношування, стану здоров’я і психо-соматичного розвитку недоношених дітей”.
10. 1987-1990 р.р. – Союзна наукова тема з вивчення наслідків аварії на ЧАЕС „Вивчити гінекологічну захворюваність, стан імунного і гормонального статусу у жінок фертильного віку, які зазнали вплив малих доз іонізуючої радіації в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС” (керівник теми - Жукова О.С.).
11. 1986-1990 р.р. – Хоздоговірна тема „Вивчити умови праці, захворюваність і тимчасову непрацездатність у робітниць фабрики„Вінничанка” і розробити заходи, направлені на профілактику виникнення хвороб і зниження тимчасової втрати працездатності” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
12. 1986-1990 р.р. – „Прогнозування, профілактика і лікування акушерських ускладнень при вагітності і в родах у матері і дитини при аліментарно-конституційному ожирінні в залежності від деяких показників фетоплацентарної системи” (керівник теми Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Вивчити роль порушень білкового, жирового, вуглеводного обміну, мікроциркуляції, перекисного окислення ліпідів, морфо-гістологічних змін в плаценті в  системі мати-плацента-плід при аліментарно-обмінному ожирінні”. 
13. 1990-1993 р.р. - Хоздоговірна тема „Розробити та впровадити лікувально- профілактичні  і організаційні заходи, направлені на виявлення і лікування гінекологічних  захворювань на Вінницькому електротехнічному заводі (керівник теми - доцент Клєбан В.І.).
14. 1994-1996 р.р. – науково-дослідна тема кафедри „Деякі показники гемостазу та фетоплацентарної системи при вагітності, ускладненій пізнім гестозом, анемією, пієлонефритом і кровотечею” (керівник теми - проф.Гайструк А.Н.).
15. 1996-2000 р.р. -  науково-дослідна тема кафедри „Клінічна оцінка фетоплацентарної системи та профілактика акушерських ускладнень у жінок з пізнім гестозом та анемією вагітних” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
16. 2001-2008 р.р.  – науково-дослідна тема кафедри „Вивчення функціонального стану та адаптаційних можливостей системимати-плацента-плід при акушерській та екстрагенітальній патології з подальшим прогнозуванням перебігу вагітності та пологів” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
17. 2009-2013 р.р.  – науково-дослідна тема кафедри „Діагностика, профілактика та комплексне лікування дистресу плода при акушерській та екстрагенітальній патології” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
18. 2010-2015 р.р.  -  науково-дослідна тема кафедри „Діагностика, лікування та   профілактика порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп з прогнозуванням перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених” (керівник теми - зав.каф., проф. Булавенко О.В.).
19. 2015-2019 р.р. -   науково-дослідна тема кафедри "Встановлення факторів ризику, діагностичних критеріїв, особливостей клінічного перебігу, профілактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп" (керівник теми - зав.кафедри, проф.Булавенко О.В.). 

 

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ